dnes je 28.11.2023

Input:

Faktory ovlivňují paměť - základní pojmy a definice

25.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

401
Faktory ovlivňují paměť – základní pojmy a definice

Jana Vejsadová

Životnost svého mozku prodlužujeme vědomě tím, že ho namáháme. Albert Einstein kdysi řekl: „Většina lidí používá pouze pět nebo šest procent mozkové kapacity”. Pravda je to jen zčásti, ale ze svého mozku můžeme dostat více, aniž bychom ho zahltili. Můžeme udržet a zvyšovat kreativní i mentální potenciál v netušené míře.

Správné fungování mozku jako nástroje naší paměti ovlivňují tři druhy faktorů:

  • biologické,

  • psychické,

  • vnější.

Biologické faktory

Už naši předkové ctili zásadu „Ve zdravém těle zdravý duch”. Proto jsou biologické faktory (tělesné zdraví, věk a přijatelně fungující smysly) prvořadé a ovlivňují ostatní. Stejně tak jako vše lidské, jsou závislé na fyziologických a genetických předpokladech.

Je-li člověk přiměřeně k věku zdravý a ochotný se namáhat, může mít jeho mozek ve stáří stejný výkon jako v mládí.

Optimální podmínky pro duševní i fyzické zdraví má jen zlomek populace, který si uchová výkonnost, tvořivost a autonomii (funkční samostatnost, finanční nezávislost) do vysokého věku. Předpokladem je vytvoření dostatečné kognitivní rezervy, tj. nahromadění co největšího množství deskriptivních (encyklopedických = „co”) a preskriptivních (operační systém = „ jak”) informací v průběhu celého života.

Běžné podmínky má při správné životosprávě a bez závažných onemocnění k dispozici většina z nás. S přibývajícím věkem se dostavuje slábnutí smyslů, opotřebení organismu, zhoršuje se vybavitelnost paměťových obsahů. Nevyhnutelně, ale pozvolna se zpomalují reflexy, snižuje se energie a motivace. Fungující paměť, dobrá znalost sebe samého a životní rovnováha nám však dávají předpoklad přiměřeně dobrého výkonu.

Patologické podmínky bývají dány a ovlivněny řadou prodělaných chorob, úrazem, cévním poškozením mozku či chorobnou ztrátou paměti. Projevují se zhoršením tzv. vyšších kortikálních funkcí, nejen paměti, ale také myšlení, orientace, chápání, schopnosti úsudku, učení a řeči. Záleží vždy na stavu mozku na počátku choroby. Vytrénovaný a výkonný mozek nemoc sice poničí, ale přijatelná kvalita života může většinou zůstat dlouho zachována.

Psychické faktory

Psychické (ve smyslu duševní) a mentální (myšlenkové) faktory kvalitu paměti ovlivňují výrazně. O stresu, který nám brání v koncentraci, jsem se zmínila v 1. lekci. Každý z nás někdy zažil trému, která nám zablokovala paměť v nepravý čas. Zatímco doma v křesle u televize už jsme vyhráli řadu vědomostních soutěží, pod vlivem trémy, časového stresu a deprimujícího prostředí se nám těžko vybavuje i jméno matky za svobodna.

Rychlost a přesnost paměťových procesů snižuje únava a vyčerpání. Může je negativně ovlivnit i naše vlastní sebedůvěra. Potřeba nezklamat nereálná očekávání druhých nebo naopak přecenění vlastních schopností končí nervozitou, neúspěchem a ztrátou víry ve vlastní hodnotu.

Další mentální faktory, které kladně ovlivňují proces zapamatování, si probereme v samostatné kapitole této lekce.

Vnější faktory

Vnější faktory (okolí, životní styl, prostředí) značně ovlivňují jak biologické, tak psychické faktory. Pokud materiální zajištění odpovídá našim potřebám, mezilidské vztahy i kulturní a společenské vyžití nám dodávají dostatek podnětů zvenčí, dokáže tento faktor paměť značně stimulovat. V opačném případě působí velmi rušivě, vede ke ztrátě motivace, k nepohodě a k sociální izolaci.

O životosprávě, která má na naše fyzické i psychické zdraví velký vliv, budeme mluvit v předposlední, 12. lekci našeho on-line kurzu.

Mentální faktory zlepšující zapamatování

Prvotní příčinou zapomínání bývá nedostatek pozornosti či zájmu. Snaha zapamatovat si nebo vybavit určitou informaci závisí na motivaci i na rozpoložení, v němž se nacházíme. Určitá situace nám může asociovat celou řadu vzpomínek s podobným obsahem, atd. To jsou fakta, která už známe!

Faktory, o nichž si řekneme, podrobněji vycházejí z činnosti mozku a naší vrozené schopnosti učit se a poznávat bez zbytečného biflování.

Ukážeme si, jak pomyslný osmiúhelník, jehož vrcholy tvoří koncentrace, motivace, logika, lokalizování, vizualizace, asociace, transformace a emoce, kladně ovlivňují proces ukládání informací do paměti i jejich snazší vybavování. Mohou jimi být odborné výrazy, slovíčka z cizích jazyků, tváře i jména lidí nebo důležité, těžko zapamatovatelné údaje.

Koncentrace

Koncentrace (soustředění) je nejdůležitějším faktorem v procesu zapamatování.

Vyjadřuje soustředění rozumových schopností na určitou situaci či podnět. Je to stav aktivace mozku, při němž plníme úkoly přesněji a rychleji. Pracujeme-li na

Nahrávám...
Nahrávám...