dnes je 24.7.2024

Input:

Externí mikroprostředí

28.6.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.5.3 Externí mikroprostředí

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Mikroprostředí firmy

V mikroprostředí firmy působí dodavatelé, zprostředkovatelé, zákazníci, konkurence a veřejnost. Dodavatelské firmy se starají o fyzickou distribuci zboží spojenou s tvorbou obchodního sortimentu, skladováním a dalšími funkcemi. Zprostředkovatelé zajišťují kontakty pro prodej materiálu a zboží. Zařazují se sem také reklamní agentury, poradenské firmy zabývající se marketingovými službami a finanční instituce, jako jsou zejména banky a pojišťovny. Zákazníky výrobních podniků jsou především další organizace. Zákazníky velkoobchodu další velkoobchody či maloobchody. Zákazníky maloobchodních firem jsou jednotlivci a domácnosti, taktéž vládní a nevýdělečné agentury, nakupující zboží pro vlastní potřebu anebo k zabezpečení veřejných služeb. Konkurenci může podnik částečně ovlivnit, záleží na tom, jaké postavení na trhu zaujímá. Rozhodující bude, zda půjde o firmu dominantní na trhu či malou. Veřejnost je tvořena několika skupinami obyvatelstva, které mohou více či méně rovněž ovlivňovat chování podniku. Jde o místní obyvatelstvo, organizace, úřady, zájmové skupiny občanů a sdělovací prostředky.

Analýza externího mikroprostředí se zaměřuje na definici trhu, velikost trhu, tržní segmenty, profil zákazníků, vnímání výrobků zákazníky, na konkurenci atd.

Definice trhu

Definice trhu (název trhu) může být snadná nebo naopak hůře formulovatelná. Např. pro městské pekařství to může být maloobchodní trh pečiva v daném městě. Vyrábíme-li nějaké produkty (např. elektrotechniku), naším trhem mohou být sítě jak hypermarketů, tak specializovaných prodejen. Vyráběné potraviny můžeme dodávat do maloobchodní sítě různých prodejen na různém místě, ale i do zdravotnických zařízení, sociálních zařízení, lázeňských institucí atd.

Po definování trhu následuje určení jeho velikosti. Např. na spotřebitelském trhu závisí tržní potenciál na charakteru regionu, výši průměrných příjmů obyvatelstva, na míře nezaměstnanosti i na přítomnosti a pozici konkurence v příslušné lokalitě. Při zkoumání tržních podílů může být užitečná následující tabulka:

Zjišťování tržního podílu:

1. Název trhu   
2. Geografický region   
3. Počet potenciálních zákazníků   
4. Průměrná velikost jednoho nákupu  Kč 
5. Celková velikost trhu  Kč 
6. Prodej firmy  Kč 
7. Podíl firmy na trhu (ř. 6/ř. 5) x 100 

Analýza vyhodnocuje tržní podíly a porovnává je s tempem růstu trhu. Je-li náš podíl na rostoucím

Nahrávám...
Nahrávám...