dnes je 24.7.2024

Koučink a funkční vzdělávání dospělých

Kurz se zabývá praktickou rovinou koučování i jiných forem vzdělávání v obchodních firmách, ve výrobních organizacích, ale i v neziskových organizacích, ve zdravotnictví či sportu. 

Dnešní prudce se měnící doba klade na manažery, HR pracovníky, ale i konzultanty a kouče vysoké nároky. Je proto vhodné získat o koučinku a vzdělávání dospělých co nejvíce informací. Tento on-line kurz je určen pro:

 • manažery všech stupňů řízení,
 • HR pracovníky a specialisty pro vzdělávání,
 • profesionální lektory, konzultatny a kouče,
 • lidi, kteří se chtějí rozvíjet sebekoučinkem.

S on-line kurzem Koučink a funkční vzdělávání dospělých:

 • zvládnete moderní formy řízení lidí a díky tomu budete schopni vést jak skupiny dělníků ve výrobě, tak dealery v obchodní organizaci či sportovní tým,
 • budete umět profesionálně odškolit měkké dovednosti a rozvoj osobnosti,
 • osvojíte si desítky koučovacích technik a jiných metodik,
 • získáte nadhled nad vlastním životem,
 • dozvíte se, podle jakých kritérií vybrat toho správného kouče.

Jak kurz koučinku probíhá?

 • Každá lekce obsahuje stručný výklad tematiky, příklady z praxe, tipy a doporučení.
 • Všechny zpřístupněné lekce jsou přehledně uloženy na internetu, takže se k nim můžete vrátit i po dovolené.
 • Jak dlouho a kdy se budete zabývat jednotlivými lekcemi, je zcela na Vás. Kurz budete mít zpřístupněný po dobu 1 roku, nedostatek času Vás proto strašit nemusí.

Objednat

Koučink

V současnosti je na trhu mnoho desítek knih, on-line kurzů a certifikovaných i jiných výcviků v koučování. Kvantita převažuje nad kvalitou, cena často neodpovídá skutečnému přínosu. V tomto manuálu se odrazí zkušenosti vedoucího autora, který jako profesionální kouč a konzultant působí už 22 let a jehož rukama už prošlo cca 7000 lidí. Autor zároveň chce v tomto kurzu nabourat mnohá paradigmata o vzdělávání dospělých, která stále někdo opakuje, ale která už jsou minulostí a jež lidé pracující přímo s klientem už neberou vážně. 

Osobní koučink

Kompetenční model je jednoduchý, ale velmi účinný analytický nástroj, díky němuž je možné s klientem strukturovaně pracovat přímo při osobním koučinku i při předávání verbální okamžité zpětné vazby během konzultace. 

Kompetenční model jako osa koučinku.

Koučování

Zkuste si sami zodpovědět klíčovou otázku: „Co je hlavním úkolem každého kouče?”

Jaká byla vaše odpověď? A vůbec – byla to těžká nebo jednoduchá otázka? Tuto úvahu bychom mohli rozvíjet dál a dál. Koučink má dnes mnoho lichotivých i nelichotivých přízvisek. Proto je nutné pro sebeprezentaci být schopný formulovat svoji pracovní hodnotu do jednoduché úderné věty – claimu. Udělejte to, věnujte tomu čas a energii. Možností je mnoho, příklad odpovědi najdete v našem kurzu

Kurz koučování

Dnes je obvyklá praxe pro začínající kouče, kdy si zaplatí velmi drahý koučovací výcvik (v ceně 50–150 tisíc Kč), ale jediné, co se v něm aspoň trochu naučí, je kladení koučovacích otázek, je přímo alarmující. Absolventi z kurzu odcházejí s vědomím, že se umí cíleně ptát a klient si řešení potom už najde pomocí těchto otázek sám. TO je přece čistý koučink, takhle to přece má fungovat! Zákazníci budou nadšení, dostanou hotového celého kouče (a ten si samozřejmě bez problémů řekne o honorář 3–5 tisíc za hodinu). Šokem pro tyto čerstvé absolventy výcviků bude, až praxí zjistí, že to, co umí, je zoufale málo a u 90 % klientů to prostě nestačí! S naším on-line kurzem získáváte konečně něco, kde obsah odpovídá ceně. 

Co je koučování

Systematická práce profesionálního kouče v časové ose – základní schéma

analýza potřeb klienta – sestavení školicího plánu – odsouhlasení plánu zákazníkem (podřízenými či sebou samým) – samotný koučink či konzultace – průběžná verbální zpětná vazba koučovanému – konečná písemná zpráva po ukončení koučinku s dalším doporučením

Zjistěte více o jednotlivých fázích:

Umění koučovat

Skutečně 100% kompetenci získá každý kouč až opakovanou osobní prací se sebou samým nebo s klientem či podřízeným. Tento manuál poskytne pevný základ pro práci s dospělými lidmi v oblasti osobního i pracovního rozvoje – ale pak je nutné koučovat, koučovat, koučovat! Živý opakovaný kontakt nic nenahradí, ale před ním je nutné už hodně umět samostudiem. Proto jste s námi v tomto kurzu.

Moderní koučink pro všechny.

Koučink a předpoklady správného kouče

Je nutné respektovat základní pravidla vedoucí k úspěchu, a to:

 • opravdu dobrý kouč roste mnoho let, nejdůležitější jsou zkušenosti (to nejde tzv. přeskočit),

 • je nutné neustále se vzdělávat, pořád se učit nové techniky a trendy,

 • naprostou nutností je mít svého supervizora (kouče koučů), který koriguje koučovo „fungování”,

 • vlastní opakovaná psychohygiena je nezbytná, jinak vás to „semele”.

Více v lekci Jak si vybrat kouče? Lesk a bída alchymistů 21. století.

Coaching

V češtině se pro anglický pojem coaching používá pojem "koučink", lze i "koučing". V našem kurzu koučinku se držíme jen jedné verze (kouč, koučink, koučování) - nepoužíváme tedy pojmy coach, coachink, koučing. 

Objednat

 
Nahrávám...
Nahrávám...