dnes je 19.6.2024

Input:

Zvládání stresu - 2. část

28.12.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:26:38

Prakticky zaměřený videoseminář, který představí nejčastější stresory a poradí, jak se jim efektivně bránit.

Kapitoly videa

Cíl semináře:

Po absolvování semináře budou účastníci schopni identifikovat každodenní stresory, využít operativní opatření v boji se stresem v rámci běžného pracovního dne, změnit "jednotlivosti" v běžném životě a naučí se operativně použitelné techniky pro odbourání stresu.

Obsah semináře:

  • Základní východiska
  • Stresory
  • Vztahové stresory
  • Stresory prostředí
  • Myšlenkové stresory
  • Čas jako stresor
  • Úkolové stresory
  • Fyzikální stresory
  • Chemické stresory
  • Techniky pro rychlé zvládnutí stresu

Lektor

Ing. Petra Palasová

Ing. Petra Palasová

Je absolventkou VŠE v Praze a PF UK v Praze. Od roku 1994 působí jako lektorka, trenérka a konzultantka ve firemním vzdělávání. Mezi jejími klienty jsou společnosti z oblasti financí, bankovnictví, průmyslu, stavebnictví, zdravotnictví, instituce státní a veřejné správy, obchodní i výrobní firmy nejrůznějšího zaměření.

Specializuje se na témata propojená s psychosociálními dovednostmi – komunikaci, vedení lidí, teambuilding, motivaci, time a stress management, profesní vzdělávání asistentek, etiketu. V seminářích akcentuje aktivní zapojení posluchačů a vede je formou tréninků k získávání  znalostí a především dovedností.
Externě vyučuje komunikaci, etiketu a customer relationship management na Středočeském vysokoškolském institutu.

Na svém osobním rozvoji pracuje nejen doplňováním aktuálních teoretických znalostí, ale také formou participace na manažerských i obchodních pozicích.

Nahrávám...
Nahrávám...