dnes je 24.1.2021

Input:

Kompetenční model jako osa koučinku

5.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

301
Kompetenční model jako osa koučinku

Jiří Pokorný

Kompetenční model

V prvních dvou kapitolách jsme si definovali tyto části profesionálního koučinku (a doplnili je i praktickými příklady):

 • definice časové osy práce s klientem,

 • praktické ukázky tří sestavených školicích plánů a tři ukázky závěrečné písemné zprávy pro klienta,

 • přesný popis čtyř metodik s příklady z praxe (supervize, koučink, mentoring a mediace).

Pochopení tohoto tématu vyžaduje od jeho konzumentů zpracování mnoha informací a zároveň zapojení vlastní schopnosti kombinovat a spojovat si průběžně témata. Zejména první kapitoly z tohoto důvodu mohou být ne zcela jednoduché – je to dáno především rozlehlostí a velkým záběrem tématu koučinku a vzdělávání dospělých vůbec. Ale nezoufejte – pokud si pojmy dokážete spojovat a dát jim svůj vnitřní řád (abyste celku porozuměli!), v podstatě jste splnili vstupní podmínku pro práci kouče. Tedy schopnost pracovat s velkým množstvím informací, které zvládnete sami strukturovat.

V této kapitole se budeme věnovat:

 • doplnění popisu zbývajících metodik (brainstorming, testování, pohybové hry s klienty a netradiční formy vzdělávání dospělých),

 • osvojení práce s kompetenčním modelem (analytický nástroj pro analýzu potřeb zákazníka a především nástroj pro samotný koučink – doplníme si tak chybějící popis průběhu některých částí časové osy práce s klientem).

A než se do toho všeho pustíme, zkuste si sami zodpovědět klíčovou otázku:

„CO JE HLAVNÍM ÚKOLEM KAŽDÉHO KOUČE?”

Jaká byla vaše odpověď? A vůbec – byla to těžká nebo jednoduchá otázka? Tuto úvahu bychom mohli rozvíjet dál a dál. Koučink má dnes mnoho lichotivých i nelichotivých přízvisek. Proto je nutné pro sebeprezentaci být schopný formulovat svoji pracovní hodnotu do jednoduché úderné věty – claimu. Udělejte to, věnujte tomu čas a energii. Možností je mnoho, jako příklad uvedu tu, kterou rád používám já sám, a to i po 22 letech v této branži:

„DODÁVÁM ROZDÍLOVOU ZMĚNU!”

Tedy jsem schopný svým klientům díky své službě dodat informace, které jejich životu přinesou hmatatelnou změnu. Tato změna je ten pozitivní rozdíl oproti době, než se mnou začali spolupracovat. Co jim dáváte (nebo chcete dát) vy?

Metodika

Tady se vracíme k předešlé kapitole, kde byly popsány čtyři různé metodiky, které můžete použít v práci s klientem (supervizi, koučink, mentoring a mediaci). Teď si projdeme ještě další možné přístupy:

Testování

Různých testů je dnes na trhu obrovské množství, pokud bychom se jimi měli zabývat podrobně, naplnili bychom pět dalších lekcí. Takhle poctivý přístup by ale dopadl v duchu starého přísloví „vylít s vaničkou i dítě.” Tedy utopili bychom se navzájem v moři informací a mnoho by to zřejmě nepřineslo. Takže pro tady a teď jen základní rozvržení:

Použití:

Jsou klienti, kteří testy milují, a jsou ti, kteří se testů bojí. Jako výborný doplněk ke koučinku je však využívejte pro obě skupiny! Rozlišujeme:

 • testy schopností – zjištění nějakého vrozeného talentu, který je v člověku; jestli toto nadání dotyčný má, v jaké míře a zda jej v reálu využívá,

 • testy zručností – týkají se dovedností, které se dají získat tréninkem a opakováním,

 • testy motivace – zjišťujeme, co skutečně konkrétního člověka motivuje a jak jsou tyto motivátory naplněny,

 • testy osobnosti – sem patří celá paleta různě validních testů, které popisují strukturu osobnosti testovaného člověka, např. flexibilitu, temperament, extrovertnost či introvertnost, schopnost odolávat stresu atd.

Test vnitřního motoru

Tímto testem se ve formě dotazníku zjišťuje rozvržení motivačních stimulů testovaného jednotlivce, definuje pět těchto „motorů”:

 • Buď perfektní.

 • Dělej rychle.

 • Snaž se.

 • Udělej to tak, aby se to všem líbilo.

 • Buď silný.

Vyplněním 50 otázek v dotazníku a sečtením jednotlivých bodových ohodnocení do výše uvedených pěti kolonek motivačních vnitřních motorů získáme výsledek. Ideálem je, pokud všechny stimuly jsou přibližně vyrovnané, žádný není výrazně podhodnocený (příliš pod 20 bodů) ani přehnaně preferovaný (výrazně přes 30 bodů). Druhým hodnotícím hlediskem je sledování, zda i při vyrovnanosti všech stimulů není u všech zisk jen 20 bodů a méně, či naopak 40 bodů a více.

Tedy ideálním výsledkem je vyrovnanost všech pěti motivačních motorů a zároveň se získané body u jednotlivých stimulů pohybují v pásmu 25–30 bodů. Pokud dotyčný má všechny stimuly výrazně přes 30 bodů, pravděpodobně směřuje minimálně k syndromu vyhoření. Naopak silně podhodnocené motivační kanály mluví o tom, že tuto konkrétní vnitřní motivaci testovaný jedinec vůbec nevyužívá. Každopádně tento test je opravdu vhodný pro většinu klientů, kteří na koučinku chtějí řešit vnitřní motivaci či demotivaci nebo své nepříjemné pocity při vedení lidí či prodeji služeb a produktů.

VÁŠ VNITŘNÍ MOTOR

1. Jak vidíte sami sebe momentálně ve svém profesním světě?

Ohodnoťte přidělením bodů, do jaké míry se na vás hodí následující výroky:

5 … hodí se úplně a zcela

4 … hodí se celkem dobře

3 … hodí se částečně

2 … příliš se nehodí

1 … vůbec se nehodí

Jak se k vám hodí následující výroky? Body
1. Kdykoli dělám svou práci, dělám ji pořádně.                   
2. Cítím se zodpovědný za to, aby se všichni, kteří se mnou pracují, cítili dobře.                   
3. Nestíhám.                   
4. Nerad projevuji před ostatními své slabé stránky.                   
5. Neumím odpočívat.                   
6. Často říkám: „Je těžké říct něco tak přesně.”                   
7. Často řeknu více, než by bylo vlastně třeba.                   
8. Musím se snažit, abych akceptoval lidi, kteří nejsou přesní.                   
9. Připadá mi těžké projevit city a vyjádřit je.                   
10. Mojí devízou je „hlavně nepovolit”.                   
11. Když vyjádřím svůj názor, snažím se ho také zdůvodnit.                   
12. Mám-li nějaké přání, rychle si ho splním.                   
13. Úkol odevzdám teprve tehdy, když jsem ho několikrát přepracoval a zkontroloval.                   
14. Lidé, kteří se jen tak poflakují, mě rozčilují.                   
15. Je pro mě důležité, abych byl ostatními přijímán.                   
16. Mám tvrdou slupku, ale měkké jádro.                   
17. Často se snažím zjistit, co ode mě ostatní očekávají, abych se podle toho řídil.                   
18. Jen stěží mohu pochopit lidi, kteří žijí bezstarostně ze dne na den.                   
19. Při diskuzích často přerušuji ostatní nebo jim skáču do řeči.                   
20. Své problémy si řeším sám.                   
21. Úkoly vyřizuji co možná nejrychleji.                   
22. Při jednání s ostatními si udržuji odstup.                   
23. Vyčítám si, že mnoho úkolů jsem měl splnit ještě lépe.                   
24. Starám se také o vedlejší záležitosti.                   
25. Úspěchy nepřijdou samy, musím na nich tvrdě pracovat.                   
26. Mám málo porozumění pro hloupé chyby.                   
27. Oceňuji, když ostatní odpovídají na mé otázky rychle a stručně.                   
28. Je pro mě důležité, abych získal od ostatních zpětnou vazbu ke své práci.                   
29. Když jednou začnu s nějakým úkolem, dotáhnu ho do konce.                   
30. Tlumím svá přání a potřeby ve prospěch ostatních.                   
31. Často jsem vůči ostatním tvrdý, aby mě nezranili.                   
32. Často netrpělivě bubnuji prsty na stůl nebo jinak vyjadřuji svou nervozitu.                   
33. Pokud vysvětluji obsah, často používám výčet: za prvé…za druhé…za třetí.                   
Nahrávám...
Nahrávám...