dnes je 26.2.2020

Input:

Obtížní kandidáti v rámci výběrového řízení - 1. část

28.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obtížní kandidáti v rámci výběrového řízení – 1. část

Spojení obtížný kandidát se zpočátku může jevit jako velký strašák. V této a následující lekci ale postupně zjistíme, že uchazeči zas tak často nepříjemní nebývají, a pokud ano, nebývá zas tak složité situaci zvládnout. Projdeme jednotlivé fáze výběru, kde nám mohou kandidáti udělat nějaké těžkosti, a způsoby, jak to zvládnout. Vezmeme to po těchto krocích:

  • zveřejnění volné pozice a projevení, nebo spíš neprojevení zájmu,

  • respektování požadavků v rámci výběrového řízení,

  • personální pohovor,

  • prezentace manažerovi,

  • sdělení výsledků výběru neúspěšným kandidátům.

Sběratelé razítek

První problematickou skupinou mohou být nezaměstnaní, kteří si přišli pro potvrzení na doporučenku. Záměrně píši „přišli pro doporučenku“. Pokud má nezaměstnaný skutečný zájem o práci, přihlásí se na volnou pozici, pošle nebo přinese životopis, vyhoví požadavkům na zařazení do výběrového řízení. Až po pohovoru požádá o potvrzení doporučenky. Z minulosti máme opakované špatné zkušenosti s žadateli o potvrzení doporučenky. Doporučeny jsou často velmi staré a žadatelé chtějí jen razítko, o práci zájem nemají. Záleží na Vašem postoji k čerpání sociálních dávek. Obvykle personální oddělení požadují pro potvrzení zájmu, aby se dotyčný choval jako zájemce, tedy přinesl alespoň životopis. Pokud zájem neprojeví, odmítají doporučenky potvrzovat. Tam se ale můžete setkat s agresivní reakcí. Proto doporučuji na takovém požadavku trvat jen v případě, že máte k dispozici ochranku. Můžete si také na chování nezaměstnaného stěžovat na příslušném úřadu práce.

Hledači zkratek

Obecně lze asi říct, že těžkosti může dělat každý, který nechce nebo neumí respektovat nastavený proces a snaží se z něj nějak uhnout. To bývají uchazeči, kteří nerespektují pokyny v inzerátu. Požadujeme-li zaslání životopisu, takový kandidát jej přinese osobně a chce se s námi rovnou setkat. Nejčastěji to dělají lidé, kteří mají málo zkušeností s výběrovým procesem, a chtějí to všechno zjednodušit tím, že se s vámi rovnou seznámí. Přesto je za tím kus neochoty dělat přesně to, co se ode mě chce, a kus manipulace.

Manipulativní může být i druhá skupina kandidátů. Ti už vědí o výběrovém řízení dost na to, aby tušili, že neuspějí. Proto se rozhodnou najít si zkratku, jak dosáhnout svého. Pokud vybíráte obchodníka, může to být dobrá ukázka jeho práce: dokáže si najít cestu, jak se osobně dostat k tomu, kdo rozhoduje a prodat (ať už sebe, nebo produkt). Pro většinu pozic je neochota respektovat nějaký požadavek spíš negativní vlastnost.

Telefonisté

Dalším projevem tlaku je opakované telefonování, kdy nás uchazeč upomíná o další informace. Za předpokladu, že ho průběžně informujeme a nepropásli jsme žádnou lhůtu a nemá nějaký zásadní důvod k dotazům (třeba nabídka od jiné firmy, odjezd na dovolenou apod.), kterou jsme slíbili, je to opět forma nátlaku a manipulace.

Toto chování je dobré nepodporovat tím, že získá nějaké nadstandardní zacházení.

Můžeme ho vždy odkázat na lhůtu, kterou jsme už uvedli, a sdělit, že v tuto chvíli pro něj žádné nové informace nemáme. Nic neposunujte, nic nezjišťujte dřív. Pokud se Vám sejde takových lidí víc, nebudete dělat nic jiného, než jim zjišťovat informace. Mohlo by se stát, že pak nebudete stíhat termíny, které jste nastavili pro všechny.

Pevné zacházení s lidmi, kteří mají tendenci získat víc pomocí různých druhů nátlaku, můžeme uplatňovat pouze tehdy, pokud jsme si jisti přístupem svého nadřízeného.

Pokud takoví lidé nedosáhnout svého, často hledají dalšího člověka, který má větší rozhodovací pravomoci. V první řadě proto, aby se dostali blíž svému cíli, ale také proto, aby si od Vás do budoucna zajistili nadstandardní zacházení. Očekáváte-li tedy od některého z kandidátů takové chování, je dobré předem nadřízeného na možný kontakt upozornit. Máte tak šanci situaci vysvětlit jako první a zároveň se Váš nadřízený nedostane do situace, kdy bude muset něco vysvětlovat, aniž tuší, co se vlastně stalo.

Další náročné situace mohou nastat při pohovoru. Nejsložitější mohou být nezdrženlivě povídaví nebo naopak velmi nemluvní kandidáti.

Povídálkové

Pokud se potkáme s někým, kdo moc povídá, může to být znak toho, že to není vhodný zájemce o místo, ale také nemusí. Záleží na tom, jakou pozici obsazujeme. Ať už je to tak nebo tak, potřebujeme uchazeče nějak zvládnout. V první řadě je dobré podobným situacím předcházet. To uděláme tak, že na začátku rozhovoru mimo jiné také uvedeme, s jakou časovou dotací počítáme. Potom se na to můžeme odvolat v rámci pohovoru.