dnes je 22.7.2024

Input:

Marketingový informační systém (MIS)

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.1 Marketingový informační systém (MIS)

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Marketingové plánování vyžaduje řadu informací k tomu, aby bylo úspěšné. Každá firma, bez ohledu na to, jak je velká, potřebuje sledovat všechno, co se děje uvnitř firmy i v jejím okolí, a tyto informace používat pro své plánování.

Existuje řada definicí marketingového informačního systému. Podle Philipa Kotlera můžeme MIS definovat takto: „Marketingový informační systém zahrnuje pracovníky, zařízení a informační technologii pro sběr, třídění, analýzy, vyhodnocování a distribuování potřebných, včasných a přesných informací tvůrcům marketingových rozhodnutí.“ Na následujícím obrázku vidíme, jak může fungovat informační systém:

Marketingový informační systém:

Vstup

Vstup informací:

  • tvorba systému, sběr dat a informací důležitých pro zlepšení rozhodování ve firmě,

  • výběr a pořízení technického a programového vybavení ke zpracování dat (hardware a software),

  • zabezpečení systému vstupu jak ze strany externích zdrojů, tak interních zdrojů,

  • zajištění informačního systému potřebným personálem.

Zpracování

Zpracování:

  • provádění operací s informacemi s využitím různých metod, a to matematických, statistických...,

  • zachycení minulosti, současnosti i odhad budoucnosti sledovaných jevů a činností podniku, sestavování tabulek, grafů a zpráv.

Výstup

Výstup informací:

  • vytvoření konečných zpráv

Nahrávám...
Nahrávám...