dnes je 27.2.2020

Input:

Charakteristika pracovních pozic - obchodní pozice - 1. část

11.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristika pracovních pozic – obchodní pozice – 1. část

U pozic v oblasti obchodu se také setkáváme s kumulací jednotlivých pozic, což je závislé na velikosti firmy. Zdvojování pozic je obvyklé u managera obchodu a marketingu, oblast marketingu v menších společnostech vykonává jedna osoba, práci pro významné klienty se věnuje zaměstnanec, který má současně v náplni práce funkci obchodního zástupce.

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OSOB:

Lidé pracující na obchodních pozicích by měli být sebevědomí až smělí, schopni bezprostřední, avšak profesionální komunikace, měli by být přesvědčiví a schopní se identifikovat s předmětem prodeje (určitou komoditou nebo službou). Měli by mít též dobré vyjednávací schopnosti. Výhodou bude sangvinický temperament člověka, který se neostýchá prosadit si svou, rychle se nadchne, ale případný neúspěch ho velmi rychle přebolí. Marketing vyžaduje kreativitu a originální smýšlení, odvahu k neověřeným postupům, schopnost analyzovat dostupné informace a vytvořit si správný závěr. Kvalitně budou tuto práci vykonávat lidé, kterým nečiní problémy vžít se do očekávání a potřeb potenciálních zákazníků či klientů.

MANAŽER MARKETINGU (MARKETING MANAGER)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe:

VŠ – nejlépe marketingového nebo obchodního zaměření

Znalost práce na PC:

MS Office (Word, Excel), Internet, podnikové informační systémy

Náplň práce:

plánování, realizace a vyhodnocení strategických marketingových aktivit společnosti, analýza trhu, konkurence, definování cílových skupin, spolupráce s agenturami pro výzkum trhu, PR aktivityprezentace společnosti v médiích, reklamní kampaně, promotion, zajištění účasti na veletrzích a výstavách, tvorba image společnosti a produktu, zajištění výroby a distribuce propagačních materiálů, spolupráce s grafickými studii, příprava vzdělávacích akcí pro zaměstnance firmy a pro zákazníky, řízení interní a externí komunikace společnosti, monitoring tisku, vyhodnocování marketingových aktivit, spolupráce s obchodníky, reporting generálnímu řediteli.

Osobnostní předpoklady:

vůdčí schopnosti, kreativita, schopný nadchnout se pro výrobek, cílevědomost, organizační talent, schopný vcítit se do zákazníka, intuice. Dobré uplatnění zde najdou činorodé osobnosti s vysokou potřebou sebeuplatnění a seberealizace, které se cítí dobře v náročné práci plné změn, rády komunikují s lidmi a jsou schopné kvalitní týmové práce. Velkou výhodou bude schopnost dobře odhadnout lidi, vytvářet akceschopný tvůrčí kolektiv a odvaha k originálním, novátorským řešením. Nezbytný je ovšem i pragmatický přístup, kontakt s realitou a schopnost citlivě a předvídavě reagovat na situaci na trhu.


MANAŽER PÉČE O ZÁKAZNÍKA (CUSTOMER MANAGER)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe:

SŠ/VŠ, 3 roky praxe na vedoucí pozici.

Znalost práce na PC:

MS Office (Word, Excel), Internet, podnikové informační systémy.

Náplń práce:

řízení a zastřešování všech procesu komunikace se zákazníky, každodenní kontakt se zákazníky, vyřizování reklamací, organizace specifických klientských programů, správa klientských databází, vedení referentů a administrativních pracovníků.

Osobnostní předpoklady:

organizační schopnosti, dobrý vztah k lidem, komunikativní, asertivní. Pozice vhodná pro činorodou osobnost, která ráda komunikuje s lidmi, ráda buduje vztahy a zároveň je odolná proti stresu vznikajícímu z mnohonásobného tlaku a konfliktu.


MANAŽER ZNAČKY (BRAND MANAGER)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe:

SŠ/VŠ – nejlépe obchodního nebo marketingového zaměření, 3–5 let praxe v marketingu.

Znalost práce na PC:

MS Office (Word, Excel), Internet.

Náplň práce:

zajištění veškerých marketingových aktivit, týkajících se určité značky, produktu či produktové řady, průzkum trhu, identifikace cílových skupin, tvorba image výrobku, reklama a propagace, spolupráce s médii,

s kreativními agenturami, grafické návrhy, zajištění propagačních materiálů, tvorba strategie prezentace výrobku a reklamních kampaní, sledování a analýza prodeje, výzkumy a vyhodnocování marketingových aktivit, spolupráce s obchodními manažery.

Osobnostní předpoklady:

kreativita, schopný nadchnout se pro výrobek, cílevědomost, schopný vcítit se do zákazníka, intuice, strategické obchodní myšlení. Dobře se zde bude cítit aktivní a činorodá osobnost, které vyhovuje různorodá práce plná změn, založená na komunikaci s lidmi, opírající se obvykle o činnost celého týmu. Mělo by být samozřejmostí základní estetické a etické cítění.


Poznámka:

Podobné pozice bývají též nazývány „product manager“.


OBCHODNÍ MANAŽER (COMMERCIAL MANAGER)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe:

SŠ/VŠ – nejlépe obchodního nebo odborného zaměření, 3–5 let praxe v obchodě, nejlépe s danou komoditou, znalost cílového trhu, pokud se jedná o zahraniční obchod, je nezbytná dobrá znalost jazyka.

Znalost práce na PC:

MS Office (Word, Excel), Internet.

Náplň práce:

samostatné zajišťování obchodu, získávání nových obchodních partnerů, obchodní jednání a smlouvy.

Osobnostní předpoklady:

sebevědomý, profesionální vystupování, důslednost, vyjednávací schopnosti. Z dlouhodobého hlediska bude úspěšnější ten kandidát, který je zvyklý dodržovat dohody a přistupuje k úkolům zodpovědně.


OBCHODNÍ REFERENT (COMMERCIAL CLERK)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe:

SŠ/VŠ obchodně-ekonomického nebo odborného zaměření.

Znalost práce na PC:

MS Office (Word, Excel), Internet, podnikové informační systémy.

Náplň práce:

komunikace s dodavateli, s odběrateli (zejména telefonická), vyřizování objednávek, zajištění obchodní transakce po administrativní stránce, vyřizování reklamací, případně komunikace se skladem apod.

Osobnostní předpoklady:

pečlivost, schopnost vykonávat podobné činnosti delší dobu stejně kvalitně, příjemné vystupování po telefonu. Dobře se uplatní klidnější stabilní povahy. Pozice není dlouhodobě vhodná pro lidi velmi aktivní, činorodé, kteří mají potřebu rychlého kariérního růstu a změn.


OBCHODNÍ REFERENT ZAHRANIČNÍHO OBCHODU (ACTIV COMMERCE OFFICER)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe:

SŠ/VŠ, dobrá znalost nejméně jednoho světového jazyka.

Znalost práce na PC:

znalost kancelářských programu MS Office, Excel, Internet.

Náplň práce:

zodpovědnost za zajištění všech činností spojených s obchodním případem od jeho počátku až po předání produktu odběrateli – nabídka, domluvení