dnes je 6.7.2022

Input:

Závislost podmíněného formátu buněk na okolních výpočtech a tabulkách

21.3.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Závislost podmíněného formátu buněk na okolních výpočtech a tabulkách

V předchozím dílu jste se naučili nastavovat podmíněné formátování na hodnoty buněk. S tím si ovšem vždy nevystačíte. Mnohdy je třeba nastavit podmínku na nějakou matematickou závislost, která vůbec neodpovídá buňkám, které nastavujeme, ale pouze hodnotám, na které se odkazuje, nebo třeba pouze stejnému řádku či sloupci.

Například máte tabulku s tržbami za jednotlivá střediska a chcete barevně zvýraznit názvy středisek, jejichž tržby převyšují určitou hodnotu (tedy zvýraznit jinou buňku ve stejném řádku než tu, která je závislá na podmínce).

Takové podmíněné formátování v nejrůznějších kombinacích se zde naučíte.

Podmíněné formátování na vzorec – základní ukázka

Pro procvičení příkladů této části si otevřete soubor oncxls12_a.xlsx.

Na výchozím listu pohledávky máte tabulku pohledávek a chcete tučně a červeně označit názvy těch firem, u nichž je pohledávka vyšší než 10 000 Kč.

Testujete na hodnotu 10 000 Kč (ve sloupci E), ale formát potřebujete nastavit na sloupec D. Označte tedy sloupec buňky D4:D27 a následně na kartě Domů pomocí příkazu Podmíněné formátování – Nové pravidlo zvolte volbu Určit buňky k formátování pomocí vzorce. Zde v následujícím dialogu zvolte Upravit popis pravidla s následujícím výrazem:

Vzorce do podmínek vždy zapisujte následujícím způsobem:

  • na začátku vždy zapíšete „=“;

  • odkazy na buňku píšete v relativních i absolutních odkazech (např. H$2);

  • při zadávání odkazů na buňky, vzorce nebo funkce se adresy buněk v závislosti na pozici relativně přeadresují (např. v tomto příkladu bude o buňku níže automaticky výraz =E5>10000;

  • číselné hodnoty zapisujete čísly, textové píšete do uvozovek (např. „auto“);

  • pro vyjádření nerovnosti se používají znaky: „>“ „<“ „>=“ „<=“;

  • závorky pro oddělení priorit výpočtů se používají typu: ( );

  • funkce Excelu lze

Nahrávám...
Nahrávám...