dnes je 24.7.2024

Input:

Jak zvládnout obtížné zaměstnance?

9.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

901
Jak zvládnout obtížné zaměstnance?

Mgr. Ludmila Třeštíková

Obtížný zaměstnanec, korigování jeho chování a způsob komunikace s ním je jeden z nejtěžších úkolů manažera. Je důležité před touto situací „nestrkat hlavu do písku”, ale postavit se jí čelem a okamžitě ji začít řešit.

Typy obtížného chování

Obtížný zaměstnanec, korigování jeho chování a způsob komunikace s ním je jeden z nejobtížnějších úkolů v práci manažera. Jak se se situací manažer vyrovná a jak ji vyřeší, je do značné míry dáno jeho osobnostními vlastnostmi a sociálními schopnostmi. Předpokladem zvládnutí obtížného chování zaměstnance je nejen schopnost jej včas identifikovat, ale i porozumět jeho příčinám a uplatňovat správné metody řešení.

V této lekci on-line kurzu Profesionální dovednosti manažera získáte znalosti o tom:

 • Jak rozpoznat obtížné zaměstnanci již při výběru

 • Jaké jsou příčiny obtížného chování

 • Jak obtížné chování u zaměstnanců řešit

 • Jak reagovat na obtížné nadřízené

Důsledky obtížného chování zaměstnanců:

1. přímé důsledky

 • výkonové nedostatky,

 • nízká efektivita,

 • kázeňské prohřešky.

2. nepřímé škody

 • ničení pracovní morálky,

 • narušování týmové práce,

 • narušování pověsti firmy

Nejhrubší podoby problémového chování:

 • podvodné,

 • nemorální,

 • nezákonné,

 • úmyslné poškozování produktů či firemního zařízení.

Sedm hlavních projevů nebo situací

U zvláště problematických zaměstnanců se tyto projevy mohou vyskytovat i současně. Patří k nim:

1. Agresivní, hrubé nebo urážlivé jednání ke společenskému okolí.

2. Sklon vyvolávat konflikty, narušovat týmovou atmosféru a poškozovat mezilidské vztahy.

3. Neodpovědnost, sklon k apatickému nebo znuděnému chování, nezájem o práci.

4. Sklon k absencím nebo nedochvilnosti.

5. Tendence ohýbat a nedodržovat pracovní nebo obecně platné předpisy, sklon k nepoctivosti.

6. Snaha přenášet vinu na druhé, hledat obětní beránky, vytvářet viníky.

7. Sklon k nerespektování autorit nebo negativní postoj k autoritám, problémy se schopností přizpůsobovat se okolí nebo hierarchickým vztahům.

K méně závažným a často i zjevným formám obtížného jednání patří:

a) sklon k politikaření (vyhledávání spolupracovníků se společnými osobními či mocenskými zájmy, vytváření klik a opírání se o ně, zatajování informací, útočení vůči jiným útvarům organizace nebo vytváření spojenectví na základě recipročních vztahů apod.),

b) alibismus,

c) sklon přivlastňovat si výsledky práce ostatních,

d) nepřiměřené ambice,

e) sklon nebo potřeba soustřeďovat pozornost,

f) utápět se v podrobnostech apod.

Spouštěče problémů:

 • alkohol na pracovišti,

 • neplnění pracovních povinností (internet, hry na PC),

 • pozdní příchody do práce,

 • namyšlenost – sebestřednost – drzost,

 • neochota pracovat / spolupracovat (individualista),

 • melouchy v pracovní době,

 • kradení nápadů nebo výsledků práce jiných,

 • nedodržování termínů,

 • osobní problémy.

Typy obtížných zaměstnanců

Obtížní zaměstnanci obvykle zapadají do jedné či více z těchto osobnostních společných kategorií:

1. Negativní – pesimistický, cynický, bez nadšení, neochotný,

2. Mučedník – „Já chudák“ přístupem manipuluje, obviňuje, vyvolává pocit viny v ostatních,

3. Nesouhlasící / stěžující si – vyvíjí odpor, chronicky nespokojený,

4. Všeználek – nadřízený postoj, arogantní, egoistický, nikdy nechybující,

5. Pasivně-agresivní – poslušný, pokorný, mlčící, vyhýbající se konfliktům a odpovědnosti,

6. Hostilně-agresivní – ctižádostivý, náročný, argumentující, sklony k agresivnímu / násilnému chování.

Problémovým pracovníkem nemusí být osoba samotná, ale i uvažování o jejím zařazení na nevhodné pracovní místo. Např. konflikt osobnostních vlastností (introverze) s pozicí (vedoucí týmu).

První krok – výběrové řízení

Primární je prevence – dobrý výběr zaměstnance. Resp. rozpoznání typu problémového jedince již při výběrovém řízení nebo při povyšování na funkci, která vyžaduje vysokou úroveň důvěry a finanční odpovědnosti. Stále rostoucí počet českých společností, zvláště finančních institucí, začíná při přijímání pracovníků používat metody ověřování bezúhonnosti uchazečů. Při ní se získávají informace o charakteru, poctivosti, zkušenostech a kvalifikačních předpokladech uchazečů nebo zaměstnanců.

Kontrolovaný výběr přináší:

 • vyšší jistotu, že firma nepřijme

Nahrávám...
Nahrávám...