dnes je 26.2.2020

Input:

Charakteristika pracovních pozic - obchodní pozice - 2. část

11.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristika pracovních pozic – obchodní pozice – 2. část

PRACOVNÍK MARKETINGU (MARKETING EXECUTIVE)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe:

SŠ/VŠ, 1–3 roky praxe v oblasti marketingu.

Znalost práce na PC:

MS Office (Word, Excel), Internet.

Náplň práce: plánování, realizace a vyhodnocení dílcích marketingových aktivit společnosti, příprava akcí zaměřených na podporu prodeje (promotion akce, výstavy, veletrhy, inzerce, reklama a prezentace společnosti aj.), spolupráce s reklamními agenturami a grafickými studii, tvorba image společnosti a jejich produktu, marketingové analýzy, sledování konkurence, monitoring trhu, analýzy cen.

Osobnostní předpoklady:

komunikativní, kreativní, aktivní, činorodý, originální. Dobře se zde budou cítit osobnosti s vysokou potřebou seberealizace, schopné kvalitně pracovat v týmu a vyhledávající komunikaci s lidmi.


Poznámka:

Ve větší společnosti může být pracovník marketingu specializován na určitou oblast marketingu.

Nejčastěji se setkáváme s těmito typy specializovaných pozic:

Manažer pro styk s veřejností (PR Manager)

Náplň práce:

prezentace společnosti na veřejnosti (komunikace s médii, tvorba image společnosti, propagační akce, promotion, výstavy apod.).

Pracovník pro výzkum trhu (Research Executive)

Náplň práce:

analýzy konkurence, cen, výzkumy veřejného povědomí o společnosti, uskutečňování anket, statistické vyhodnocování dat.

Produkční (Production Clerk)

Náplň práce:

pořádání akcí zaměřených na podporu prodeje, jejich organizační zajištění, zajištění účasti na výstavách, veletrzích apod., produkce propagačních materiálů, kreativní tvorba, design, grafika, spolupráce s grafickými studii.

PRACOVNÍK NÁKUPU (PURCHASING CLERK)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe:

SŠ/VŠ – nejlépe odborného či obchodního směru, praxe 1–3 roky.

Znalost práce na PC:

MS Office (Word, Excel), Internet, podnikové informační systémy.

Náplň práce: nákup komodit určených pro potřeby společnosti, pro výrobu nebo další prodej, vyhledávání vhodných dodavatelů, komunikace a vyjednávání, uzavírání smluv, objednávky, posuzování kvality dodávek, reklamace nekvalitních dodávek.

Osobnostní předpoklady:

vyjednávací schopnosti, strategické uvažování, asertivita, odborná znalost problematiky.


Poznámka:

V praxi se setkáváme s pozicemi různé úrovně samostatnosti. Např. referent nákupu (spíše výkonná administrativní pozice), nákupčí (pozice již samostatnější, vyjednávací). Míra pravomocí a úroveň pozice ve firemní hierarchii závisí na velikosti firmy a na důležitosti nákupu pro její provoz. Požadavky na odborné vzdělání se liší podle typu společnosti a podle komodit, které jsou nakupovány. Např. pro nákupčí ve strojírenské společnosti nakupující speciální složité součástky je kvalitní odborné vzdělání v dané oblasti prakticky nezbytností. Naproti tomu pozici nákupčího potravin v obchodním řetězci může kvalitně zastávat i člověk s všeobecným vzděláním a dobrými vyjednávacími a strategickými schopnostmi.


PRACOVNÍK TELEMARKETINGU (TELEMARKETING CLERK)

Charakteristika pracovních pozic
Vzdělání a praxe:

bez specifických požadavku.

Znalost práce na PC:

MS Office (Word, Excel).

Náplň práce:

telefonické kontaktování potenciálních zákazníků, prezentace služeb firmy, poskytování informací.

Osobnostní předpoklady:

příjemné vystupování po telefonu, psychická odolnost vůči rutinní práci a častému odmítnutí, schopnost vykonávat opakující se činnosti stále stejně kvalitně. Tato práce není dlouhodobě vhodná pro tvůrčí osobnosti se silnou potřebou seberealizace nebo s vyššími profesními ambicemi.


PR