dnes je 26.2.2020

Input:

Obtížní kandidáti v rámci výběrového řízení - 2. část

11.11.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obtížní kandidáti v rámci výběrového řízení – 2. část

Přeskočení příčky

Zvláštním typem obtížného uchazeče je ten, který odmítá hovořit s Vámi, jako zástupcem personálního oddělení, a požaduje rovnou kontakt s manažerem. Není moc strategické mu to umožnit, protože tím Vašem vnitřnímu klientovi sděluje, že pro něj nejste dost kompetentní. Zároveň mu to sami potvrdíte, protože jste mu nedokázali zabránit, aby ho obtěžoval. Nejhorší konec by nastal v případě, že by si ho manažer vybral. Do budoucna by Vás nejspíš nezačal podporovat, spíš by další spolupráci sabotoval. Nejmoudřejší proto je zabránit tomu, aby ke kontaktu s manažerem vůbec došlo. Pokud by to hrozilo, musíte být Vy tím prvním, kdo na budoucí kontakt upozorní, a situaci vysvětlí.

Nadšení na jedné, rozpaky na druhé straně

Existuje skupina kandidátů, která působí na lidi zcela rozporuplně. Může se stát, že na nás někdo zapůsobí výborně. Pokud ho ale pošleme za manažerem, vysloveně ho popudí. Tomu předem většinou nejde zabránit. Většinou jde o to, že manažer těžko snáší lidi s určitým chováním nebo vlastnostmi. Pokud k něčemu podobnému dojde, je potřeba se pečlivě ptát, co se přesně stalo. Zjistěte, co Vašem vnitřnímu klientovi vadí. Nechte si to pečlivě popsat, abyste se tomu příště vyhnuli.

Možná teď přemýšlíte, že byste poradili kandidátovi, aby to či ono nedělal. To ale není moudrá strategie. Pokud má uchazeč nějakou vlastnost, nebo způsob chování, který manažerovi vadí, narazí na to dřív nebo později. Nespokojenost s kandidátem pak nejspíš stejně půjde za Vámi. Pokud je manažer na něco silně alergický, pravděpodobně mu to ani nevymluvíte. Proto kandidáta raději pošlete k jinému manažerovi.

Nerozhodní a handlíři

Obtížným kandidátem může být i člověk, který je nerozhodný nebo smlouvá o podmínkách v okamžiku, kdy už dostal nabídku práce.

Prevencí je nezamítnout další dva uchazeče v pořadí dřív, než se ten první rozhodne.

Potom máte lepší vyjednávací podmínky, protože můžete říct:

Příklad
“Dobře, máme někoho, kdo má o pozici s tímto platem zájem.“ nebo: „Máme někoho, kdo má zájem nabídku hned přijmout. Počkáme na Vás ještě dva dny, ale pak místo nabídneme jemu.“

Tím často vyjednávání ukončíte