dnes je 24.7.2024

Input:

Jak se cítím při tom, co dělám

30.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

38
Jak se cítím při tom, co dělám

Ing. Veronika Štefková

Při naší činnosti na nás působí mnoho vlivů. Jsme motivováni k tomu, co činíme? Jsme schopni čerpat inspiraci pro naši činnost? Jaké zažíváme emoce v průběhu naší činnosti? Nebo již jsme na pokraji vyhoření a signalizujeme na všechny světové strany, že už nemůžeme dál?

Emoce

Emoce nás provázejí celým naším životem, pocity radosti střídají pocity smutku, pocity euforie pocity méněcennosti. Zamysleli jste se někdy nad tím, jaký vliv na vás mají v průběhu vaší činnosti emoce, jak moc dokáží ovlivnit to, co právě děláte?

Emoce, které můžete běžně zažívat při pracovní činnosti:

 • Pozitivní – euforie, radost, pocit štěstí, úspěchu, sounáležitosti, ale také pocit spokojenosti z dobře odvedené práce …

 • Negativní – vztek, rozmrzelost, méněcennost, smutek, arogance …

 • Neutrální – „činím to, co mám činit, ale nijak zvlášť to neprožívám”; mohou znamenat pohodu a rovnováhu v tom, co činím, ale v některých případech mohou být prvním znakem vyhoření.

Existují různé situace, které mohou nastat při vaší činnosti. Zamyslete se nebo si případně sepište na papír, jak reagujete anebo byste reagovali na následující situace:

 • Jak dokážete zpracovat, když vás někdo nebo něco naštve?

 • Jak se cítíte, když vám někdo vrátí práci s tím, že není dobře odvedená?

 • Jak reagujete na to, že vedení vaší společnosti nejeví zájem o dění na pracovišti a o týmové vztahy?

 • Co děláte, když jdete do práce už se špatnou náladou, protože jste špatně spali a špatně se vám ráno vstávalo?

 • Jak reagujete, když dostanete za svou pracovní činnost bonus nebo odměnu?

 • Váš pracovní projekt byl úspěšný, jaké jsou všechny vaše pocity? Jak dlouho si je dokážete udržet?

 • Co když se dostaví únava, dokážete si udělat přestávku? Víte, že je přestávka pro vás důležitá?

 • Jak se stavíte k nudné práci?

Můžete si vymyslet spoustu dalších otázek, které vás napadnou v souvislosti s vaší pracovní činností. Sepsání odpovědí na papír považuji za skvělou možnost, jak se podívat na své dojmy z nadhledu a uvědomit si, které pocity mě ovládají natolik, že se jimi nechám příliš unést.

Na své odpovědi můžete použít jednoduchou pomůcku: zapište si otázky, na které chcete znát odpověď, a hned na ně odpovězte. Zkuste současně vymyslet, jak tuto situaci můžete ovlivnit (níže je první řádek tabulky, kde můžete nalézt příklad, jak k vyplnění přistoupit):

Otázka Odpověď Mohu to JÁ nějak ovlivnit? Jak?
Jak dokážu zpracovat, když mě někdo nebo něco naštve? Vyletím jak čertík z krabičky, snažím se svůj vztek přenést i na ostatní členy týmu, abych se v tom vzteku neutápěl sám. Celý den jsem pak nevrlý a nepříjemný. Potřebuji najít nějakou metodu, kterou se dokážu uvolnit
a zbavit vzteku, abych jej nepřenášel na ostatní. Jak toho docílím? Buď si o tom něco přečtu, nebo zkusím najít kurz, který by mi pomohl.
                                                                                   
                                                                                   

Ano, chce to velkou dávku upřímnosti k sobě samému, ale i sepsání pocitů v emočně vyhrocené situaci vás může upamatovat a zabránit nějaké neočekávané nebo nevhodné emoci. Tabulku můžete mít uloženou u sebe v počítači, takže když se dostanete do nějaké emoční situace, zkuste se na chvilku zastavit a zapsat si své pocity. Tím si budete více uvědomovat, jak reagujete, a budete to moci změnit.

Pokud vám nevyhovuje systém tabulky a jste spíš vizuální typ, kreslete, pokud raději posloucháte, nahrajte si svoje slova na diktafon v mobilním telefonu.

Obecně lze říci, že pro nikoho není dobré, nechává-li se příliš unést emocemi, a každý by měl znát nebo najít vhodný způsob, který mu v různých emočních situacích dokáže pomoci. Ať už to bude procházka na čerstvém vzduchu, chvilka o samotě v kanceláři nebo kdekoliv, kde vám to bude příjemné, poslech oblíbené písničky či přestávka na čaj, kávu.

Pokud totiž znáte způsob, který na vás platí, pak i negativní emoci dokážete rychle zvládnout a nesetrvávat v různých emočních situacích po celý den.

Inspirace

Inspirací pro jakoukoliv činnost může být cokoliv, na co si vzpomenete. Je to něco, co by vás mělo umět „dobít” nebo přinést nový nápad. Inspirace rozvíjí vaši kreativitu, představivost i vizualizaci. K načerpání inspirace se nabízí v dnešním světě tisíce zdrojů. Někomu pomůže pobyt v přírodě, jinému kurzy malování, dalšímu spánek apod.

Možné zdroje pro čerpání inspirace:

 • K práci – literatura vztahující se k vašemu oboru, články vztahující se k rozvoji osobnosti, osobní příběhy z pracovního prostředí, školení, výstavy …

 • Volnočasové aktivity – kurzy malování, šití, pletení, sport, tanec, hra na hudební nástroj, příroda, práce na zahrádce, cestování …

Správná inspirace či nápad vás může napadnout kdekoliv – po cestě domů z práce, před spaním, při jízdě na kole či při mytí nádobí. Napsali jste si někam nápady, které vás napadly, a vrátili jste se někdy ke svým zápiskům? Které z nich jste uvedli do praxe?

Zamyslete se nad tím, kde získáváte inspiraci a jak nápady pak realizujete v praxi:

 • Kde mě napadá nejvíce nápadů?

 • Které knihy nebo časopisy mě inspirovaly k realizaci některých plánů?

 • Jaké školení chci navštívit, co chci dále rozvíjet?

 • Vizualizoval jsem si některé nápady, ale asi jsem si je nenapsal?

 • Který člověk v mém okolí je pro mě inspirující?

 • Přeji si realizovat své nápady?

 • Jsem dostatečně trpělivý, abych realizoval své nápady?

 • Co jsem vnímal v minulosti jako inspiraci a jaké kroky jsem podnikal? A co vnímám jako inspiraci nyní a jaké kroky podnikám?

Pro hledání inspirace může pomoci následující cvičení, odpovídejte upřímně:

Situace či otázka Možnosti řešení
Chci vytvořit vlastní webové stránky, kde se mám inspirovat? Zajít na kurz, najít si webinář, podívat se, které online platformy se problémem zabývají.
Chtěl bych se dál posunout osobně, ale nechci docházet na kurz. Najít online kurz.
                                                      

Je dobré udělat si tento brainstorming a napsat si, kde můžete najít to, co chcete dále rozvíjet. Toto cvičení můžete provádět i sami, ale je možné, že vás hned nenapadne řešení. Pak jej můžete probrat i v rámci koučovacího sezení, kde budete s koučem hledat odpovědi na vaše otázky či situace, které potřebujete vyřešit.

Vyhoření

S nutnou dávkou nadsázky lze říci, že vyhoření je v poslední době dost skloňovaný pojem. Už jste zažili někdy vyhoření ve svém profesním životě? Jak jste se cítili, co se vám honilo hlavou? Jak jste k němu přistoupili a jaké jste činili kroky?

Vyhoření může potkat kohokoliv, ať už svoji práci miluje, či nikoliv. Ztratí smysl práce nebo činnosti, kterou vykonával.

Jak se může projevit vyhoření:

 • Mentálně – nechuť vykonávat činnost, nesoustředěnost, stále negativní nálada, pocit bezmoci a nemožnosti pohnout se z místa, neochota pracovat nadále s týmem, apatie vůči týmu …

 • Fyzicky – únava a následně nemožnost usnout, trhaný spánek především po době odpočinku (např. víkend), nechutenství vyústěné až v možné vnitřní bolesti břicha či jiných oblastí…

Pokud jste v roli kouče a vnímáte, že klient je na pokraji vyhoření, měli byste se po dohodě s ním věnovat a zaměřit v první řadě na toto téma. Pokud by vyhoření bylo silné, je možné, že klient bude potřebovat pomoc psychologa, že vaše služby jako kouče nebudou dostačující.

Jaké otázky pokládat, abychom zjistili, zda se jedná o vyhoření:

 • Máte nadšení pro stávající práci? A pokud ne, proč ji stále ještě provádíte?

 • Když je neděle a vy se připravujete do práce, jak se cítíte? Spíte pak celou noc dobře?

 • Když máte v práci zůstat déle, jak se cítíte?

 • Kolega neodevzdal svou část úkolu s tím, že je nemocen, a váš nadřízený nechá úkol na vás. Vy víte, že jej budete zpracovávat po nocích. Jak se postavíte k dané situaci?

 • Změnily se nějak vaše partnerské a přátelské vztahy v poslední době?

 • Cítíte se při některých činnostech zoufale?

 • Měl jste v souvislosti s prací nějaké fyzické obtíže (například problémy s trávením)?

Možností, jak řešit vyhoření, je několik, např. dlouhý odpočinek ve formě dovolené, změna práce či přeřazení na jiný pracovní úkol. Je nutné zjistit, jak hluboké vyhoření je, a podle toho pak přistoupit k řešení. V tomto případě buďte velmi citliví a vnímaví, aby nedošlo k újmě vašeho klienta.

Dílčí kroky, které mohou pomoci dostat se ze stavu vyhoření:

 • Jaký byl můj žebříček hodnot? Jak vypadá dnes?

 • Jaké mám priority – osobní a pracovní?

 • Jak vypadá můj volný čas?

 • Stýkám se s přáteli?

 • Kde jsem neefektivní a nechávám plynout čas?

 • Jaké mám plány do budoucna? Co si přeji?

U těchto dotazů je vhodné si vše zapisovat, abyste měli možnost srovnat, jaká situace je a jaká by měla být. I díky tomu může dojít k uvědomění nebo „aha momentu”. Na tomto základě lze pak snáze stanovit, jaké další kroky by měly následovat. Lze pak také díky tomu revidovat další postup.

Emoce, motivace, inspirace a vyhoření závěrem

Cvičení uvedená výše v textu lze upravovat tak, jak je vám příjemné. Můžete je provádět pro vlastní potřebu, ale i s klientem při vašich sezeních. Můžete zakomponovat také jiné formy, kterými lze dojít k výsledku, podle toho, zda je klient typ např. vizuální, či radši poslouchá. U vyhoření dbejte na to, že se jedná o stav, který je nutné primárně řešit a u něhož je nutné zvážit, zda postačí koučovací hodiny či nikoliv.

První setkání

Na prvním setkání je nutné zmapovat/zanalyzovat celou situaci. Je velmi důležité pečlivě zjistit, co přesně chce se mnou klient řešit a co má být výsledkem našeho koučování. Mít přesně zadaný cíl je vodítkem, kterým se koučování bude řídit v následujících setkáních.

Situace, které mohou nastat v pracovní oblasti, jsou například tyto:

 • Každý den, když se mám připravit do práce, je mi těžko, nechce se mi a mám sklíčený pocit.

 • Chtěl bych realizovat jeden projekt, ale chybí mi inspirace.

 • Vždy, když vidím tuto kolegyni, mám náhlý záchvat hněvu, nesedí mi a nevím, co s tím.

 • Když jsem pod tlakem, mám ve zvyku všechny kolegy ještě více úkolovat, dokonce dochází i k lehkému ponižování, abych já měl větší klid.

 • Společnost nedělá nic pro to, aby mě motivovala. Přece není mým úkolem, abych motivoval sám sebe, o to se mají postarat jiní.

 • Největší motivací jsou pro mě peníze a pochvala, nic jiného mě nezajímá.

 • Dříve mě inspirovaly procházky do přírody, ale nyní už mě tak moc nebaví. A tedy nevím, kde mám brát novou inspiraci.

V rámci prvního setkání byste se neměli spokojit pouze s jednou ze zmíněných otázek, ale položit doplňující otázky, které ujasní, „CO PŘESNĚ” chce klient řešit. Může se totiž stát, že se tím cíl vašich schůzek více konkretizuje, nebo se obmění, či dokonce úplně změní. Anebo tímto krokem můžete velký cíl rozdělit do menších dílčích cílů.

Doplňující otázky mohou být tyto:

 • Jak by měla vypadat motivace ze strany společnosti? Co jste ochoten pro svou motivaci udělat vy?

 • Pociťujete nějaké zdravotní obtíže v souvislosti s tím, že máte vykonat určitou činnost?

 • Které situace nebo zážitky v minulosti vás inspirovaly k tomu, kde jste dnes?

 • Znáte pohnutku, která vyvolá hněv, když vidíte neoblíbeného kolegu?

 • Jste ochoten odpočívat a změnit práci?

 • Vyzkoušel jste nějaké techniky na zmírnění vašeho hněvu?

 • Jak se projevuje vaše nechutenství k práci?

 • Jak reagují kolegové na vaše sklony k ponižování? Mluvil jste o tom s některým z kolegů?

 • Jak vycházíte nyní s přáteli a rodinou? Zapíráte jim vaši pracovní nechuť?

 • Kdy máte největší chuť vůbec nejít do práce?

 • Jaká forma školení nebo rozvoje osobnosti by vám nejlépe vyhovovala?

 • Znáte člověka, který motivuje ostatní a tato motivace je vidět i navenek? Četl jste někdy nějaký článek? Vzal jste si z něj něco pro sebe?

 • Co vás brzdí v tom, abyste změnili stávající pozici či místo?

Můžete si najít i další doplňující otázky ke konkretizaci cíle. Jak postupovat při řešení cíle si ukážeme na dvou praktických příkladech.

Praktické příklady a cvičení

1. Nabrala jsem si spoustu činností, a nyní nevím, kterou mám dělat jako první a zda je všechny zvládnu.

Klientka je žena, před třemi roky ukončila vysokou školu, pracuje jako OSVČ. Nyní má rozpracovány čtyři projekty. V rámci posledního měsíce si přidala ještě jeden projekt, protože měla pocit, že vše zvládne.

Jeden projekt se týká online asistence, druhý jejího vlastního podnikání, což je kosmetická poradkyně, třetí organizace kosmetických workshopů, čtvrtý psaní článků na blog pro jednu internetovou společnost. Pátý projekt by měl být spojený s nutriční terapií a pořádáním workshopů na toto téma.

V poslední době ale nestíhá plnit termíny, práci na svém vlastním podnikání odsouvá do pozadí, věnuje se novému projektu, ostatní činnosti dělá o víkendech. Nemá vůbec žádný čas pro sebe a dostala se do zamotaného kruhu, ze kterého se chce dostat zase ven a mít čas na sebe, své koníčky i přátele.

Po první schůzce jste se dohodli na konkrétním cíli, po přečtení zadání zkuste tento cíl identifikovat:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyní zkuste napsat, jak byste danou situaci vyřešili jako kouč:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řešení:

Konkrétní a dohodnutý cíl = určit si priority a vyloučit ty projekty, které nejsou ziskové, a nalézt řešení pro zlepšení time managementu.

Postup k naplnění cíle:

 • Na druhé schůzce bylo potvrzeno, že je to opravdu cíl, na kterém máme pracovat. Klientkou bylo potvrzeno a odsouhlaseno, že na cíli můžeme pracovat spolu.

 • První otázka zněla, jak přesně má klientka rozložený den nyní. Klientka odpověděla, že každý den musí začít novým projektem, jelikož je s ním spojená značná administrativa, a i když si určí, že se mu bude věnovat maximálně jednu nebo dvě hodiny, nakonec skončí u tří až čtyř hodin. Pak začíná pracovat

Nahrávám...
Nahrávám...