Můj Managerprofi.cz
Do not fill this:
Uživatelské jméno:
Heslo:

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Managerprofi.cz LIVE

 

 

 

 

 

Nejnovější

Zástupce akciové společnosti pověřený jednáním vůči zaměstnancůmGarance

10.5.2016, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kdo a jakým způsobem má zastupovat právnickou osobu, činí v podnikatelské praxi trvalé problémy. Je obecně známo, že právnická osoba je útvarem umělým, vytvořeným na základě zákona. A právě zákon - a následně též například tzv. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Manager profi

Vymezení jednotlivých řízeníGarance

10.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový řád upravuje jednotlivá řízení v rámci správy daní. Konkrétně se jedná o: registrační řízení, řízení o závazném posouzení, daňové řízení, jehož součástí je nalézací řízení, řízení při placení daní a řízení o mimořádných opravných a ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Manager profi

Opravné a dozorčí prostředkyGarance

10.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový řád rozlišuje opravné a dozorčí prostředky . Mezi řádné opravné prostředky patří odvolání a rozklad, mimořádným opravným prostředkem je pouze návrh na povolení obnovy řízení a dozorčími prostředky jsou nařízení obnovy řízení a ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Manager profi

Následky porušení povinností při správě daníGarance

10.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poslední část daňového řádu, pokud nepočítáme zrušovací a přechodná ustanovení, se zabývá následky porušení povinností při správě daní . Daňový řád v této části postupně upravuje: porušení povinnosti mlčenlivosti ( § 246 DŘ ), porušení ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Manager profi

Průběh řízeníGarance

9.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Další část úpravy daňového řádu je věnována samotnému průběhu řízení. Obecně platí, že řízení je zahájeno dnem , kdy příslušnému správci daně došlo první podání ve věci učiněné osobou zúčastněnou na správě daní, nebo dnem, kdy byl správcem ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Manager profi
Nejčtenější

Daňové přiznání - k DPHArchiv

12.5.2015, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Formulář daňového přiznání pro rok 2015 Pro rok 2015 platí nově vydaný formulář daňového přiznání k DPH - vzor č. 19. Následující text čtenáře provede obsahem některých řádků a upozorní na některé souvislosti ve vyplňování. Výklad navážeme ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Manager profi

Úvěry a zápůjčky - úroky z hlediska věřiteleGarance

2.9.2014, Ing. Pavel Běhounek, Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Právní východiska Soukromoprávní úprava úvěru a půjčky Soukromoprávní podstata smluvních typů „smlouva o úvěru" a „smlouva o zápůjčce" je vysvětlena v článku   Úvěry a zápůjčky - právní úprava  . Problematika bezúročných ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Manager profi

Daňové přiznání k dani z příjmů PO za rok 2015 - příkladGarance

24.2.2016, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Společnost NIKI, s. r. o., vznikla v roce 2007 a je vlastněna dvěma společníky - fyzickými osobami - v poměru 10 % a 90 %. Zabývá se obchodní činností - maloobchodním prodejem sportovního vybavení, pronájmem nebytových prostor a ekonomickým ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Manager profi

Střet zájmůGarance

4.7.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rekodifikace soukromého práva přináší mnoho novinek právní úpravy střetu zájmů (starým výrazem je konflikt zájmů) ve vztahu k jednatelům společnosti s ručením omezeným. Nejvýraznější změnou oproti dosavadnímu stavu je úplné oddělení ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Manager profi

Vzor - Oznámení o ukončení výkonu funkce odpovědného zástupceGarance

12.6.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oznámení o ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle § 11 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání Živnostenský úřad města Brna Malinovského nám. 3, 601 67 Brno Já, Petr Novák, nar. 10. 11. 1970 bytem Dolní 14, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Manager profi
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Konference: Dotační příležitosti pro podnikatele - konference - jak získat finance a jak o ně nepřijít 

29. 6. 2016 Praha

Bc. et Bc. Ondřej Homola, Ing. Tomáš Musil, Mgr. Filip Hajný, Mgr. Petr Burda, Roman Hrnčiřík.

Jak získat finance: představení operačních programů zaměřených pro podnikatele, přehled aktuálně platných a nejbližších výzev, harmonogram výzev, představení dotačního cyklu (co je všechno potřeba pro podání žádosti a jak vypadá realizace a ukončení projektu - na příkladu vybraného operačního programu, ideálně OPPIK či dalších), nejčastější chyby při podávání a realizaci projektů. Jak o finance nepřijít: problematika výběrových řízení, problematika podávání žádostí o platbu, monitoringu, kontrol na místě, vybrané právní otázky dotaci pro podnikatelsky sektor, diskuse. Smlouvy v dotačním cyklu: smlouvy  s dodavateli, smlouvy v novém občanském zákoníku, kupní smlouvy (stroje, hardware, software), smlouva o dílo (zejm. na stavební práce). 

Seminář: Veřejné zakázky pro začátečníky 

7. 6. 2016 (úterý) doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Pojetí právní úpravy veřejných zakázek. Definice zadavatele a jejich druhy. Veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel. Vymezení veřejné zakázky a jejich druhy. Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce. Definice dodavatele a specifika jeho postupu dle zákona o veřejných zakázkách. Jak se dozví o veřejné zakázce? Kvalifikace dodavatele. Postup v jednotlivých zadávacích řízení krok za krokem a detailní popis jednotlivých fází a vysvětlení, jak činit úkony v zadávacím řízení. Přezkumné řízení, námitky k zadavateli, návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Změny v oblasti veřejných zakázek (používání datových schránek, prokazování kvalifikace, vztah dodavatele a subdodavatele). Novinky a změny přinášející transparentní a protikorupční novela provedená zákonem č. 55/2012 Sb. a prováděcí předpisy k ní vydané. Dopady technické novely 2015 do postupu zadavatelů. Aktuální rozhodovací praxe v roce 2016. Změny v přezkumném řízení.

Konference: Bezproblémové SVJ - právně, účetně i daňově - konference

19. 9. 2015 (pondělí) JUDr. Adam Zítek Ph.D., Ing. Martin Durec

First Minute sleva 20% při přihlášení do konce června!

SVJ a občanský zákoník: Aktuální povinnosti SVJ vzniklých dle zákona č. 72/1994 Sb.: některé tipy a doporučení pro přizpůsobení stanov nové právní úpravě občanského zákoníku; forma změny stanov. Způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku a dopady do praxe: povinné založení SVJ a jeho forma; povinný vznik SVJ, způsoby zákonného přinucení; odložený vznik SVJ a majoritní spoluvlastník. Vnitřní poměry SVJ a jeho orgány: nejvyšší orgán SVJ, jeho působnost a způsoby rozhodování; statutární orgán SVJ, jeho složení a odpovědnost; další možné orgány SVJ. SVJ a jeho obrana proti neplatičům. Odpolední účetní a daňový blok: Účtování nákladů a příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku a na služby spojené s užíváním jednotek, odpověď na otázku "jak poznám, kolik je ve fondu oprav?" Existence dvou právnických osob v jednom domě (společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo) z pohledu účetního a daňového. Zdaňování SVJ z hlediska daně z příjmů právnických osob, příjmy SVJ vs. příjmy jednotlivých vlastníků. Problematika odměňování za práci pro SVJ.  

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: