dnes je 22.7.2024

Input:

Marketingová rozhodnutí velkoobchodních firem

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.7.9 Marketingová rozhodnutí velkoobchodních firem

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Velkoobchod může být samostatným podnikatelským subjektem nebo může být součástí maloobchodní firmy a její organizační struktury. Intenzivní koncentrace v obchodě působí i na charakter velkoobchodních činností. Vertikální kooperací vznikají velké nákupní centrály (kontory), jejichž členy jsou velké retailingové firmy filialistů, obchodních domů, spotřebních družstev i samostatných velkoobchodníků. Tito členové mají své společné zájmy (např. společný marketing, nákup velkých objemů zboží za výhodné ceny, marketingový výzkum, racionalizace logistiky, centralizace inkasa apod.).

Rozhodnutí o cílovém trhu

Volba vhodného cílového trhu znamená výběr cílové skupiny podle různých kritérií, velkoobchodní firma nemůže sloužit všem. Volba cílového trhu je spojena s rozhodováním o celém zásobovacím systému, který zahrnuje volbu typu skladu, technologie, stupně mechanizace a dopravy.

Kritéria segmentace trhu:

  • velikost maloobchodu (malí nebo velcí maloobchodníci),

  • druh sortimentu (potravinářský, nepotravinářský atd.),

  • druh zásobovaných maloobchodních jednotek (hypermarkety, supermarkety, specializované obchody).

V rámci cílové skupiny se velkoobchodním firmám doporučuje hledat prosperující zákazníky, se kterými je třeba vybudovat silný vztah (spoluvytvářet vertikální marketingové systémy, organizovat sponzoring malých maloobchodníků, poradenství, nabízet obchodní úvěry).

Rozhodnutí o sortimentu zboží a služeb

Volba sortimentu je zcela podřízena tržnímu cílení a zaměřuje se na šířku a hloubku sortimentu vzhledem k zásobovanému maloobchodu. Na velkoobchod je z hlediska sortimentu a dostatečných zásob vyvíjen velký tlak pro mobilní dodávky. To představuje vysoké nároky na průzkum trhu a spolupráci s maloobchodem. Doporučuje se využívat analýzu struktury sortimentu (tzv. analýza ABC) a přínosu zisku jednotlivých sortimentních skupin pro celkový zisk. Praxe však ukazuje, jak potvrdily naše výzkumy týkající se CRM, že firmy tuto metodu využívají jen výjimečně. 3

Úroveň a rozsah služeb vyplývá z druhu velkoobchodu, který má vliv na jeho funkce (tvorba sortimentu, dělení množství, doprava, financování, riziko, poradenství atd.).

Výběr skladové technologie, volba skladu a jeho kapacity

Výběr je závislý na druhu maloobchodní jednotky, šířce a hloubce sortimentu, velikosti dodávek, častosti odběru a frekvenci poptávky. V souladu s velkoobchodními vývojovými trendy hledá velkoobchod cesty ke

Nahrávám...
Nahrávám...