dnes je 22.7.2024

Input:

Marketingový výzkum, jeho cíl a využití

28.6.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.2 Marketingový výzkum, jeho cíl a využití

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Marketingový výzkum má svůj obecný cíl. Je jím snížení nejistoty firem při rozhodování, dosažení správné kombinace prvků marketingového mixu, sledování všech marketingových aktivit a kontrola jejich výsledků.

Využití marketingového výzkumu je široké. Využívá se k různým aplikacím. Nejčastěji pro:

 • výzkum trhu,

 • výzkum prvků marketingového mixu (v jeho rámci např. výrobkový výzkum, výzkum nástrojů komunikačního mixu apod.).

Výzkum trhu je zaměřen na charakteristiky trhu, jeho velikost a lokalizaci, vývoj trhu, hlavní konkurenty, jejich postavení a chování. V rámci výzkumu trhu se provádí analýza makroprostředí a mikroprostředí. Výzkum výrobků se zabývá otázkami spotřebitelských preferencí, jejich potřebami, přijímáním nových výrobků a názory na konkurenční výrobky jakožto příčinami nespokojenosti zákazníků s nabízenými produkty. Výzkum nástrojů komunikačního mixu hodnotí úspěšnost reklamy, výběr reklamních médií, používané metody prodeje, jeho podpory, ověřování image podniku apod.

Manažeři nejčastěji hledají odpovědi na tyto otázky: 1

 • Konkurence

  • Co víme o naší konkurenci?

  • Kdo jsou naši konkurenti?

  • Čím se zabývají?

  • Jaké jsou jejich ceny?

  • Jaké jsou jejich náklady?

  • Jak své zboží distribuují?

 • Zákazníci

  • Kdo jsou naši

Nahrávám...
Nahrávám...