Obsah kurzu
6Případové studie v koučinku - pokračování
9Druhy přístupu nadřízeného k podřízeným