dnes je 26.2.2020

Input:

Kompetenční pohovor - Schopnost spolupráce

11.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kompetenční pohovor – Schopnost spolupráce

Schopnost spolupracovat v sobě skrývá hned několik důležitých aspektů, které je dobré ve výběrovém pohovoru prozkoumat. Můžeme se zaměřit na specifické dovednosti, jako jsou např. navazování vztahů, tolerance individuálních odlišností, schopnost se jim přizpůsobit a ochota hledat řešení, které bude uspokojující pro obě zúčastněné strany. Nabízí se také možnost zkoumat fenomén synergie – přidané hodnoty, která vzniká vzájemným doplňováním se různých lidí.

Při zahájení rozhovoru může být zajímavé zjistit, co si kandidát představuje pod schopností spolupráce, a proto můžeme začít standardní otázkou na příklad z praxe, která dobře demonstruje jeho schopnost spolupracovat. Kromě zajímavé informace o osobním porozumění této oblasti si můžeme všímat, jestli dává uchazeč důraz především na svůj přínos ke spolupráci, nebo vnímá důležitost a přínos všech zúčastněných stran. Kdybychom chtěli jít ještě o krok dál a chtěli bychom zkoumat, které principy spolupráce považuje uchazeč za obzvlášť důležité, můžeme se zeptat:

Otázka
Otázka
„Představte si, že máte mladšího kolegu učit dobré spolupráci. Jaký příklad ze své praxe by mu k tomuto účelu mohl posloužit? Které principy dobré spolupráce byste mu na ní demonstroval?“

Jako doplněk můžeme prozkoumat zkušenosti s obtížnou spoluprací. Po vyzvání kandidáta k uvedené příkladu náročné spolupráce je dobré se zaměřit na to, zda obtížnost v daném příkladu vyplývá ze situace, nebo například z problému spolupracovat s určitým typem člověka. Přílišný důraz na situační faktory někdy může vypovídat o tendenci podléhat vlivu aktuálních okolností a menší ochotě vzít situaci do vlastních rukou a měnit ji. Pokud obtížnost vyplývá z povahy spolupracovníka, je dobré přezkoumat, jestli jde o ojedinělý případ, nebo se mu opakovaně stává, že naráží na obtížné partnery pro spolupráci. Prověříme možnost, že uchazeč sám může být v něčem náročný na spolupráci pro druhé.

Součástí schopnosti spolupráce je umět využít potenciál lidí, kteří jsou kolem nás a najít s nimi optimální formu spolupráce. Proto může být přínosná otázka:

Otázka
Otázka
„Uveďte příklady spolupráce, ve které jste se s někým výborně doplňoval.“

Záměrně je v otázce množné číslo, protože i z třech příkladů vzájemného doplňování již můžeme sledovat, co obvykle přináší do spolupráce náš kandidát a co je obvykle jeho doplňkem. To je důležitá informace, pokud potřebujeme, aby dobře zapadl do již vytvořeného kolektivu. Při neschopnosti vybavit si takové případy je žádoucí prozkoumat případnou