dnes je 26.2.2020

Input:

Kompetenční pohovor - vedení týmu

11.11.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kompetenční pohovor – vedení týmu

Vedení týmu patří mezi kompetence komplexnějšího charakteru. Není jednoduché ji prověřit rychle a spolehlivě, na druhou stranu pro nás v roli těch, co se snaží vybírat správné lidi, je její šířka výhodou, protože poskytuje mnoho možností a aspektů jak tuto kompetenci zkoumat a prověřovat.

Kterou otázku byste v rozhovoru zaměřeném na tuto kompetenci položili jako první? Vybavíte si nejdůležitější strategii kompetenčního pohovoru? Pokud Vás napadlo zeptat se na úspěšné zkušenosti z minula, zasloužíte si pochvalu. Začít se dá otázkou, kterou nezkazíte žádné interview zaměřené na vybranou kompetenci:

Otázka
Otázka
„Můžete uvést ze své praxe příklad úspěšného vedení týmu?“
„O jaký tým šlo?“
„Kolik v něm bylo lidí?“
„Jaký byl Váš společný cíl?“

U této otázky je zajímavé zkoumat i to, co považuje daný kandidát za úspěšné vedení lidí. Z odpovědi se můžete dovědět, že kritériem úspěšnosti je pro někoho spokojenost lidí, pro jiného výsledky nebo prestiž projektu. Podle odpovědi si lze tvořit hypotézy o tom, jestli je daný kandidát spíše orientován na lidi nebo na úkoly/výsledky.

Z odpovědí na otázky:

Otázka
Otázka
„Co konkrétně považujete za největší úspěch, který jste s týmem dosáhl?“
„Čím jste se nejvíc podílel na daném úspěchu?“

můžete sledovat, nakolik kandidát vnímá úspěch týmu jako vlastní zásluhu, případně se vnímá spíše v roli facilitárora a úspěch připisuje členům týmu.

Dalším cenným zdrojem informací jsou otázky na zpětnou vazbu ze strany členů týmu, například:

Otázka
Otázka
„ Co na Vás i lidé v týmu oceňovali? Co Vám naopak doporučovali zlepšit?“

Kromě toho, že se dozvíme přímo informace o našem kandidátovi, registrujeme, zda je vůbec schopen uvést konkrétní oblasti zpětné vazby. Každá zmíněná oblast svědčí v prospěch kandidáta, protože vypovídá o tom, že bral danou zpětnou vazbu od týmu na vědomí a pravděpodobně nad ní uvažoval. Další navazující otázkou v tomto směru by mohla být:

Otázka
Otázka
„Co jste podnikl na základě této zpětné vazby?“

Dozvíme se, nakolik je vedoucí týmu motivován brát zpětnou vazbu vážně, aby změnil své chování.

Jinou osvědčenou strategií v behaviorálním interview je zkoumat, jak si kandidát umí poradit s obtížnými situacemi v týmu. Můžeme ho vyzvat:

Otázka
Otázka
„Uveďte nějakou složitou situaci, která v týmu nastala, a podařilo se Vám ji konstruktivně vyřešit.“

Pokud si kandidát nedokáže na nic vzpomenout, můžeme mu pomoci příklady obtížných situací, kterými může být například odchod člena týmu z důvodu nespokojenosti, závažný konflikt mezi členy v týmu či nutnost řešit nízkou výkonnost některého z členů. V odpovědích sledujeme, jestli se kandidát snažil do řešení zaangažovat členy týmu, nebo se rozhodoval spíše sám, zda volil radikální a rychlé řešení (například nucený odchod toho, s kým byl nespokojený), nebo dal lidem čas a požadavky na změnu, jestli vzal za řešení vlastní odpovědnost, nebo problém eskaloval.

Schopnost přemýšlet nad týmem jako celkem, nejen jako nad součtem jednotlivců, můžeme prověřit otázkou:

Otázka
Otázka
„Jakým způsobem jste podporoval tým v růstu a v synergii?“

Můžeme sledovat, jestli se kandidát rozpovídá o jednotlivých lidech, nebo jasně zohledňuje a popisuje perspektivu týmu, jmenuje kroky a opatření odrážející, že měl celkovou strategii jak pracovat s týmem.

V případě, že k nám přišel kandidát, který nemá dosud žádnou zkušenost s vedením týmu, můžeme se ho ptát na příklady z minulosti, kdy stál ve vedení nějaké skupiny například v průběhu studia, nebo v rámci zájmových aktivit. Pokud společně najdete takovou