dnes je 27.2.2020

Input:

Kompetenční pohovor - Asertivita

28.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kompetenční pohovor – Asertivita

Asertivita patří mezi jeden ze záhadou obklopených pojmů v oblasti lidských zdrojů. Všichni o ní slyšeli, málokdo ale přesně ví, co se pod asertivitou skrývá. Většině lidí se vybaví obehraná gramodeska, kterou se skutečně asertivita ve svých začátcích proslavila, avšak mezitím udělala velký posun dál. Takže nejdřív pár slov o tom, co to vlastně asertivita je.

Asertivita zahrnuje schopnost oddělovat pocity a fakta, což lidem umožňuje jednat na věcné rovině. V důsledku se nenechají zatáhnout do konfliktu a jsou schopni ho konstruktivně vyřešit. Asertivita zároveň vyzývá k respektování zájmů druhých, ale neustupování ani od těch svých. Souvisí i s přesvědčivým stylem jednání.

Jedním ze základních principů behaviorálně zaměřeného rozhovoru je ptát se na úspěšné zkušenosti z minulosti. Můžete prozkoumat například na náročný konflikt, který se uchazečům podařilo vyřešit ke spokojenosti obou zaangažovaných stran. Pro detailnější prozkoumání konfliktu můžete použít otázky typu:

Otázka
Otázka
„Co bylo spouštěčem konfliktu?“
„Čím jste do konfliktu přispěl Vy?“
„Co způsobilo, že se konflikt vyhrotil?“
„Jak jste se vypořádával se stresem, který konflikt přináší?“
„Jaké strategie jste používal pro zvládnutí konfliktu?“
„Co z toho, co jste dělal pro vyřešení konfliktu, nejvíc přispělo ke zklidnění situace?“

Můžeme se také uchazeče zeptat na konflikt, který se mu nepodařilo zvládnout. Tato otázka prověřuje možnou snahu se stylizovat do pozitivního světla a míru otevřenosti. Tudíž můžeme hodnotit kladně, pokud je uchazeč ochoten a schopen nám popsat i neúspěšně řešený konflikt. Z popisu neúspěšných konfliktů můžeme také sledovat, k jakému typu konfliktu daný člověk tíhne. Jsou to konflikty horké (plné emocí), chladné (vypočítavé, řešené přes další lidi), krátké nebo dlouhodobé, vůči nadřízeným, členům týmu, vůči autoritám? To všechno mohou být pro nás důležité informace s ohledem na vybíranou pozici.

A teď velice užitečná otázka, kterou můžete použít na závěr téměř jakéhokoliv oblasti, kterou zkoumáte z hlediska toho, co a jak se událo v minulosti:

Otázka
Otázka
„Co byste dnes udělal jinak?“

Tato otázka totiž zkoumá, nakolik je kandidát schopen učit se z vlastních chyb, a tím předcházet jejich opakování. Nutnou podmínkou je, aby danou zkušenost uměl zhodnotit, vybrat to klíčové a rozhodnout se pro změnu. Pokud to člověk nedělá a nedokáže odpovědět na to, co by dělal jinak, musíme zvážit riziko, že se u něj mohou nežádoucí chování a chyby opakovat. Určitá míra sebekritičnosti je také dobrým předpokladem ochoty na sobě pracovat.

Pokud