dnes je 1.10.2023

Input:

Moderní koučink pro všechny

9.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1
Moderní koučink pro všechny

Jiří Pokorný

V rámci tohoto tématu bychom vám chtěli v poměrně unikátní a rozsáhlé míře přinést maximum informací o koučinku a o funkčním vzdělávání dospělých v dnešní prudce se měnící době. Budeme se zabývat praktickou rovinou koučování i jiných forem vzdělávání v obchodních firmách, ve výrobních organizacích, ale i v neziskových organizacích, ve zdravotnictví či sportu. Metodicky využijeme všechny dostupné formy: nezbytnou část teorie, praktické aplikace a případové studie, testy a interaktivní hry, pohybová kreativní cvičení, netradiční až revoluční formy vzdělávání, výcviková videa či webináře s otázkami.

Komu je toto téma vlastně určeno? Je tento titulek autentický? Tento podrobný manuál využijí zejména tyto cílové skupiny:

1. Manažeři všech stupňů řízení

Ať už jde o vedení sportovního týmu, nemocničního oddělení, neziskové organizace či týmu dělníků ve výrobní firmě nebo koučování skupiny dealerů v obchodní organizaci – tam všude dnes potřebuje dotyčný vedoucí pracovník zvládnout moderní formy řízení lidí.

TUTO DOVEDNOST V MANUÁLU ZÍSKÁ!

2. HR a specialisté pro vzdělávání

Po těchto lidech je dnes ve všech typech organizací požadována i role jakéhosi interního lektora, který část ze vzdělávání měkkých dovedností a rozvoje osobnosti musí zvládnout sám odškolit. O dobré pracovníky je dnes na trhu práce velká nouze a externí koučové jako jejich stabilizátor pokryjí jen část současných potřeb firem. Z časových i finančních důvodů je nutné, aby personalisté sami uměli základy koučinku.

TENTO MANUÁL TO PERSONALISTY NAUČÍ!

3. Profesionální lektoři, konzultanti a koučové

To jsou tisíce lidí, kteří každý den pracují se svými klienty v mnoha oblastech vzdělávání. Tito profesionálové se musejí neustále vzdělávat, k čemuž potřebují materiály se skutečně velkou přidanou hodnotou. Většina těchto pracovníků má už totiž hodně informací, technik a postupů zvládnutých, hledají tedy na trhu praktické manuály bez velkého množství frází a obecně známých a opakovaných poznatků. Pro všechny tyto „alchymisty 21. století” chceme přinést tento základní benefit: osvojení si několika desítek nových koučovacích technik a různých jiných metodik.

NÁŠ MANUÁL VÝRAZNĚ POZVEDNE I PROFESIONÁLA!

4. Lidé, kteří se chtějí rozvíjet sebekoučinkem

Dnes je koučink velké a moderní téma, hodně se o něm mluví a píše, tisíce lidí s ním už mají i praktickou osobní zkušenost. A teď si chtějí v denním koloběhu dokázat pomoci i sami. Mají trvalou touhu pracovat na sobě, kvalita jejich vlastního života je pro ně jednou z nejvyšších hodnot. Těmto tisícům zastáncům osobního rozvoje chceme přinést hlavně pochopení obrovských možností koučinku pro současnost i pro budoucnost.

Dále jim poskytneme dostatek informací (k tomu bude vyčleněna i speciální kapitola) k tomu, aby měli přehled o současné situaci na trhu s kouči a s konzultanty v ČR. Díky tomu si dokážou vybrat bez problémů i kouče pro sebe. V tomto oboru je dnes hodně „hrdinů i šarlatánů”. Dokázat sami sebe odkoučovat v rozhodujících okamžicích lidského fungování a prožívání (pracovního i soukromého) je velký dar.

TENTO MANUÁL VÁS NAUČÍ MÍT NADHLED NAD VLASTNÍM ŽIVOTEM!

Současná situace

V současnosti je na trhu mnoho desítek knih, on-line kurzů a certifikovaných i jiných výcviků v koučování. Kvantita převažuje nad kvalitou, cena často neodpovídá skutečnému přínosu. V tomto manuálu se odrazí zkušenosti vedoucího autora, který jako profesionální kouč a konzultant působí už 22 let a jehož rukama už prošlo cca 7000 lidí. Autor zároveň chce v tomto kurzu nabourat mnohá paradigmata o vzdělávání dospělých, která stále někdo opakuje, ale která už jsou minulostí a jež lidé pracující přímo s klientem už neberou vážně. Je tedy pravděpodobné, že tato publikace vybudí i další diskuzi o oboru, někteří kolegové budou možná nesouhlasit, či se až cítit dotčeni. To je ale v pořádku, jinak bychom se nikdy neposunuli dál.

Vždyť dnes obvyklá praxe pro začínající kouče, kdy si zaplatí velmi drahý koučovací výcvik (v ceně 50–150 tisíc Kč), ale jediné, co se v něm aspoň trochu naučí, je kladení koučovacích otázek, je přímo alarmující. Absolventi z kurzu odcházejí s vědomím, že se umí cíleně ptát a klient si řešení potom už najde pomocí těchto otázek sám. TO je přece čistý koučink, takhle to přece má fungovat! Zákazníci budou nadšení, dostanou hotového celého kouče (a ten si samozřejmě bez problémů řekne o honorář 3–5 tisíc za

Nahrávám...
Nahrávám...