dnes je 22.7.2024

Input:

Definice strategie a strategické řízení

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.1 Definice strategie a strategické řízení

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Zkušenosti v zemích s tržní ekonomikou potvrzují, že úspěšnost podniku je podmíněna mimo jiné kvalitně zpracovanou strategií. Toto tvrzení platí jak pro výrobní podniky, tak obchodní, podniky služeb či neziskové organizace. Nezáleží na tom, zda jde o podnik velký nebo malý.

Firmy, které nemají zpracovanou strategii a na ni navazující systém strategického řízení, velice těžce přežívají v současném konkurenčním prostředí, natož aby se úspěšně rozvíjely.

Definice strategie

Existuje poměrně velké množství definic strategie, které najdeme v různých odborných domácích i zahraničních publikacích. Pojetí strategie se vyvíjelo a neustále vyvíjí. Její podoby jsou ovlivňovány zkušenostmi při jejím zpracování a zavádění. K nejtradičnějším definicím patří chápaní strategie jako dokumentu, v němž jsou určeny dlouhodobé cíle podniku, stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů. Praktičtěji je vyjádřena definice jako strategie firmy, vyjadřující její filozofii, vizi, poslání, strategické cíle, a strategické operace, které mají zajistit naplnění filozofie, vize i strategických cílů.

Novější definice chápou strategii jako připravenost podniku na budoucnost. Dlouhodobé cíle podniku se opírají o průběh jednotlivých strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů, které jsou potřebné pro splnění daných cílů podle potřeb podniku na základě změn ve zdrojích, schopnostech a změn v okolí podniku, na které musí pružně reagovat.

Podniková filozofie

Rámec pro formulaci strategických cílů představuje jasný a eticky vymezený smysl existence podniku, jeho podniková filozofie. Tato filozofie je vyjádřena vztahem k zákazníkovi, k dodavatelům i věřitelům, vytváří postoj firmy ke konkurenci, jakož i ke spolupracovníkům, vlastníkům a manažerům. Podnik si vytváří vztahy se svými partnery (viz marketing vztahů).

Zájmy zainteresovaných subjektů

Různé zainteresované subjekty uplatňují ve firmě odlišné zájmy. Vlastníci (akcionáři) mají zájem na efektivním zhodnocení kapitálu a usilují o jeho bezpečnost. Manažeři preferují dynamický rozvoj podniku. Zaměstnanci mají zájem na uspokojení svých potřeb. Zákazníci požadují adekvátní nabídku ve správném množství, ve správné struktuře a ceně a servis. Dodavatelé usilují o optimální nákupy a seriózní vztahy, platební schopnost a dodržování smluvních podmínek. Věřitelé požadují dohodnuté splacení závazků. Konkurenti usilují o lepší pozici na trhu, růst tržního podílu a zasahují do teritorií jiných firem. Vláda preferuje dodržování zákonů a právních předpisů a vládní programy.

Vize podniku

Motivační součástí podnikové filozofie je vize, která vymezuje orientaci obchodních firem a její budoucí směr vývoje.

Nahrávám...
Nahrávám...