dnes je 22.7.2024

Input:

Marketing a jeho vývojové koncepce

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.6 Marketing a jeho vývojové koncepce

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

S trhem a jeho vývojem je spojen marketing, jehož současná podoba se také postupně formovala, takže můžeme vymezit jeho určitá vývojová stadia a koncepce. V zásadě existuje několik konkurujících si podnikatelských koncepcí, které firmy využívaly ke svým aktivitám. Jde o výrobní koncepci, výrobkovou, prodejní a marketingovou, která získává stále modernější podoby.

Chronologie vývoje podnikatelských koncepcí - od výrobní po marketingovou koncepci a její moderní podoby:

Rok  Podnikatelská koncepce 
1910  Výrobní 
1920  Výrobková 
1930  Prodejní 
1950  Marketingová 
1960  Marketing služeb, sociální marketing 
1970  Sociálně-ekologický marketing 
1975  Sociálně-etický marketing 

Výrobní koncepce

Patří k nejstarším koncepcím. Její vznik můžeme datovat k počátku 20. století. Vychází z toho, že spotřebitelé budou nakupovat výrobky, které jsou široce dostupné a za nízkou cenu. Organizace koncentrují svou pozornost na vysokou efektivnost výroby a širokou distribuci. Také některé organizace, jež poskytují služby uplatňují výrobní koncepci. Soustřeďovaly se na to, kolik jednotlivých případů jsou schopny zvládnout za hodinu.

Výrobková koncepce

Vznik koncepce můžeme zaznamenat krátce po 1. světové válce. Výrobková koncepce zastává názor, že spotřebitelé preferují ty výrobky, jež mají vyšší kvalitu a výkon. Současně jsou výrobci i poskytovatelé služeb přesvědčeni, že jen oni ví, co je pro zákazníka to nejlepší. V podstatě se na to zákazníků ani neptají. V tomto případě mohou být marketingové aktivity příliš krátkozraké, protože opomíjejí potřebu zákazníka. Kotler přirovnává toto chování firem a dalších organizací (církve, pošta atd.) k dívání se do zrcadla a opomenutí vyhlédnout z okna.

Prodejní koncepce

Počátky prodejní koncepce jsou spojeny přibližně s rokem 1930, což byl důsledek tehdejší historické situace a velké hospodářské krize. Ti, kdož uplatňují prodejní koncepci vůči trhu, počítají s tím, že spotřebitelé potřebují poradit a nemohou být ponecháni sami sobě. Jinak by nekupovali jejich výrobky. Proto musí organizace provádět agresivní prodejní politiku a propagaci. Firmy tak promýšlejí svou prodejní strategii a vymýšlejí stále nové propagační akce, aby stimulovaly nákupy zákazníků. Většina organizací využívá prodejní koncepci, když má nadbytečné zásoby. Prodejní koncepce se uplatňuje rovněž v neziskové oblasti (školy, politické strany, umělecké skupiny ...).

Marketingová koncepce

Koncepce vychází z názoru, že efektivnímu prodeji předcházejí některé aktivity, jako jsou odhad potřeb zákazníků, marketingový výzkum, vývoj výrobku, stanovení cen a distribuce. Určování potřeb zákazníků a požadavků cílových trhů je nástrojem k dosahování cílů organizací. Marketingová koncepce stojí na 4 pilířích: na soustředění se na trh, na orientaci na zákazníka, koordinovaném marketingu a výnosnosti. V neziskovém sektoru a veřejných službách se cíle liší prvním a posledním pilířem, zbývající dva mohou být zhruba zachovány.

Marketingová koncepce se vyvíjela od 2. poloviny 50. let, kdy se trh výrobce začal měnit na trh spotřebitele. Historie marketingu může být v dílčích souvislostech delší. Jako příklad můžeme uvést podnikatele Baťu, který již v meziválečném období uplatňoval řadu marketingových činností, včetně toho, že si uvědomoval, jak je nutné přednostně vědět, pro koho své výrobky vyrábíme. Baťa měl velmi propracovaný prodej svého zboží, zpočátku zprostředkovatelům, později do sítě svých vlastních prodejen, kterých měl v Československu kolem 2000 a v zahraničí asi 500. Jeho prodejní skupinu tvořilo oddělení prodeje, rozpisovací oddělení (úzká vazba na výrobu), sklady a expedice, tiskárny a knihárny, reklamní oddělení, oddělení najímací a osobní. V době tzv. „okurkové sezony“, jak označují obchodníci období poklesu poptávky, dokonce vycházeli pracovníci prodejen do jejich akčního rádia, navštěvovali domácnosti a zjišťovali jejich složení, věk, fyziologické vlastnosti a další informace, které využívali při odhadu koupěschopné poptávky. V Baťových

Nahrávám...
Nahrávám...