dnes je 9.12.2023

Input:

Chci změnit práci

5.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

29
Chci změnit práci

Ing. Veronika Štefková

Analýza situace, ve které se klient nachází

Pokud k vám přichází klient, který chce změnit práci, odejít do jiné společnosti či přejít na podnikání, mohou se u něj objevovat tyto pocity:

Negativní Pozitivní
Nespokojenost až skepse Touha po osobním růstu
Podrážděnost Dosahování výsledků a kariérního růstu
Arogance, egoismus Touha po změně
Vyhoření a odevzdanost celé situaci Touha dostat se dál
Smutek Změnit svůj dosavadní pracovní život a být spokojenější

Vzhledem k těmto pocitům je nutné rozpoznat, v jakém rozpoložení se klient nachází, a tomu pak přizpůsobit koučovací schůzky. Rozhodnout, zda zvolit aktivní a dynamický přístup, nebo umírněný a klidný přístup, či je vhodné použít především příklady z praxe, anebo si celou situaci v praxi vyzkoušet.

Úvod a konec schůzky

Každá schůzka by měla začínat zjištěním potřeb klienta, zda se cítí komfortně, zda mu něco nechybí, poskytnout mu psací potřeby, papíry, lehké občerstvení v podobě kávy, čaje či jiného nealkoholického nápoje.

Závěr schůzky by pak měl být shrnutím. Je dobré nechat klienta, aby si sám sumarizoval, co vše bylo provedeno v rámci koučovací schůzky, lépe si tak vše zapamatuje. Na úplný závěr by měl zaznít dotaz kouče, zda vše proběhlo v pořádku a klient se cítí a odchází ve správném rozpoložení. Také je možné se domluvit na promyšlení dílčích myšlenek do další koučovací schůzky či zadat klientovi úkol, je-li to potřeba a on souhlasí, že se jej aktivně zhostí.

První setkání

Na prvním setkání je nutné zmapovat/zanalyzovat celou situaci. Je velmi důležité zjistit, co přesně s vámi chce klient řešit a co má být výsledkem vašeho koučování. Mít přesně zadaný cíl je vodítkem, kterým se koučování bude ubírat v následujících setkáních.

Situace, které mohou nastat v pracovní oblasti, jsou například tyto:

 • Chci změnit práci.

 • Chci začít podnikat, ale nevím, jestli to zvládnu.

 • Chci na jinou pozici.

 • Chci odejít, protože jsem nezapadl do kolektivu.

 • Dostal jsem zajímavou pracovní nabídku a nevím, zda ji mám vzít.

 • Chci úplně změnit pracovní zaměření a potřebuju si ujasnit body, které chci v následujících měsících udělat.

 • Dlouho se mi pracovně nedaří, chci prodiskutovat body, které mě blokují, abych mohl zase pracovat na projektu dál, nebo si našel nové zaměstnání.

V rámci prvního setkání byste se neměli spokojit pouze s jednou ze zmíněných skutečností, ale položit doplňující otázky, které vám ujasní, CO PŘESNĚ chce klient řešit. Může se totiž stát, že tím se cíl, k němuž budou směřovat vaše schůzky, může obměnit, více konkretizovat, nebo dokonce úplně změnit. Nebo tímto krokem můžete velký cíl rozdělit do menších dílčích cílů.

Doplňující otázky mohou být tyto:

 • Jak ideálně by měla vaše pracovní situace vypadat?

 • Jak se cítíte v pracovním kolektivu a jaká je vaše spolupráce s kolegy?

 • Cítíte se dostatečně oceněn a motivován na své pozici?

 • Jak vnímáte vedení firmy?

 • Co vás v práci motivuje a co naopak demotivuje?

 • Líbí se vám pracovní prostředí a okolí?

 • Když se rozhodnete změnit práci, jak by měl vypadat výsledek třeba za rok nebo za dva?

 • Co jste ochoten udělat pro změnu?

 • Již jste učinil nějaké konkrétní kroky ke změně, nebo o ní zatím jen přemýšlíte?

 • Co vám na stávající pozici vadí, nebo dokonce rozčiluje?

 • V čem vynikáte? Dokážete vyzdvihnout svoje silné stránky? Posilujete je? Dává vám stávající pozice prostor pro jejich zdokonalování?

 • V čem se naopak necítíte zdatní? Co vám dělá obtíže? Dokážete popsat své slabé stránky?

 • Jak se zachováte, když změna nedopadne přesně podle vašich představ? Dokážete připustit i tuto variantu?

Můžete si najít i další doplňující otázky ke konkretizaci cíle. Pokud si myslíte, že již máte přesně daný cíl, potvrďte si jej s klientem, netlačte ho však do své verze. Pokud zcela nesouhlasí, měli byste si dát tu práci položit ještě dalších několik otázek, a to až do okamžiku, kdy klient odsouhlasí, že je to přesně to, co chce řešit.

Ujasněte si také s klientem, že cíl, který jste identifikovali a vzájemně potvrdili, není cílem někoho z okolí klienta, zda ho nikdo netlačí. A v neposlední řadě zda chce na tomto cíli dále pokračovat s vámi jako s koučem. Může se stát, že už po první schůzce si klient uvědomí sám, čeho chce dosáhnout, a bude vědět, co dál dělat. Jen potřeboval najít cíl. Netlačte klienta za žádnou cenu do další schůzky. Nikde není psáno, že se s každým musíte shodnout, ať už profesionálně, nebo lidsky.

Nicméně se vám může stát, že hned na první schůzce získáte jistotu, že cíl vidíte, ale klient nebude schopen jej potvrdit. Není důvod k panice, dejte klientovi prostor k zamyšlení, nechte ho odejít s otázkami, na které nedokázal odpovědět nebo u nichž tápal, a do příští schůzky si o těchto otázkách zkusí popřemýšlet.

V průběhu první schůzky i po ní si určitě nechte čas na to, abyste si mohli všechno napsat a zdokumentovat. Sepsat si postup, kterým byste se rádi ubírali na dalších schůzkách. Po každé schůzce se sami sebe zeptejte a odpovězte si:

 • zda jste klienta netlačili k cíli, který napadl vás,

 • zda jste mu nechali dostatečný prostor se projevit,

 • zda jste vše správně pochopili, nebo se budete na příští schůzce muset něco doptat.

Následující schůzky

I přestože se vám povedlo na první schůzce dobře identifikovat cíl, při dalším setkání si jej s klientem znovu potvrďte včetně ujištění, že na něm klient chce pracovat s vámi. Může se totiž stát, že za tu dobu, kdy jste se s klientem neviděli, se cíl mohl někam posunout nebo úplně změnit.

Pokud máte tedy cíl, můžete se přesunout k tomu, jak jej budete řešit, jaký postup bude dál. Je několik variant, kterými lze dojít k cíli. Ty se odvíjí od toho, jak klient vnímá situaci, zda v ní tápe, nebo činí aktivní kroky k jejímu řešení a jenom se zacyklil někde v průběhu svého řešení. Anebo už řešení má, ale sám jej nevidí.

Můžete použít hned několik metod:

 • dotazování;

 • analýza a trénink dané situace, ve které se klient pracovně nachází;

 • praktické příklady a doporučení, ty ale používat velmi uvážlivě, klient by měl své rozhodnutí udělat sám; je třeba brát v úvahu, že příklad z praxe či doporučení mohou být také podsunutím našich tezí a myšlenek;

 • návrh, aby se klient po dobu koučovací schůzky stal někým jiným a zkusil se zamyslet, jak by se to ten dotyčný snažil vyřešit; zde je třeba udržet si nadhled a odstup od situace, zvážit, zda je tato varianta vhodná právě pro toho klienta;

 • vyjádřit podporu, pochvalu a také zvážit, kdy je třeba na něco dát důraz – zde je dobré se zamyslet, kdy tuto metodu můžeme použít, abychom klienta neuchlácholili, či naopak nezablokovali;

 • koučovací sezení uzavřít a případně se dohodnout na dalším postupu, pokud jste nedospěli k rozhodnutí a naplnění cíle.

Jak postupovat při řešení cíle si ukážeme na dvou praktických příkladech.

Praktické příklady a cvičení

1. Dokončení vysokoškolského studia a realizace vlastního fotografického ateliéru

Klient je mladý muž, který fotografuje, vyzkoušel asi tři zaměstnání na plný i zkrácený úvazek. Už jednou musel studia ukončit, protože nesplnil studijní požadavky, nicméně chce získat vysokoškolský titul, tudíž se musel přihlásit na vysokou školu znovu. Ale bylo mu uznáno jen několik zkoušek, takže má před sebou další 3–5 let studia. Zatím si není jistý, zda mu bude stačit bakalářský titul. Vzhledem k tomu, že má tři sourozence a finanční rezervu, kterou mu dali rodiče, již vyčerpal a že školu nedokončil na první pokus, musí si studia dále financovat sám.

V přechozích zaměstnáních působil v oblasti marketingu na různých pozicích. Velmi rád fotografuje, v předchozím zaměstnání fotil veškeré akce společnosti, ale posledních pár měsíců bylo náplní jeho práce především vytváření smluv, kterým nerozuměl. To jej však nenaplňovalo, jelikož se tím odklonil od kreativní činnosti v marketingu, pro kterou byl původně přijat. Na základě toho byl propuštěn, ale pro firmu dále externě fotí všechny akce. V budoucnu by si rád vytvořil vlastní fotografický ateliér, jelikož velmi rád fotí umělecké, expresivní fotky a fotky motocyklů. A dokonce jedna z malých galerií si jeho práce všimla a nechala uspořádat výstavu jeho fotografií.

Velmi rád by se věnoval svému fotografování na plný úvazek jako podnikání, nicméně je málo průbojný v získávání zakázek, proto vzápětí tuto možnost vyloučil. Ponechal si ji jen jako vedlejší činnost s tím, že až dokončí studia, bude se věnovat již jenom fotografování. Aby školu dokončil, potřebuje získat zaměstnání na plný, nebo spíše částečný úvazek a zbytek financí doplní příjmem z fotografování. Byl již na několika pohovorech a všude skončil neúspěšně, buď neměl kvalifikaci, nebo byl – slovy personalistů – již překvalifikovaný na danou pozici. Po několika neúspěšných pohovorech šel na další už předem s pocitem, že tento bude zase neúspěchem.

Po první schůzce, na které jste se s klientem dohodli na konkrétním cíli, po přečtení zadání zkuste tento cíl identifikovat:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyní zkuste napsat, jak byste danou situaci vyřešili jako kouč:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řešení:

Konkrétní a dohodnutý cíl = uspět při pracovním pohovoru a nalézt práci na částečný úvazek, rozvíjet podnikatelskou činnost ve fotografování, aby bylo cca do pěti let dosaženo toho, že bude moci vybudovat svůj vlastní ateliér.

Postup k naplnění cíle:

 • U druhé schůzky bylo potvrzeno, že je to opravdu cíl, na kterém máme pracovat. Klientem bylo potvrzeno a odsouhlaseno, že na cíli můžeme pracovat spolu.

 • Na začátku byla důležitá, ale málo příjemná finanční otázka. Tedy rozpočet finančních prostředků, které bude klient potřebovat měsíčně do doby, než dokončí studium na

Nahrávám...
Nahrávám...