dnes je 12.6.2024

Input:

Marketingový výzkum trhu

7.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Marketingový výzkum trhu

Pomocí marketingového výzkumu může firma předpovědět chování zákazníků a tím snížit podnikatelské riziko. Je to souhrn aktivit, které zkoumají všechny části marketingové praxe, a nesmí se zaměňovat s pojmy marketingový výzkum a průzkum trhu. Průzkum trhu je jednou z částí marketingového výzkumu, byť nejznámější a nejčastější. Zda bude firma provádět marketingový výzkum, ovlivňují zejména tato tři kritéria:

  • firma si není jista některým podnikatelským rozhodnutím a potřebuje k němu získat další informace;

  • firma chce změnit podle informací z marketingového výzkumu dosavadní marketingovou strategii či taktiku nebo změnit nějaké rozhodnutí a potřebuje si ještě ověřit správnost svého řešení;

  • náklady na výzkum musí být přiměřené a efektivnost výzkumu vyjádřena tím, že rozhodnutí učiněná na základě výzkumu zvýší zisk.

Druhy marketingového výzkumu:

  • Výzkum v terénu (pohovory, ankety, dotazníky atp.): může být prováděn i prostřednictvím webového rozhraní.

  • výzkum analýzou získaných informací (analýza informací získaných v průběhu delší doby, ne nezbytně získaných za tímto účelem).

Před samotným provedením výzkumu je třeba si uvědomit, zda máme k dotazovaným konkrétní otázky, nebo zda chceme znát obecně

Nahrávám...
Nahrávám...