dnes je 18.4.2024

Input:

Konkrétní příklady sestavení školicího plánu

9.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2
Konkrétní příklady sestavení školicího plánu

Jiří Pokorný

Uvádíme zde konkrétní příklady dvou důležitých písemných dokumentů se základním schématem práce kouče. Začínáme vždy příkladem školicího plánu, na který navazuje konečná písemná zpráva. Příklady jsou vytvořeny pro tyto tři skupiny:

1. vzdělávací program – koučování týmu mistrů,

2. vzdělávací program – trénink pro nákupní oddělení,

3. vzdělávací program – individuální koučink.

Příklad 1: Koučování týmu mistrů (výrobní firma si objednává první úvodní seminář pro čtyři mistry)

A. Školicí plán

Určeno:

 • pan Krátký, pan Zelený, pan Boháč, paní Bílá

Termín:

 • 1. blok – květen až červen 2017

 • 2. blok – září až listopad 2017

Rozsah:

 • V 1. i 2. bloku proběhne pro každého účastníka 3x koučink v intervalu tří týdnů + jeden školicí den pro celou skupinu, tedy celkem šest koučinků a dva školicí dny pro každého z účastníků – dohromady tedy 18 koučinků a dva školicí dny.

 • Koučink bude trvat 90 až 120 minut (dle potřeby účastníka), školicí den bude probíhat od 8.00–16:00 (2 x 15minutová pauza, 1x 60minutová pauza).

Cíle:

 • posílení vztahů v týmu a lepší zvládání stresu,

 • rozvoj manažerského stylu a komunikačních dovedností,

 • proaktivní přístup přinášející nové návyky,

 • zvládání změn a vývoje firmy.

Metodika:

 • interaktivní koučink,

 • supervize stavu,

 • mentoring,

 • pohybové a komunikační hry.

Lektor: Jiří Pokorný

Cena: 20 000 Kč

Platební podmínky:

 • celý vzdělávací program bude hrazen v měsíčním cyklu,

 • každá z faktur bude splatná k 15. dni v kalendářním měsíci.

Místo konání:

 • individuální koučinky v prostorách dodavatele,

 • semináře v prostorách objednatele.

B. Hodnocení

Hodnocení programu účastníky semináře

Pan Krátký

S programem jsem spokojen, nejvíc oceňuji, že jsem se naučil techniky na vlastní zklidnění. Dále mě oslovilo téma obrany proti manipulaci. Ale už teď po koučinku dokážu lépe vyjít s kolegy.

Pan Zelený

Nejvíc mi dalo téma změny manažerského stylu, na případové studii jsem zjistil, že teoreticky už potřebnou změnu umím udělat.

Pan Boháč

Část programu jsem znal, ale rád jsem si ho zopakoval. Z nových témat se mi líbila práce s vlastním stínem. Důležité je, že teď po programu máme k sobě blíž.

Paní Bílá

Mně nejvíc pomohla zpětná vazba od všech. Zjistila jsem, že ostatní některými způsoby štvu a je to vlastně zbytečné.

Hodnocení týmu lektorem

Paní Bílá pracovala v programu s mimořádným nasazením, chtěla věci měnit. Atmosféra byla otevřená, aktivní – nikdo se nebál ani velmi citlivých témat. Zásadním tématem bylo, aby si dokázali vyříkat mezi sebou ty skutečnosti, které silně brzdí interní komunikaci mezi těmito manažery. To je obsaženo v následující týmové inventuře.

Týmová inventura

V první části programu se v rámci řízené diskuze skupina vyjadřovala k situacím, které jsou v týmu provázeny velkými emocemi. Každý se vyjádřil ke zbývajícím třem členům, především k tomu, co na každém kolegovi oceňuje, a poté přišly na řadu i kritické připomínky s doporučením, jak jednat jinak.

OCENĚNÍ

   
Pan Krátký Pan Zelený
 • přístup k lidem

 • rázný

 • přehled

 • celkový přehled

 • snaživý

 • organizace

 • spolehlivý

 • cílevědomý

 • organizace práce

 • zarputilý

 • spravedlivý

 • rádce

 • zábavný

 • loajalita

 • pracovitý

 • humorný

 • důvtipný

 • ostrost

 • pořádkumilovný

 • systematický

Pan Boháč Paní Bílá
 • spolehlivý

 • smysl pro humor

 • rozmanitost práce

 • cílevědomá

 • spravedlivý

 • veselá

 • spolehlivý

 • schopná

 • dobrácký

 • výkonná

 • vstřícný

 • úsměv

 • tlumí emoce

 • zábavná

Doporučení s připomínkou:

 • některé záležitosti vyřizuje mimo strukturu,

 • občas se chová jako „nadvedoucí”,

 • měl by mnohem více delegovat práci,

 • měla by se víc soustředit na svůj tým,

 • více trpělivosti, méně emotivních cholerických výbuchů,

 • snaží se řídit i lidi z jiných týmů.

Argumentační simulovaný trénink

         
Pan Krátký Paní Bílá
„plusy” plusy
 • sebevědomí

 • hraje si s vlasy, ovlivňování

 • řečnické otázky

 • řečnické otázky

 • silný hlas

 • osobní příklady manipulace

 • emoce

 • odvrátila se od něj (postoj těla)

 • racionalita

 • emoce v projevu

 • pauzy

 • racionální a emocionální argumenty

 • angažovanost

 • extrémní hlasový tlak

 • racionální a emoční argumenty

 • kvalita argumentů

 • práce s časem

mínusy mínusy
 • malý oční kontakt

 • jen minuta, málo argumentů

 • silová gesta prstem

 • neměnnost tónu hlasu

 • „medvědí” mimika

 • 2,5 minuty (zadání bylo mluvit 3 minuty)

 
Pan Boháč Pan Zelený
„plusy” „plusy”
 • bez poznámek

 • umí naslouchat

 • „natlačil” oponenta do začátku

 • úsměv

 • humor

 • dobrý příklad na úvod

„mínusy” „mínusy”
 • až příliš úsměvu

 • chybí gesta

 • nenaslouchá (jakoby byl jinde)

 • mimika

 • 1,5 minuty, málo využitý čas (zadání bylo 3 minuty)

Případová studie: Malá ZOO (zaměřená na analýzu manažerského stylu)

Pan Krátký
„plusy” „mínusy”
 • jasné delegování, není proporční

 • nepracoval s klíčovým zaměstnancem

 • jemné řešení konfliktů

 • nekontroluje plnění úkolů

 • akční nabídky

 • chybí systémovost (hodně operativní řízení)

 • práce s informacemi

 • dobrá analýza situace

 • rychlost, rozhodnost

 • podcenil práci s médii

           
Paní Bílá
„plusy” „mínusy”
 • hned řeší klíčového zaměstnance

 • chybí čas v delegování

 • práce s informacemi

 • práce s médii

 • důslednost přístupu

 • má nadhled ve stresu

 • kontroluje plnění úkolů

 • konflikt a jeho řešení při hrozící katastrofě

 • rozhodné řešení

 • je schopná myslet na lidi i při silových řešeních

 
Pan Zelený
„plusy” „mínusy”
 • důkladnost v práci s informacemi

 • „zrychlit řešení

 • hodně deleguje (konkrétně na lidi)

 • nekontroluje řešení věci

 • řešení napůl odmítá

 • tisk podceňuje

 • nespojuje věci

Je patrné, že z výčtu manažerských technik tato čtveřice používá hodně argumentaci a silovost, manipulaci a motivaci o dost méně. Tady je prostor pro zlepšení. Skupina dostala za úkol použít několik praktických technik, jak pracovat s emocemi v kritických situacích. To je téma především pro pana Krátkého, ale částečně ho využijí i ostatní. Do semináře jsme na přání účastníků přiřadili ještě téma time management. Ukázalo se, že činnosti více než podle důležitosti vybírají podle jejich naléhavosti. Tady je možná korekce, vytipovali si své zloděje času a způsoby jak na ně.

V závěru programu bylo evidentní, že hlavní cíl programu, tedy zlepšení komunikace a vztahů vůbec mezi jednotlivými vedoucími pracovníky, se podařil.

Pan Krátký je velmi schopný vedoucí pracovník, od minulého programu se zřetelně posunul a osobnostně vyrostl. Velmi nad svou prací přemýšlí, hodně pro něj znamená – snaží se jít do hloubky problému a pracovat na sobě.

Paní Bílá byla nejvýraznější postavou semináře – především díky novým pohledům na úkoly a také pro svoji emotivitu. Velmi zajímavý manažerský přístup; pokud zvládne svoji obrovskou energii, má ve firmě velkou budoucnost.

Pan Boháč je pracovník s velkým potenciálem, má výborné argumentační a analytické schopnosti. Jeho slabinou je zatím práce s vlastními emocemi. Má předpoklady k dalšímu odbornému i osobnímu rozvoji.

Pan Zelený byl v celém programu stmelujícím prvkem skupiny. Ve své manažerské roli se ale zatím necítí zcela jistě. Potřebuje korekci svého manažerského stylu – má k tomu motivaci a chce to realizovat!

Příklad 2: Tréninkový program pro nákupní oddělení (velká zahraniční společnost si objednává seminář pro tři skupiny lidí ze svého nákupního oddělení, jsou to zkušení pracovníci, ale jsou vyhořelí a konfliktní)

A. Školicí plán

Určeno: pro tři skupiny

 • pracovníci na řídícím postu,

 • 10 řadových pracovníků,

 • společně, všichni dohromady.

Lektor: Jana Vlčková Diddenová

Termín konání:

 • 1. tým (3-4 klíčoví pracovníci) - 3. 3. nebo 8. 3. – 1. část

 • 2. tým (10 řadových pracovníků – rozděleni na 5 + 5) - 9. 3. nebo 16. 3. – 2. část

 • 1. tým (3-4 klíčoví pracovníci) - 17. 3. nebo 8. 3. – 3. část

 • 2. tým (10 řadových pracovníků – rozděleni na 5 + 5) - 5. 4. nebo 6. 4. – 4. část

 • 1. tým (3-4 klíčoví pracovníci) - 13. 4. nebo 14. 4. – 5. část

 • 1.+ 2. tým (společně, všichni dohromady) - 26. 4. nebo 28. 4. – 6. část

Rozsah:

 • 6 x školicí půlden, 12.00–15.30 hod.

Místo konání:

 • prostory společnosti

Cena: 30 000 Kč

Platební podmínky:

Celková částka bude rozložena do dvou plateb:

 • 1. část – zálohová platba je splatná 14 dní před uskutečněním semináře, t. j. 18. 2.,

 • 2. část – konečné vyúčtování je splatné 15. 4.

V ceně semináře je zahrnuto:

 • tréninkový program s daným obsahem,

 • analýza personálních potřeb klienta s návrhem řešení projednaným před školicím programem,

 • hodnocení silných a slabých stránek účastníků semináře,

 • doporučení jejich dalšího rozvoje – písemné zprávy do 14 dnů po ukončení školícího programu,

 • pracovní manuál účastníků.

V ceně není zahrnuto (hradí objednavatel):

 • nájem školicí místnosti,

 • stravování a občerstvení.

Metodika:

 • supervize a koučink,

 • interaktivní trénink.

Cíle:

 • změna pracovních návyků – nárůst efektivity,

 • posílení sebemotivace a obrany proti stresu,

 • týmová inventura jako nástroj změny,

 • dospělá komunikace v týmu.

Obsah:

1. Komunikační zručnosti

 • dospělá firemní komunikace,

 • konflikt a jeho druhy, fáze a řešení,

 • manipulace: její využití a obrany proti ní,

 • zpětná vazba k nadřízené manažerce.

2. Týmová práce

 • znaky efektivního týmu,

 • proaktivní a reaktivní přístup,

 • komunikační hra zaměřená na týmovou práci,

 • brainstorming: návrhy na zlepšení.

3. Psychohygiena

 • eustresové a disstresové prožívání,

 • spouštěče a příčiny emočních propadů,

 • pět technik psychohygieny,

 • analýza dlouhodobé emoční křivky.

B. Hodnocení

Hodnocení tréninkového programu

Tato

Nahrávám...
Nahrávám...