dnes je 14.7.2020

Input:

Umění ptát se

11.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Umění ptát se

Alfou i omegou kompetenčního pohovoru je práce s otázkami. Kvalitu pohovoru i jeho náročnost pro kandidáta spoluurčuje, zda jsou naše otázky předvídatelné nebo kreativní, pokládané podle předem připraveného algoritmu nebo zohledňující aktuální průběh pohovoru. Ačkoliv si především nováčci v oboru pohovorů své sady otázek rádi připravují, je nutné v kompetenčním pohovoru osvědčit i osobní flexibilitu. Čím otevřeněji se k průběhu pohovoru postavíme (i když určitý objem „standardních“ otázek tvoří vhodnou osu pohovoru), tím užitečnější výstupy můžeme získat. V neposlední řadě se s tímto přístupem i lépe udržuje osobní motivovanost a zájem o každého z kandidátů.

Otevřené a uzavřené otázky

Tou nejjednodušší poučkou pro práci s otázkami, kterou upotřebíme v rámci kompetenčního pohovoru i v komunikaci obecně, je rozlišení otevřených a uzavřených otázek. Uzavřené otázky poznáme podle toho, že dávají jen omezenou možnost odpovědi na základě volby a velmi často na ně dostaneme odpověď typu ANO/NE. Ve většině případů bychom se přitom mohli na stejné téma zeptat i otázkou otevřenou, po které máme větší šanci, že se kandidát rozpovídá.

Příklad
Máte nějaké triky na zákazníky?“
„Jaké své typické techniky používáte při práci se zákazníky?“

Snadným způsobem, jak nezabřednout do slepé uličky uzavřených otázek, je zahajování dotazování slovy: kdy, kde, kam, co, jak, proč?. Tato slova představují šest dobrých sluhů, kteří Vás následně donutí formulovat svou otázku otevřeně. Tyto otázky používají novináři při prozkoumávání tématu, o kterém chtějí psát. Pokud je použijí všechny, mohou si být více méně jistí, že danou oblast dostatečně pokryli a na nic nezapomněli. Tuto pomůcku si proto můžeme z novinářské praxe vypůjčit i my, i když nejfrekventovanějšími v našem repertoáru zřejmě budou otázky typu: jak, proč a co.

Realita, ne fantazie

Za každou vybranou kompetenci se snažíme kandidátovi položit několik otázek tak, aby byly jednotlivé oblasti vyváženě pokryté. Velké množství otázek směřuje při kompetenčním pohovoru do minulosti a reálných zážitků