dnes je 9.12.2023

Input:

Jak se postavit ke krizi?

29.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

35
Jak se postavit ke krizi?

Ing. Veronika Štefková

Při našich činnostech se můžeme dostat i do situací, které nám nebudou právě příjemné, nicméně
i takové je nutné řešit, umět jim čelit a snažit se je i vyřešit pokud možno co nejlépe a bez nějakých velkých a silných emocí. Můžeme řešit různé konflikty, pomluvy, ale můžeme se dostat i do osobní krize anebo můžeme mít v týmu rebela. Na jednotlivé situace se podíváme podrobněji.

Konflikt

Konflikt je situace, do které se můžeme dostat velmi snadno. Lidé se často nechávají unést emocemi a vášněmi, a konflikt pak dokáže narůst i do obrovských rozměrů. Ke konfliktu může dojít, když se potkají dva protichůdné názory na stejnou věc, když dojde k nepochopení v týmu, když existují různé domněnky a očekávání, které byly chybně prezentovány apod. Konflikt je střet dvou rozdílných názorů, povah, různých zájmů či výsledkem snahy protlačit své potřeby na úkor skupiny či druhého člena týmu. V případě konfliktu je ale nejlepším prostředkem k vyřešení komunikace obou stran.

Konflikty, které může člověk zažít běžně při pracovní činnosti:

 • Střet názorů – rozdílný pohled na tutéž situaci, skutečnost, aktivitu, potřebu a trvání si na svém názoru.

 • Setkání rozdílných povah – tým je složen z různých osobností, tedy ne každý si rozumí s každým, na základě toho mohou vznikat třecí plochy.

 • Střet zájmů – pokud jedna strana má s projektem určitý záměr a druhá strana jiný, nalézt společnou cestu se může zdát nemožné.

 • Střet dvou eg – může také dojít ke střetu lidí s vysokým egem, kteří chtějí být vidět a chtějí ukázat, že oni jsou ti nejlepší; když jsou v týmu dva takoví, může se to projevit soutěživostí, hašteřením, předháněním, což může vyústit v konflikt.

 • Porušení hodnot – případ, kdy tým vyznává určité hodnoty a některý člen tyto hodnoty poruší.

 • Porušení podmínek – v rámci podnikatelské činnosti pak může docházet ke konfliktu s klienty při nedodržení podmínek jak ze strany klienta, tak podnikatele.

Už jste se někdy dostali do konfliktu? Zamyslete se, nebo si případně sepište, jak reagujete anebo byste reagovali na následující situace:

 • Kolega nedodržel osnovu projektu tak, jak jste se domluvili.

 • Jeden z členů týmu donáší na ostatní vedení a vedení ho v tom podporuje.

 • Do týmu vám byl přidělen člověk, který se na danou pozici nehodí a celý tým brzdí.

 • Máte nastaveno, že tým odchází ze zakázky společně, nový kolega to stále porušuje.

 • Řešíte s kolegou finalizaci projektu a každý máte svůj názor, jak by to mělo vypadat, ani jeden nechcete ustoupit.

 • Vnímáte, že jeden kolega má zájem na tom, aby projekt nedopadl úspěšně, rozvrací tým a dělá naschvály; tým začíná být podrážděný a vyžaduje sjednání nápravy.

 • Váš klient nedodržel podmínky smlouvy a nyní se s vámi pře, že je pochopil chybně.

 • Jeden kolega stále neakceptuje složení týmu, má časté negativní poznámky a vy jako vedoucí toho už máte dost.

V rámci konfliktu je důležitá komunikace a umění ovládnout své emoce. Pokud se schyluje ke konfliktu nebo jste se v něm už ocitli, musíte najít způsob, jak udržet své emoce a řešit konflikt konstruktivně. Co se týká týmové spolupráce, je dobré mít také stanovenu osobu, která se bude konfliktem zabývat, pokud přesáhne únosnou mez či dojde k patové situaci, kdy osoby v konfliktu jej nebudou umět mezi sebou vyřešit. Při konfliktu se snažte odpoutat od té situace, která konflikt vyvolala, ale snažte se najít společně řešení a průnik, který bude výhodný pro obě strany. Pokud zjistíte, že byla chyba na vaší straně, přiznejte ji, omluvte se a domluvte se, jak budete postupovat dále.

Dobrý způsob, jak se zklidnit, je také dýchání, pokud máte možnost se na chvíli vzdálit, prodýchejte to, okysličí se vám mozek a vy se v průběhu několika minut začnete uklidňovat a pak můžete konflikt řešit. Pokud víte, že se potřebujete zklidnit při konfliktu, aby nešly ven prvotní emoce, klidně řekněte, že potřebujete chvilku času na přemýšlení.

Pomluva

Bohužel i v dnešní době se při pracovních a osobních činnostech vyskytují často pomluvy. Pomluva může být dost zákeřný prostředek k tomu, abychom poškodili člověka, který nám něčím vadí, či ho případně tímto způsobem chceme donutit, aby odešel. Bohužel mnohdy vznikne pomluva velmi nevinně a člověk, který ji vypustil v práci, mezi přáteli či doma si neuvědomuje, co vše tím může vyvolat u osoby, vůči níž je pomluva namířena. Není vůbec schopen zhodnotit psychický dopad na dotyčného, a pokud půjde o někoho vysoce citlivého, může hodně ovlivnit jeho další profesní i osobní život.

Situace, kdy dochází k pomluvám:

 • Dostali jste se do konfliktu a v rámci prvotních emocí pomluvíte toho druhého člověka.

 • Nemáte rádi jednoho člena týmu, děláte tedy vše pro to, abyste jej ze svého týmu dostali pryč.

 • Máte v kanceláři někoho, kdo miluje pomluvy, sbírá je a posílá je dál, a ještě je něčím „obohatí”.

 • Máte v týmu kolegu, který se snaží dostat na vaše místo.

 • Kolega vás zahlédne venku s někým z vedení, zaslechne část vašeho rozhovoru a hned tuto informaci předá ostatním členům týmu.

Můžeme najít možná desítky, stovky dalších situací, kdy se mezi lidmi objeví pomluva. Důležité je, jak se k ní člověk dokáže postavit. Protože většinou jde o to, že v případě falešné pomluvy člověk, který je pomluven, chce bojovat za své očištění. Pokud ovšem není tak psychicky silný, že mu nezáleží na tom, co se povídá, pomluvou se vůbec nezabývá a nikomu nic nevysvětluje.

Zamyslete se nad tím, jak byste reagovali v následujících případech:

 • Kolega pomluvil vaši práci před vedením.

 • Jedna kolegyně neustále zjišťuje, co víte o ostatních členech týmu.

 • Jeden z kolegů se k vám chová velmi mile, ale vy se dozvíte, že vás v týmu pomlouvá, že zapácháte.

 • Přistihli jste kolegu s kolegyní o víkendu ve městě a zhodnotili jste, že spolu asi chodí. Máte si to nechat pro sebe nebo to hned v pondělí řeknete ostatním členům týmu?

 • Máte v týmu kolegu, který stále negativně pomlouvá vedení a komentuje každé podnikové setkání.

 • Kolega vám neustále donáší na ostatní členy týmu.

 • Prasknou vám kalhoty a jeden člen týmu to všude povídá jako veselou historku.

 • Jedna kolegyně po kanceláři šíří informaci, že spíte se svým nadřízeným.

Při pomluvě je důležitý postoj a nadhled člověka, kterého se pomluva týká, aby situace postupně díky emocím nepřerostla v konflikt či větší psychickou újmu. Bohužel si myslím, že každý z nás byl někdy pomluven a že každý z nás, i když třeba neúmyslně, vypustil nějakou pomluvu „do světa”. Důležité je si při tom uvědomit, co svou pomluvou můžete napáchat, a uvědomit si, jak by vám bylo, pokud by to někdo říkal o vás. Netvrdím, že tím zničíme všechny pomluvy, ale minimálně zamyšlení se z tohoto pohledu, než budu šířit nějakou informaci, možná zabrání pomluvě další.

Pokud dojde opravdu k závažné pomluvě, která ohrožuje vaši práci, je dobré zkusit komunikovat s člověkem, u kterého pomluva vznikla. Pokud nejeví zájem o nápravu, můžete událost probrat otevřeně v týmu či před vedením. Člověk, který pomluvu šíří, tak bude muset mít pádné argumenty a důkazy o tom, co tvrdí. A lidé, kteří pomluvu šíří, většinou nechtějí jít do přímé konfrontace, jelikož tyto argumenty nemají, a už vůbec ne důkazy.

Osobní krize

Osobní krize může potkat každého z nás, ať už v pracovní činnosti, nebo osobním životě. Pokud se to týká osobního života, je dobré komunikovat. A to hned z několika důvodů – může se vám dostat okamžité pomoci, pochopení, podrží vás tým nebo vedení.

Jaké krize můžeme řešit:

 • v práci – jste pod velkým tlakem, nevíte, jak daný problém vyřešit, je na vás kladena větší zodpovědnost, než dokážete unést…

 • v osobním životě – úmrtí, rozvod, rozchod, finanční problémy, nemoc v rodině…

Pokud k nějaké takové krizi dojde, nečekejte, až vás zcela pohltí a začnete mít špatné pracovní výsledky. V každé společnosti existuje nějaká osoba (nadřízený, personalista), se kterou lze tyto problémy řešit. A pokud člověk podniká sám, je třeba nalézt vhodného kouče nebo někoho z přátel či rodiny, kdo vás tímto obdobím provede, než budete zase schopni říct, že už krize pominula.

Platí zde velmi podstatné slovo: KOMUNIKACE. Kolegové většinou vycítí změnu v chování, ale nedokážou ji pojmenovat nebo určit, a pokud člověk nebude v osobní krizi ochoten komunikovat, řešení může být delší, než kdyby problém s někým probral hned na začátku. Můžete tím předejít rizikům s osobní krizí spojeným (nechuť k práci, vyhoření, ztráta zaměstnání, emoční výlevy v týmu apod.)

Rebelství

Rebelství nemusí být nutně spojeno pouze s negativní asociací člověka, který rozvrací tým. I rebel může být platným členem týmu právě díky této své povaze. Na rebelství lze nahlížet z různých úhlů, ale vždy půjde o člověka, který je aktivní, pasivně nesedí a nečeká, až se něco bude dít.

Jak se může projevit rebelství:

 • pozitivně – otevřenost ke změně, k novým alternativním postupům, nové pohledy na řešení, touha provádět a prosadit věci jinak, hodně zaměřeno na proč …,

 • negativně – neustálé chtění prosadit změnu za jakoukoliv cenu, tvrdohlavý postoj k provádění určité činnosti, neustálé opakování otázek a ptaní se proč, vyrušování a neakceptování týmu…

Pokud jste v roli kouče a přijde k vám klient s problémem, že má v týmu rebela a neví si s ním rady, měli byste se zaměřit na následující otázky:

 • Jak se tento člověk projevuje v týmu a vůči němu?

 • Jak odvádí práci – kvalitně a efektivně?

 • Co mu dělá problémy?

 • Jsou nějaké situace a úkoly, ve kterých vyniká?

 • Jak komunikuje v týmu?

 • Dostává v týmu prostor k diskuzi a případné realizaci svých návrhů na změny?

Mít rebela v týmu může být i žádoucí, protože pro vás bude závanem pozitivních změn a může otevřít cesty, které ostatní členové týmu nevidí. Rebelovi byste měli být vždy schopni vysvětlit, proč dělá tu a tu činnost a co je cílem; potřebuje to více než ostatní, kteří si dokáží zdůvodnění najít i sami. Pokud ale rebel působí na tým negativně a nepomůže ani komunikace s ním, snažte se pro něj najít jiné uplatnění, protože může být strůjcem rozpadu týmu.

Jak se postavit ke krizi:

 • Udržujte si nadhled.

 • Najděte si vhodnou metodu pro uklidnění prvotních emocí.

 • Komunikujte.

 • Neberte vyhrocenou situaci příliš osobně.

 • Nebojte se mluvit o tom, že zažíváte krizi.

 • I rebel v týmu může být přínosem.

První setkání

Na prvním setkání je nutné zmapovat/zanalyzovat celou situaci. Je velmi důležité pečlivě zjistit, co přesně chce se mnou klient řešit a co má být výsledkem našeho koučování. Mít přesně zadaný cíl je vodítkem, kterým se koučování bude řídit v následujících setkáních.

Situace, které mohou nastat v pracovní oblasti, jsou například tyto:

 • Jeden z kolegů se celý den jen ptá proč, ubírá mi energii na neustálé hledání odpovědí.

 • Vedoucí týmu si zasedla na jednoho člena a je velmi nepříjemná, dostávají se často do konfliktu.

 • Kolega je velmi komunikativní, ale jeho práce neodpovídá zadání.

 • Jeden člen týmu svým negativním postojem ovlivňuje práci celého týmu i oddělení.

 • Při pracovním konfliktu nedokážu ovládat své emoce.

 • Našemu oddělení vládnou pomluvy, už není zřejmé, co je pravda a co lež.

 • Jeden člen týmu, který býval veselý, najednou chodí každý den smutný, jeho práce začíná vykazovat chyby, nemá chuť komunikovat a neodpovídá na otázky.

V rámci prvního setkání byste se neměli spokojit pouze s jednou ze zmíněných otázek, ale položit doplňující otázky, které vám ujasní „CO PŘESNĚ” chce klient řešit. Může se totiž stát, že se tím cíl vašich schůzek více konkretizuje či obmění, nebo dokonce úplně změní. Anebo tímto krokem můžete velký cíl rozdělit do menších dílčích cílů.

Doplňující otázky mohou být tyto:

 • Jak máte nastavenu komunikaci v případě konfliktu?

 • Jak zvládáte prvotní hněv a emoce při konfliktu, máte nějakou svou metodu?

 • Zažili jste již v minulosti nějakou podobnou situaci? Jak jste ji zvládli?

 • Jste ochoten připustit svou chybu?

 • Jak má vypadat ideální stav po vyřešení konfliktu?

 • Zkoušeli jste si o tom promluvit v rámci týmu?

 • Zkoušeli jste si promluvit s kolegou/kolegyní, kteří o vás šíří pomluvy?

 • Navrhli jste kolegovi/kolegyni v jejich krizi pomocnou ruku?

 • Jak vycházíte s tím, kdo chce neustále prosazovat změny? Co vám spolupráce přináší?

 • Kdy cítíte, že jste ve stresu nebo pod tlakem?

 • Existuje nějaká přijatelná cesta, kterou byste v rámci řešení konfliktu dokázali akceptovat?

 • Jak má ideálně vypadat spolupráce vás a vašeho rebela v týmu?

 • Co vás brzdí v tom, abyste nechali rebelovi v týmu volnější prostor pro jeho nápady?

Můžete si najít i další doplňující otázky ke konkretizaci cíle. Jak postupovat při řešení si ukážeme na dvou praktických příkladech.

Praktické příklady a cvičení

1. Jedna z kolegyň se neustále snaží svou neznalost maskovat přílišnou komunikací.

Klientka je žena, vedoucí týmu velkých projektů. Byla jí přidělena nová kolegyně, která byla přijata z jiné společnosti, a to na pozici vedoucí malých a menších projektů. Bohužel ostatní kolegové z týmu zjistili, že ve svém minulém zaměstnání nebyla v týmu oblíbená a ani její vedení a zkušenosti neodpovídaly pozici, kterou zastávala.

Další potíž, která byla zjištěna už na počátku spolupráce, spočívala v tom, že znalosti této nové kolegyně opravdu nedosahují pozice, na kterou byla přijata. To se projevuje vyžadováním neustálých konzultací, o problémech či úkolech mluví ze široka, ale není schopna rozhodnout, a když týmu něco poradí, většinou je to špatně a je nutná oprava. Bohužel to kazí i klientské vztahy, jelikož tato kolegyně musí komunikovat i s klienty.

Klientka už po prvním hodnocení na skutečnost upozornila, nicméně vedení s jejími závěry nesouhlasilo. Chce tedy najít pro sebe takové řešení, aby ji spolupráce s novou

Nahrávám...
Nahrávám...