dnes je 24.7.2024

SOFT SKILLS

Měkké dovednosti pro Váš osobní růst

V každé profesi i v osobním životě využijete měkké dovednosti (soft skills) - komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, řízení času (time management), efektnivní řešení konfliktů. Zabezpečte si přístup ke všem těmto soft skills tématům v rámci výhodného předplatného. Využít můžete i multilicenční programy pro celou firmu - přístup ke všem seminářům již od 83 Kč měsíčně za jednoho uživatele. V ceně jsou kromě soft skills lekcí i hard skills (tvrdé dovednosti) a koučink

Objednat

Manažerské dovednosti

Řízení lidských zdrojů

Rozvoj osobních a obchodních dovedností


Manažerské dovednosti, komunikace a řešení konfliktů na pracovišti

1. Osvojte si dovednosti řídícího pracovníka 

Bojujete věčně se svými nadřízenými? Naučte se, jak získat souhlas svých zaměstnanců i spolupracovníků, jak přesvědčovat a ovlivňovat druhé a současně nepodléhat neetickým manipulativním postupům. Změňte se – a změňte své okolí!

 • styly vedení lidí s důrazem na nové směry,
 • jak získávat souhlas zaměstnanců a spolupracovníků,
 • účinné způsoby, jak přesvědčovat a ovlivňovat druhé a současně nepodléhat neetickým manipulativním postupům,
 • pobrana proti manipulaci.

2. Naučte se rozpoznat různé typy osobností

Umíte dobře odhadnout člověka? Získejte přehled o typech svízelných osobností včetně zvládací strategie. Lehce zvládejte obtížné typy lidí!

 • leadership,
 • jedinci v práci – typy osobností,
 • přehled typů svízelných osobností včetně zvládací strategie.

3. Správně a efektivně motivujte své podřízené

Také se Vám někdy zdá, že je nemožné přesvědčit druhé o tom, že mají něco udělat? Často bývá těžké přesvědčit i sám sebe… Naučte se umění motivace! Pomůžeme Vám, ať jste ještě úspěšnější!

 • motivace,
 • způsoby jak správně a efektivně motivovat své kolegy a podřízené,
 • typy motivátorů,
 • sebemotivace, pozitivní myšlení a stanovování cílů.

4. Najděte své zloděje času a bojujte s nimi

Noční můry z hořících termínů? Žaludeční vředy z věčného časového stresu? To vše už pro Vás bude minulostí. Zanalyzujte si, jak s časem pracujete, definujete si své zloděje času a my Vám poradíme triky, jak s nimi bojovat. Naučíte se, jak co nejlépe využít čas v práci!

 • co je pro Vás čas?
 • zloději času,
 • desatero time managementu.

5. Využijte pozitiva stresu pro manažerskou práci

Stres může být příčinou mnoha vážných onemocnění, proto je důležité znát techniky zvládání stresu a zavést zásadní protistresová opatření. Nedovolte, aby se stres stal pánem situace!

 • zvládání stresu,
 • techniky zvládání stresu,
 • sedm zásadních protistresových opatření.

6. Správně koučujte svůj tým

Cílem každého vedoucího je mít perfektně fungující tým. Naučíte se svůj tým nejen správně sestavit, ale i účinně koučovat. Prosaďte sebe i své nápady!

 • sestavení a koučování týmu,
 • hodnoty a normy úspěšného týmu,
 • aktivní přístup ke změnám,
 • klientský přístup v procesech,
 • profesionalita uvnitř organizace.

7. Ať se pro Vás změna stane výzvou

Říká se, že změna je život. Naučte se, jak provádět změny ve Vaší organizaci, aby je zaměstnanci přijali za své a vždy vedly k tomu nejlepšímu výsledku. Vždy je co zlepšovat…

 • faktory ovlivňující postoj ke změnám,
 • nejčastější motivy, které vyvolávají odpor vůči změnám,
 • fáze řízení změny.

8. Jak si vybrat správného zaměstnance?

Tajemstvím každého úspěšného manažera jsou metody, jak vybírat správné lidi a minimalizovat riziko špatného výběru. Naučte se vyhledávat schopné zaměstnance!

 • výběr zaměstnanců,
 • prvotní fáze – příprava a hledání,
 • efektivní metody výběru nových zaměstnanců,
 • jak maximálně snížit riziko špatné volby při výběru zájemců o důležitou pozici.

9. Eliminujte chyby při hodnocení svých podřízených

Máte skvělé zaměstnance? Naučte se o ně správně pečovat, aby neutekli ke konkurenci. I pochválit se musí umět!

 • hodnocení zaměstnanců,
 • účel a přínosy hodnocení, návrh metody a systému hodnocení a jeho výstupů,
 • hodnotící pohovor jako koučovací nástroj, který ovlivňuje výsledky i pocity každého pracovníka,
 • jak se vyhnout nejčastějším chybám při hodnocení podřízených.

10. Zvládněte bezchybně dospělou firemní komunikaci

Nejen slova jsou důležitá, neméně toho řeknete svým postojem a gesty. Důležitá je také práce s emocemi druhé strany. Neříkejte svým tělem něco jiného než slovy!

 • dospělý komunikační vzorec,
 • aplikace transakční analýzy pro manažery,
 • praktické cvičení dospělé komunikace,
 • dospělá komunikace a lidská psychika.

11. Naučte se profesionálně koučovat poradu

I dospělí se někdy chovají jako malé děti. Naučte se, jak vést poradu, abyste zvládli i obtížné typy posluchačů a udrželi jejich pozornost – přinese Vám to velký užitek. Lehce zvládněte každou poradu.

 • porada jako účinný nástroj každého leadra,
 • klíčové faktory dobré porady,
 • profesionálně připravený plán mítinku,
 • práce s daty z mítinku.

12. Vnímejte konflikt jako pozitivní součást rozvoje

Při řízení lidí se někdy nelze vyhnout střetu názorů. Naučíme Vás, jak zařídit, aby Vám žádný konflikt nepřerostl přes hlavu. Naučte se vyřešit každý konflikt!

 • typologie a struktura konfliktů,
 • prevence konfliktů,
 • téměř univerzální možnost zvládnutí konfliktu,
 • zásady síťové etiky (netiquette) podle Virginie Shea.

13. Staňte se odborníkem v interkulturní komunikaci

V dnešním světě se obchod neomezuje hranicemi států. Vstupte i Vy na mezinárodní pole podnikání výborně připraveni. Dozvíte se, jaké jsou typické způsoby jednání v ČR a odlišnosti od kultury evropské a americké. Jiný kraj, jiný mrav – interkulturní komunikace je skutečným uměním!

 • interkulturní komunikace,
 • srovnání s jinými kulturami,
 • praktické rady pro interkulturní management,
 • rizika multikulturní komunikace,
 • spolupráce v mezinárodních firmách.

Profesionální dovednosti manažera

14. Efektivně komunikujte se svými zaměstnanci

Efektivní komunikace je klíčem k týmovému úspěchu. Budete-li se svými podřízenými mluvit a jednat s respektem, budou si Vás vážit a Vy budete oblíbeným šéfem. Vyvarujte se chyb plynoucích z agresivní a manipulativní komunikace!

 • verbální a neverbální komunikace,
 • chyby v komunikaci,
 • nonverbální komunikace,
 • bariéry komunikace.

15. Staňte se dobrým posluchačem!

K základním pravidlům aktivního naslouchání patří nejenom dostatečná pozornost partnerovi, ale také snaha porozumět a projevit zájem o to, co si partner myslí a co cítí. Naslouchat neznamená jenom slyšet, naslouchat znamená chápat a rozumět!

 • faktory ovlivňující kvalitu poslouchání,
 • poslouchání a naslouchání,
 • aktivní naslouchání a jeho zákonitosti,
 • interpretační chyby.

16. Definujte si základní zásady vyjednávání

Každé jednání nebo vyjednávání je nové a ani při důkladné přípravě a předvídání nelze vždy určit výsledek předem. Proto je důležité zvolit vhodnou taktiku (strategii) jednání. Ta nám říká, jak se dostat tam, kam chceme jít. Pokud nemáte čas na přípravu jednání, raději jej odložte!

 • plánování a příprava jednání/vyjednávání,
 • standardní taktiky,
 • triky konkurence,
 • styly jednání a jejich kombinace.

17. Jak správně sdělovat kritiku

Při náročném pohovoru je důležitá důkladná příprava – manažer musí vědět, co chce druhému říci a připravit si strategii, jak nepříjemnou věc sdělit a pomoci druhému v řešení jeho situace. Předmětem kritiky nikdy nesmí být člověk, ale jeho práce, chování či vlastnosti!

 • náročné pohovory,
 • jak sdělovat kritiku,
 • konkrétní situace.

18. Rozpoznejte manipulaci a účinně se proti ní braňte

Přesvědčování a manipulace jsou součástí komunikačního procesu. Zatímco přesvědčování je umění přimět lidi, aby něco udělali, aniž by je jednající nutil, manipulace je vědomé použití neférových způsobů jednání.

 • nejtypičtější manipulace ve firmě,
 • manipulátor,
 • psychická manipulace.

19. Umíte říci "NE" bez pocitu viny?

Asertivní jednání by měl zvládnout a ve vhodný čas použít každý manažer. Je charakteristické pozitivním postojem k druhým lidem, přiměřeným sebevědomím a klidným vystupováním. Asertivita vyžaduje, aby se člověk rozhodoval sám za sebe a za svoje rozhodnutí nesl plnou zodpovědnost!

 • asertivita a asertivní chování,
 •  asertivní techniky,
 • umění odmítnout a umění zvládnout kritiku,
 • umění požádat druhé o laskavost.

20. Jak řešit problémy se zaměstnanci?

Koučování pomáhá vyzdvihnout potenciál Vašich podřízených a řešit problémy efektivní cestou. Správný kouč podporuje odvahu členů svého týmu, aby se učili a práci brali jako výzvu. Kouč pomáhá najít nejlepší cestu k úspěchu!

 • systém a přínos hodnocení zaměstnanců,
 • kdo hodnotí,
 • hodnotící pohovor,
 • řešení problémů pracovního výkonu.

21. Jak si udržet úspěšné zaměstnance?

Spokojený a dobře motivovaný zaměstnanec je pro každou společnost pravý poklad. Motivovat neznamená zaměřit se pouze na oblast platu, důležitou roli hraje také atmosféra na pracovišti, možnost vzdělávání či partnerství. I malá firma má svým pracovníkům co nabídnout!

 • motivační programy,
 • peněžní a nepeněžní benefity,
 • speciální soubor motivací – Kafeteria systém,
 • péče o talenty.

22. Jak zvládnout obtížné zaměstnance?

Obtížný zaměstnanec, korigování jeho chování a způsob komunikace s ním je jeden z nejtěžších úkolů manažera. Je důležité před touto situací „nestrkat hlavu do písku”, ale postavit se jí čelem a okamžitě ji začít řešit.

 • typy obtížného chování,
 • typy obtížných zaměstnanců,
 • preventivní kroky firmy,
 • zvláštní případy.

23. Překonejte problémy spojené s konflikty a stresem

Konflikt znamená střed někoho s někým a nemusí být vždy vnímán jen negativně. Neexistence konfliktů totiž vede ke stagnaci systému. Řešení pak vždy závisí na situaci, účastnících a ochotě domluvit se. Konflikt se nestane konfliktem, pokud se do něj člověk nenechá zatáhnout!

 • signály konfliktu a stresu a faktory ovlivňující jejich vznik,
 • komunikace v konfliktu a stresu,
 • mobbing, bossing,
 • stránky, proces, styly a metody řešení konfliktu.

24. Jak zapůsobit na druhé?

Nejen správné oblečení tvoří součást úspěšné image. Přijdete-li na schůzku perfektně oblečení a upravení, ale s igelitkou a okousanou tužkou, pravděpodobně dojem pokazíte. Věnujte tedy pozornost všemu, co máte s sebou. Oblečte se ne pro sebe, ale pro ty, s nimiž budete hovořit!

 • kdy a čím reprezentujete,
 • jak dobře vypadat,
 • jak zapůsobíte na druhé, 
 • psaný projev

25. Předneste publiku svůj projev dokonale

Proslov by měl být připraven vlastním způsobem a stylem a také tak prezentován publiku. Musí být Vaším dílem, odpovídat Vašemu způsobu myšlení a cítění a být v souladu s Vaší povahou a temperamentem.Opravdovost projevu výrazně podpoří důvěru auditoria v to, co říkáte!

 • sebeprezentace,
 • posluchači a místo konání prezentace,
 • organizování projevu,
 • přesvědčovací projev.

26. Rozvíjejte svůj tým - vyplatí se to!

Výhodou soudržnosti je vyšší míra spolupráce, snadnější komunikace, větší odolnost vůči překážkám a menší absence a fluktuace. Každý člen týmu by měl něčím přispívat – být členem neznamená „vézt” se s ostatními!

 • formy pracovních skupin a týmů,
 • faktory úspěšnosti týmové práce,
 • faktory ovlivňující skupinový vývoj,
 • rozvoj týmů

27. Nově manažerem

Videoseminář Vám pomůže porozumět rozdílům v pracovním chování a výkonnosti osob, pravidlům motivace, přesvědčování a hodnocení i jednání s komplikovanými zaměstnanci. 

 • základní manažerské úkoly a role,
 • řídící styl a situační řízení,
 • praktické nástroje řízení a vedení,
 • jak motivovat, hodnotit a kontrolovat,
 • tvorba a vedení týmů,
 • jak řešit konflikty, řídit disciplinu a jednat s komplikovanými zaměstnanci. 

28. Pravidla úspěšné komunikace

Jaké jsou hlavní předpoklady a zásady úspěšné komunikace? Dozvíte se základní informace o důvěryhodnosti mluvčího, přesvědčivosti sdělení, zaujetí posluchačů, překonávání námitek, udržení pozornosti a nejčastějších bariérách přesvědčivosti.  


29. Kompetenční pohovor a jeho využití v praxi

„Který je ten pravý nebo ta pravá?“ Tuto otázku si kladou nejen hrdinové pohádkových příběhů, ale také personalisté. Jak zjistit, že před sebou máte zkušeného obchodníka, organizačně zdatnou asistentku, nápaditého kreativce či jen obratného herce? Metody jsou různé. Zapomenout můžete na  kouzelné hrášky a mluvící mouchy, pro běžné pozice se nehodí ani finančně náročná assessment centra.

Vyzkoušejte nenáročnou, ale přitom velmi účinnou metodu hlubšího poznání kvalit kandidátů, metodu kompetenčního rozhovoru, která Vám umožní „nahlédnout za fasádu", a  zjistit, co uchazeč opravdu umí a co jen předstírá.


30. Talent management, Řízení kariéry v praxi

Videoseminář se zabývá cíli, nástroji a metodami řízení, využívání a rozvoje talentu v podnicích.

 • co je to talent, jak jej vymezit a nalézt,
 • jak s ním zacházet, jak jej využívat a udržet,
 • jak talent zaměstnanců dále rozvíjet,
 • jak řídit kariéru a plánovat nástupnictví.

31. Získávání nových zaměstnanců a personální marketing

Získávání nových zaměstnanců je jedním z nejčastějších úkolů personalistů.

 • nábor,
 • personální marketing,
 • outsourcing,
 • výběr a rozmísťování zaměstnanců,
 • výběrové řízení.

32. 10 nejdražších chyb při řízení lidí

Cílem tohoto video semináře je seznámit účastníky s nejzávažnějšími manažerskými chybami a nevhodnými zvyklostmi pří řízení lidí.

 • proč jsou manažerské chyby drahé,
 • nejdražší chyby při řízení lidí,
 • manažerské zlozvyky,
 • jak chyby při řízení lidí překonat.

33. Zaměstnanci pracující z domova

Cílem tohoto videosemináře je získání orientace v pravidlech pro výkon práce z domova. Zaměstnavatelé sami musí pravidla pro výkon práce z domova vhodným způsobem dopracovat. Seminář poskytne odpovědi na časté otázky a praktické rady směřující k nastavení právního režimu pro výkon práce z domova.

 • dohoda se zaměstnancem o výkonu práce z domova a její doporučený obsah,
 • právní úprava práce z domova v zákoníku práce – co se na zaměstnance pracující z domova nevztahuje,
 • možnosti rozvrhování a evidence pracovní doby,
 • nesení nákladů spojených s výkonem práce,
 • další souvislosti práce z domova – odměňování, překážky v práci, bezpečnost práce.

34. Proces adaptace nového zaměstnance

Zařazení zaměstnanců a jejich adaptace na novém pracovišti je poslední, avšak velmi významnou fází systému výběru.

 • adaptace,
 • vznik pracovního poměru,
 • úskalí adaptace,
 • role manažera při adaptaci.

35. Nástroje a metody motivace zaměstnanců

Seznamte se se zásadami správné motivace a nejčastějšími chybami, kterých se vedoucí při motivaci dopouštějí.

 • základní pravidla motivace,
 • jak bránit demotivaci,
 • motivační nástroje,
 • působení odměn a sankcí,
 • proč motivace selhává.

Psychohygiena v praxi

36. Začněte mít zdravě rádi sami sebe

Nečekejte na uznání zvnějšku či nenadálou super zprávu. Štěstí je možné tvořit sám v sobě, přidávat si ho, kdy je potřeba. Dokonce je možné si ho preventivně nastřádat do zásoby na horší časy.

 • emoční propadová křivka,
 • vnitřní příčiny emocionálních propadů,
 • reaktivní deprese,
 • rychlá krizová intervence.

37. Eliminujte konflitky a zklamání v pracovním i osobním životě

Abyste zvládli změnu svého prožívání, je potřeba poznat i temnější stránku duše. Zjistíte-li přítomnost sebenenávisti ve vlastní psychice, máte možnost s tím začít pracovat a svůj život tak zachránit. Cesta to bude dlouhá a nelehká, ale máte šanci!

 • sebenenávist,
 • nejčastější příčiny vzniku sebenenávisti,
 • příklady základních projevů sebenenávisti.

38. Manipulace a motivace - poznejte rozdíl

Nenechejte sebou manipulovat. Žijte a řiďte si život podle svého! Naučte se manipulátorovi účinně bránit, a tím současně posílit Vaši sebehodnotu a sebelásku.

 • nejčastější manipulativní techniky,
 • podrobný popis vybrané manipulativní techniky,
 • možné obrany proti manipulátorovi,
 • aplikace emoční propadové křivky na prožívání silového manipulátora.

39. Umíte ocenit a pochválit sami sebe?

Naučte se oddělit „černý přídavek” od skutečné reality. Pokud to dokážete, zažijete pocit sebeúlevy. Dejte si načas a buďte k sobě upřímní – zde se opravdu nevyplatí lhát si do vlastní kapsy!

 • sebehodnota,
 • změna falešného kruhu prožívání,
 • kruh prožívání (falešný).

40. Jakou tvář ukazujete světu? 

Masku nosíme většinou z obranných důvodů, nechceme, aby ostatní poznali, co se v nás skutečně děje. Nikdy masku nesundávat je však velmi škodlivé. Zkuste ji proto alespoň v kruhu svých blízkých občas odložit.

 • obličejové masky,
 • jaké jsou důsledky příliš častého nošení masky pro vás i pro vaše okolí?
 • historie masek.

41. Posilujte své seběvědomí

Pravé já je potřeba vědomě posilovat. Stojí to čas, ochotu otevírat v sobě i nepříjemné stránky a neustále na sobě pracovat. Pokud se však této práci budete věnovat, je to výborná investice do Vašeho vlastního života a štěstí v něm.

 • pravé a falešné já, 
 • řešení psychické situace traumatizovaného dítěte,
 • nejčastější projevy falešného já.

42. Chvalte, chvalte a ještě jednou chvalte

Spokojenost či naopak silná frustrace v soukromých vztazích má jasnou a přímou vazbu na štěstí i v dalších oblastech. Naučte se udržet emoční pohodu, která posílí sebehodnotu obou partnerů.

 • psychohygiena v partnerském vztahu,
 • pět tipů na psychohygienu ve vztahu,
 • změna falešného kruhu prožívání.

43. Poznáte osobu trpící sebenenávistí a umíte s ní vycházet? 

Naučte se takové lidi rozpoznat a zjistit, jakým způsobem s nimi vycházet – přijmout je, odpustit jim, odmítnout tuto situaci dále snášet, či změnit něco sám v sobě.

 • sebenenávist v partnerských vztazích,
 • 30 nejčastějších projevů sebenenávisti ve vztazích,
 • konkrétní příklad souběhu několika projevů sebenenávisti,
 • možná řešení pro člověka trpícího sebenenávistí.

44. Poznáte osobu trpící sebenenávistí a umíte s ní vycházet? (2. část)

Naučte se takové lidi rozpoznat a zjistit, jakým způsobem s nimi vycházet – přijmout je, odpustit jim, odmítnout tuto situaci dále snášet, či změnit něco sám v sobě.

 • sebenenávist v partnerských vztazích,
 • 15 zbývajících nejčastějších projevů sebenenávisti ve vztazích,
 • další popis jednotlivých variant řešení situace člověka, která sdílí partnerský život s osobou trpící sebenenávistí.

45. Buďte sami sebou 

Budete-li vědomě potlačovat výraznou část sebe sama, hrozí Vám spousta zbytečných až nevysvětlitelných ostrých konfliktů. Dovolte si proto „zakázané” věci udělat, opravdu se Vám uleví. Objevte své informační zlato.

 • osobnostní stín,
 • praktické příklady,
 • slovník základních pojmů.

46. Znáte sociální hry? 

Lidské hry jsou pro kladnou psychohygienu opravdu důležité. Neméně důležitá je ale také míra používání těchto her. Pokud je hrajeme po krátkou, omezenou dobu a bez přehnané intenzity, skutečně psychice pomáhají.

 • lidské hry a neverbální komunikace,
 • čtyři klíčové faktory související s neverbální komunikací,
 • funkce a druhy lidských „her”.

47. Desatero dospělé komunikace 

Budete-li komunikovat dospěle, ubyde kolem Vás konfliktů, zbyde Vám více času a energie na příjemnější věci a získáte otevřenější a pevnější vztahy. Navíc Váš pracovní den bude plný lepších pracovních výsledků.

 • krátká charakteristika chování jednotlivých komunikačních forem,
 • jednotlivé obtížné transakce,
 • zdegenerovaná komunikace.

48. Mluvte nahlas o tom, co chcete 

Snažte se v lidech vidět to lepší, zbytečně si nemalujte černé scénáře – síla pozitivní myšlenky je mocná. Zkuste přijmout ideu, že žijete v přátelském vesmíru.

 • mentalita hojnosti,
 • kontrolní otázky pro uplatnění myšlenek mentality hojnosti v praxi.

49. Máte ve svém životě rovnováhu? 

Pokuste se vydolovat z hloubi Vaší mysli Vaše hodnoty, potřeby a talenty. Zjistíte tak, zda o nich víte a zda se jim opravdu patřičně věnujete.

 • hodnoty, talenty a potřeby,
 • opakování klíčových technik psychohygieny.

Cvičení a zdokonalování paměti

Kurz Vám poradí, jak na situace, kdy paměť selhává. Pomůže Vám s tréninkem, aby se Vaše pozornost i paměť zlepšila. V jednotlivých kapitolách najdete testy a cvičení - mozkocvičnu, na nichž si ověříte své paměťové schopnosti, míru koncentrace i logické uvažování.  Získáte tipy pro lepší zapamatování a vodítka ke snazšímu vybavování informací.

50. Paměť - základní pojmy a definice, bez kterých se neobejdete

Dříve než se začnete vážně znepokojovat vlastní pamětí, uvědomte si, že žádný systém, ani organismus, nepracuje absolutně bez závad. Důležité a do určité míry i uklidňující je vědět, jak lidská paměť pracuje. Můžete se pak lépe podílet na její nápravě, protože se vyvíjí podle toho, jak s ní nakládáte.

 • etapy ukládání informací do paměti,
 • zapomínání,
 • příčiny zapomínání,
 • příčiny situací, kdy paměť selhává všem a jak na ně?.

51. Mozek jako nástroj - základní pojmy a definice

Lidský mozek, jeho funkce a skladba jsou předmětem zájmu už po tisíciletí. Svědčí o tom první písemné zmínky, pocházející z doby kolem r. 2500 př.n. l. Přestože nejmodernější technika v posledních letech velmi přispěla k jeho zkoumání, patří stále mezi málo probádané oblasti. Dodnes je považován za nejkomplikovanější hmotu ve vesmíru, přestože by se vešel do našich dlaní.

 • vzhled a stavba,
 • plasticita mozku,
 • lateralita mozkových hemisfér,
 • liší se pamět mužů a žen?.

52. Senzorická paměť - vstupní brána do naší paměti

Čeho si nevšimneme, to si nemůžeme pamatovat! Na tom, jak přesně informaci smyslovým aparátem zaznamenáme, je založen úspěch zapamatování. Každá vzpomínka má v naší mysli jedinečný obraz, melodii, vůni nebo vyvolá z paměti pocit z doteku.

 • mozek a smysly,
 • stárnutí smyslů,
 • jste vizuální nebo akustický typ?
 • muži a ženy - rozdíly ve smyslovém vnímání.

53. Faktory ovlivňují paměť - základní pojmy a definice

Životnost svého mozku prodlužujeme vědomě tím, že ho namáháme. Albert Einstein kdysi řekl: „Většina lidí používá pouze pět nebo šest procent mozkové kapacity“. Pravda je to jen zčásti, ale ze svého mozku můžeme dostat více, aniž bychom ho zahltili. Můžeme udržet a zvyšovat kreativní i mentální potenciál v netušené míře.

 • biologické faktory, 
 • psychické faktory,
 • mentální faktory zlepšující zapamatování.

54. Pozornost

Pozornost je schopnost, která umožňuje výběrové zaměření a koncentraci vědomí člověka na určité předměty a jevy. Je tedy selektivní - dokáže monitorovat a vybírat jen ty podněty, které si v daném okamžiku přejeme nebo potřebujeme uvědomit a ostatní pomáhá ignorovat. Je nezbytnou součástí kognitivních (poznávacích) procesů. Znamená zlepšení jakékoliv činnosti. Závisí na osobnosti, zájmu a vztahu ke světu. Vyžaduje mobilizaci všech smyslů a odhodlání si vjem zapamatovat.

 • typy pozornosti,
 • pozornost nesnese polovičatost,
 • rušivé vlivy,
 • nápravná opatření.

55. Krátkodobá paměť - paměť večer před zkouškou

Krátkodobá paměť je trvalejší než senzorická paměť a obsahuje položky, na které myslíme v jediném okamžiku. Zážitky jsou v této rovině ve stavu aktivace, snadno dostupné. Nemusíme nad nimi dlouho přemýšlet. Většina z nich vymizí hned poté, co se přihodily. Dá se zjednodušeně říci, že krátkodobá paměť uchovává informace do té doby, než jsou buď zapomenuty nebo uloženy do stabilnější dlouhodobé paměti.

 • techniky zvyšování kapacity krátkodobé paměti,
 • organizování - kategorizace,
 • nepodceňujte vědomé opakování.

56. Knihovna našeho ducha - dlouhodobá paměť

Dlouhodobá paměť, v níž máme zážitky uložené, z nás činí naprosto neopakovatelné bytosti. Je jen naše a nikdo jiný nemá stejnou. Dokonce ani lidé, kteří s námi sdílejí určité prožitky. Každý z nás má zážitky ve svých vzpomínkách uloženy jinak.

 • obsahová struktura dlouhodobé paměti,
 • hříchy paměti a problémy s vybavováním,
 • uzel na paměti a techniky lepšího vybavení.

57. Metody posilování paměťového procesu

Častěji než mnemotechnické pomůcky využíváme logiku nebo vrozenou schopnost mozku transformovat verbální i vizuální informace a ty pak přirozeně spojovat s jinými, už v paměti uloženými. Vyvolává to v nás pozitivní emoce z vlastních schopností.

 • asociace - spojitost, 
 • vizualizace - představivost,
 • technika Loci - metoda místa,
 • technika symbolů.

58. Lateralita jako jedna z příčin nesnází

Paměť na tváře je mnohem přesnější než na objekty, domy, auta nebo zvířata. Z výzkumů vyplývá, že si lidé v průběhu života pamatují a vybaví až 70 % tváří, ale dokážou k nim přiřadit jen 20 % jmen.

 • ve jménech hledejte logiku,
 • tvář napoví,
 • strategie zapamatování tváří a jmen,
 • strategie dekódování.

59. Slov jsou tisíce, číslic jenom deset!

Lidé mají obecně se zapamatováním čísel podobné problémy jako se jmény. Někteří si dokonce vypěstovali k číslům averzi a odmítají si je zapamatovat. Jedni tvrdí, že je to téměř nemožné, druzí, že to ani není nutné. Ti ostatní si myslí, že čísla v jejich životě hrají velmi malou roli a pamatovat si je nepotřebují, zvláště v době, kdy existuje řada technických pomůcek a nápověd.

 • strategie a techniky pro zapamatování čísel,
 • aritmetické řady,
 • fonetické kódování,
 • kódování do souhlásek - Parisův kód.

60. Paměť a učení

Držet krok s dobou a přílivem informací znamená učit se a studovat. Pokud jde o učení dobrovolné, ke kterému přistupujeme se zájmem, je to nanejvýš příjemná a uspokojující záležitost. Často však musíme nejprve překonat zásadní úkol – musíme se naučit učit a pracovat se studijními texty a informacemi. Velmi záleží na tom, jak k tématu přistupujeme, jak ho strukturujeme a členíme.

 • metoda KCKKJZZ,
 • metoda PQRST,
 • metoda klíčových slov,
 • nepoužívejte odborné termity, dokud je suterénně neovládáte!

61. Udržujte mozek ve formě. Stojí o to!

10 přikázání pro skvělou formu Vašeho mozku.

 • Nakrmte ho!
 • Dejte mu přivonět!
 • Dejte mu zahrát!
 • Nechte ho proběhnout!
 • Používejte ho!
 • Dopřejte mu klídek!
 • Nechte ho vyspat!
 • Rozesmějte ho!
 • Neškoďte mu!
 • Nechte ho dozrát!

62. Neurobní cvičení nebo raději mozkový jogging

Mens sana in corpore sano – zdravá mysl sídlí ve zdravém těle - říkali už staří Římané. Dnes víme, že toto pravidlo platí především obráceně. Jen když je pořádek v hlavě, cítí se dobře i tělo. 

 • neurobní cvičení,
 • mozkový jogging,
 • sporty pro mozek.

63. Procesní řízení

Seminář je určen manažerům, personalistům, auditorům i dalším specialistům zabývajícím se zaváděním procesního řízení organizace a zvyšováním její zákaznické organizace.

 • druhy procesů,
 • výkonová kritéria procesů,
 • procesní uspořádání organizace, procesně homogenní organizační útvary,
 • odpovědnost za procesy.

64. Prodejní dovednosti

Videoseminář je zaměřen na jednu z nejpodstatnějších prodejních dovedností, schopnost formulovat nabídku zajímavým, poutavým a nákupní chování podněcujícím způsobem. Posluchač se bude učit formulovat nabídku tak, aby byla lákavá z pohledu zákazníka.

 • proč lidé nakupují,
 • nákupní motivy,
 • zlaté pravidlo,
 • typy zákazníků a klientů.

65. Efektivní tým

Vytváření a vedení týmů představuje důležitou součást manažerských schopností. Cílem semináře je vysvětlit úkoly vedoucího při tvorbě a řízení týmů, upozornit na hlavní předpoklady úspěšnosti týmu i omezení týmové práce.

 • kdy je týmová práce vhodná,
 • předpoklady týmové práce,
 • úkoly manažera při tvorbě a vedení týmu,
 • omezení týmové práce.

66. Telefonický kontakt s klienty

Efektivní telefonování je náročnou disciplínou vyžadující komunikační obratnost, koncentraci, preciznost... Videoseminář se zaměřuje na zásadní dovednosti potřebné pro efektivní telefonický dialog, zejména s klienty, a upozorňuje na nejčastější chyby při telefonování. Telefon je výborným pomocníkem pro spoluvytváření firemní kultury, image, pro šetření času; ale pouze v případě, že s ním pracujeme efektivně.

 • než zvedneme sluchátko,
 • kritická místa v průběhu hovoru,
 • pasivní a aktivní hovor,
 • techniky jednání - řízení dialogu,
 • vyhodnocení hovoru.
100 + 1 manažerských dovedností LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.7.2024 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 22.7.2024
 1 EUR25,24 CZK (-0,01)
 1 USD23,19 CZK (-0,01)
 1 GBP29,97 CZK (+0,01)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,78 CZK (+0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba4,75 % platnost od 28.6.2024
Diskontní sazba3,75 % platnost od 28.6.2024
Lombardní sazba5,75 % platnost od 28.6.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...