dnes je 25.5.2022

Input:

Případové studie v koučinku

19.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

501
Případové studie v koučinku

Jiří Pokorný

Případové studie

Používat v průběhu koučinku případové studie jako nástroj vzdělávání dospělých lidí je naprosto v pořádku. Zaprvé tím metodicky změní a hlavně zpestří průběh koučinku, navíc na případu jiného manažera koučovaný jasně a nenásilně objeví i své vlastní chyby či úspěchy. Je to také vynikající nástroj na zjištění a ověření toho, jestli klient skutečně vstřebal naučenou teorii a je schopen ji použít. Zásadní je poznat čas a situaci, kdy je vhodné konkrétní případovou studii použít. Není to dobré na začátku konzultace, ale ani na jejím konci. Její místo je ve střední části práce s klientem. Zákazník s ní pracuje samostatně, proto je velmi důležité nejen uvést, proč se jí zabýváme, ale hlavně ji velmi jasně zadat. Klient musí přesně vědět, co má dělat – a po zpracování studie nesmí na konci chybět podrobné a jasné vyhodnocení výstupů od zákazníka. To vše je nutné směřovat a spojovat s konkrétním životem a prací klienta.

Případová studie č. 1

Název: Analýza životního příběhu pana Vokurky

Použití: Je to širokospektrální „případovka”, která se dá použít v podstatě pro všechny klienty, kteří řeší svoje nepříjemné pocity.

Postup:

 • Zákazníka je třeba seznámit se smyslem práce s touto případovou studií – tím, že bude pracovat na analýze emocí jiného člověka, pochopí ty svoje.

 • První stranu případové studie tvoří popis životního příběhu konkrétního člověka. Klient jej má nastudovat a analyzovat tak, aby byl schopen po cca 20 minutách zodpovědět otázky na druhé straně zadání.

 • Jakmile otázky samostatně zpracuje, společně je s koučem prochází. (Důležité je nedávat předčasně všechna řešení, na co největší počet řešení má koučovaný přijít sám – teprve až otázky zodpoví, přidá kouč informace a odpovědi, které klient ještě nezjistil).

 • Nejdůležitějším krokem na konec je samozřejmě aplikace závěrů ze studie na reálný život. V této chvíli padají otázky typu: „V čem je příběh pana Vokurky podobný vašemu? Napadlo vás, kde naopak už svoji životní situaci zvládáte lépe než pan Vokurka? Je v uvedených návrzích řešení stabilizace komplikované a křehké psychiky pana Vokurky něco, co vás inspirovalo tak, že byste to sám začal aplikovat u sebe?”

Zadání:

Pan Vokurka je známý jako velmi populární ilustrátor kreslených vtipů. Méně známé je, že je také úspěšný sportovec.

Celý život pan Vokurka bydlí na horách, v roubeném stavení po předcích, ke kterému má silnou vazbu. Je známý jako humorista, v soukromí se ale rád straní lidí – nejraději je sám v ateliéru a vůbec nemluví. Neřídí auto, nepracuje s mobilem ani s počítačem. Z domova vyjíždí nerad a vlastně takřka jen na sportovní akce a autogramiády ke svým knížkám. Vždycky ho přitom doprovází jeho manželka.

Vyrůstal v rodině, kde nebylo zvykem dávat najevo citové projevy či fyzické kontakty. Naopak za každý sebemenší přestupek následoval tělesný trest. Jeho rodiče preferovali tvrdou práci před city, sami byli vychováni v rodinách sudetoněmeckých horalů. Mnoho mužů v této rodině sloužilo za války ve Wehrmachtu.

Pan Vokurka v mládí extrémně trénoval na úrovni vrcholového sportovce. Dosáhl velkých úspěchů – ještě v 50 letech byl úřadujícím mistrem republiky! Nedbal v pubertě na zdravotní zákazy lékařů, nezastavila ho ani šikana jeho osoby ve sportovním oddíle – chtěl prostě vítězit. Byl na sebe tvrdý, přecházel ponižování od okolí i věty svých rodičů typu: „Ty snad ani nejsi náš!”

Ve své manželské i rodičovské roli má také potíže říci svým dětem, že je má rád, pohladit je a prožít s nimi naplno velká dobrodružství. Přestože kreslí sexuální vtipy s drsným obsahem, je pro něj nepříjemné vidět v televizi scénu s polibkem či s lehkým fyzickým kontaktem.

Trpí depresemi a silnou a častou nervozitou. Velmi rád konzumuje alkohol, především pivo. Oblíbil si také jógu i další duchovní cvičení. Psychohygiena se stala v posledních letech součástí jeho života. Jeho velkým úspěchem je nyní dokončení ilustrací ke knize.

Otázky ke koučování

1) Jaké vnější spouštěče vedou pravděpodobně pana Vokurku k pocitovým propadům?

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

2) Jaké vnitřní procesy v jeho osobnosti negativně ovlivňují jeho náladu a celkové projevy? Rozčleňte tyto vnitřní faktory emoční lability pana Vokurky do tří časových pásem:

a) geny

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

b) výchova v dětství

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

c) zkušenost v dospělosti

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3) Jak řeší svůj pobyt „v kruhu hnusu”?

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4) Co byste tomuto člověku jako koučové poradili do budoucna?

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Odpovědi na koučovací otázky

1) Jaké vnější spouštěče vedou pravděpodobně pana Vokurku k pocitovým propadům?

 • styk s moderními technologiemi (PC, mobil),

 • větší shromáždění lidí,

 • nepřítomnost manželky, když je pod tlakem,

 • odpovědnost za řízení auta,

 • zamilované projevy lidí kolem něj,

 • prezentace v médiích (např. v TV).

2) Jaké vnitřní procesy v jeho osobnosti negativně ovlivňují jeho náladu a celkové projevy? Rozčleňte tyto vnitřní faktory emoční lability pana Vokurky do tří časových pásem:

a) geny

 • zděděná tvrdá povaha po rodičích,

 • tradice života horalů

Nahrávám...
Nahrávám...