dnes je 22.7.2024

Input:

Maloobchodní vývojové trendy

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.7.4 Maloobchodní vývojové trendy

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Obecnější trendy vývoje obchodu a obchodních firem směřující ke globalizaci obchodu se promítají do vývoje maloobchodu a velkoobchodu a návrhu jejich strategií (dnes stále více společných, jsou-li součástí jednoho organizačního subjektu).

Mezi hlavní maloobchodní trendy můžeme zařadit nové formy maloobchodu, maloobchod mimo prodejní plochy, mezidruhovou konkurenci a polarizaci maloobchodu, růst významu vertikálních a horizontálních marketingových systémů apod.

Nové formy maloobchodu

Nové formy maloobchodu se neustále objevují a ohrožují již formy zavedené (zopakujte se životní cyklus maloobchodu), současně dochází ke zkracování životního cyklu nových forem do stádia jejich zralosti (např. supermarkety, hypermarkety, diskontně orientované supermarkety a hypermarkety...).

Maloobchod mimo prodejní plochy

Rozvíjí se mimo prodejny a jeho význam roste. V současné době představuje další typickou složku globalizace obchodu, neboť jeho původní regionální formy přerostly ve velké společnosti s četnými mezinárodními aktivitami. Zvláštní postavení získává v rámci zásilkového obchodu virtuální obchod (prodej přes internet). Podívejme se, jak vidí v této souvislosti změny v obchodování do roku 2005 známý marketingový odborník P. Kotler. Ten očekává:

  • omezení klasické funkce maloobchodu a velkoobchodu,

  • snížení rozsahu nákupů v klasickém maloobchodu,

  • využití uvolněných prostorů pro jiné účely (občerstvení, služby, sport, kultura),

  • snížení reklamy v TV, novinách, vymizení tištěných katalogů,

  • budování celoživotního spojení s klienty (CRM).

Objevují se souhlasné i nesouhlasné názory na hypotézu P. Kotlera. Nesouhlas se projevuje zejména v odmítnutí nadřazenosti techniky nad psychikou. Praxe ukazuje, že snadněji dochází k rozšiřování internetu mezi zprostředkovateli, hůře u konečných spotřebitelů, u kterých existují nemalé bariéry (psychické, ekonomické a technické). Charakter těchto bariér závisí na konkrétní lokalitě a životní úrovni obyvatelstva.

Mezidruhová konkurence

Projevuje se mezi jednotlivými druhy maloobchodu. Současná konkurence na úrovni maloobchodu neexistuje pouze mezi jednotlivými obchodními domy či supermarkety, ale konkurují si jednotlivé druhy maloobchodu, jako např. obchodní domy se supermarkety a s hypermarkety nebo virtuálním obchodem navzájem.

Polarizace maloobchodu

Je důsledkem vzrůstající mezidruhové konkurence, což se projevuje často změnami v rozhodování o marketingové strategii zboží a způsobu prodeje, které je typické pro určitý druh maloobchodu (viz změny v obchodních domech).

Nákup pod jednou střechou

Je spojen se změnou představ o nákupu „pod jednou střechou“, který byl heslem období rozvoje obchodních domů. V současnosti již toto heslo platí pro další subjekty maloobchodu. Je to ovlivněno prostorovou koncentrací maloobchodní sítě, která je charakteristická soustřeďováním velkokapacitních prodejen i specializovaných obchodů v nákupních centrech budovaných na okraji měst. Takto místně soustředěné prodejny jsou ohrožením pro velké obchodní domy.

Růst významu vertikálních marketingových systémů

Vertikální marketingové systémy vznikají na úrovni logistického řetězce a přispívají k tržní dominanci a koncentraci obchodu. Velké integrované obchodní firmy vytlačují malé samostatné obchodníky a jejich prodejny z trhu. Vertikální kooperace se týká výroby a obchodu, nákupních družstev, dobrovolných řetězců, franchisingových řetězců a nákupních centrál.

Rozvoj progresivních obchodních a skladových technologií maloobchodu

Znamená zejména využívání počítačů pro tvorbu dokonalých informačních souborů, pro prodejní předpovědi, řízení zásob a elektronické objednávání zboží. Osvojují se nové elektronické pokladní systémy, rozšiřují bezhotovostní převody finančních prostředků a zdokonalené systémy manipulace se zbožím s využitím čárových kódů při operativním managementu obchodního provozu. Inovační cykly se zkracují a technologické změny akcelerují. Spolupráce s dodavateli je rozvíjena pomocí metod, jako jsou: ECR (Efficient Consumer Response), EDI (Electronic Data

Nahrávám...
Nahrávám...