dnes je 19.6.2024

Input:

Motivační nástroje v koučování, jak si vybrat dobrého kouče

21.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

24
Motivační nástroje v koučování, jak si vybrat dobrého kouče

Ing. Veronika Lencová, MBA

Kdo skutečně umí koučovat a kdo to jenom zkouší?

Položme si pár otázek:

 • Kdo to je kouč?

 • Co má umět?

 • Čeho se vyvarovat, na co si dát pozor?

 • Co můžete od kouče očekávat?

Co nástrojem získáte:

 • náhled na to, co všechno představuje osobnost kouče,

 • jak a na co se ptát, když si vybírám,

 • dovednost zvolit si toho pravého kouče,

 • informaci, kdo je a není kouč podle gurua koučování Johna Whitmora.

Jaké si stanovit cíle:

 • Váš kolega se v poslední době neuvěřitelně posunul, naučil se efektivněji komunikovat, dokonce vybalancovat svůj pracovní i osobní život, víte, že už nějaký čas má svého kouče – jaký asi je?

 • Zkuste si představit, že váš kouč má všechny tyto vlastnosti – bude to stačit k vašemu posunu?

 • Co se musí dít, stát se, aby vám to klapalo a vaše výsledky byly uspokojivé?

 • Nakolik je to v reálném čase uskutečnitelné?

 • Co skutečně potřebujete, abyste udělali zásadní posun v tom, co je pro vás podstatné?

10 otázek, jak si vybrat kouče přesně na míru

1. Máte kouče na výběr?

Každý člověk je jiný a na každého platí něco jiného. Důležité je vybrat si toho pravého tak, abychom mohli být co nejvíce otevření. Potřebujeme přece pracovat na svém potenciálu, na sobě.

2. Je pro vás kouč důvěryhodnou osobou?

Rozlišujte mezi jednotlivými kouči, jak na vás působí.

3. Je kouč v oblasti, ve které se potřebujete zlepšit, dostatečně zkušený?

Zeptejte se na jeho úspěchy a reference.

4. Jaký přístup k vám má kouč?

Pozorujte, jestli kouč vnímá jenom vás a vaše potřeby, jestli je příjemně empatický, soucitný.

5. Jaké má kouč komunikační schopnosti?

Předvádí se, radí, je spíše autorita, nadřazený, mentorský, direktivní? Nebo naopak je ve vztahu k vám rovnocenný a respektující, to znamená, že se hodně ptá, pokládá otázky k zamyšlení, otevírá možnosti pro váš výběr a vlastní závěr?

6. Umí dobře naslouchat – co chci, co potřebuji, co musím a co bych měl?

Ptá se na vaše pocity spojené s vašimi cíli? Vyžaduje po vás zpětnou vazbu?

Kouč má vést k odpovědnosti za naše pocity, za sebe sama, ne za pocity druhých, za druhé.

7. Vede vás kouč k formulování pozitivních cílů?

Lidský mozek dokáže dobře využít potenciál jen tehdy, když má pozitivní zadání.

8. Vede vás kouč k jiným úhlům pohledu na věc?

Svět často vyhodnocujeme stereotypně, proto je nutné se na věci umět dívat z jiné strany – například krizi mohu brát jako problém, ale také jako výzvu. V tom je podstatný rozdíl ve vnímání a zejména ve výsledcích.

9. Posiluje kouč vaši sebedůvěru?

Základem každého koučování je posilování a rozvoj sebedůvěry, ne naopak. Skutečná podpora znamená, že kouč poskytuje zpětnou vazbu s pozitivními, ale i negativními aspekty. Žádné mazání medu kolem pusy, ale podpora vedoucí k vaší absolutní motivaci.

10. Práce s koučem vás posouvá nebo brzdí?

Kouč odpovídá za kvalitně vedený proces, nikoli však za výsledek, za ten si ručíte sami.

Kdo je a není kouč podle Johna Whitmora

„Koučování se stalo globální záležitostí… Popularizace nového termínu vedla bohužel k jeho zneužívání – mnozí manažeři jím zakrývali svoji neochotu nebo neschopnost cokoli měnit na tradičním stylu řízení. Mnoho lidí proto na koučování pohlíží s despektem, chybně ho interpretuje a domnívá se, že se koučování nijak výrazně neodlišuje od dosud používaných metod řízení… Mnoho autokratických vedoucích ani na okamžik nepochybuje, že řídí demokraticky a že koučování používá. Protože tito lidé nemají kolem sebe nikoho, kdo by jim mohl bez obav říci, že tomu tak není, a jejich podřízení se toho nikdy neodváží, nadále setrvávají ve své nevědomosti, zneužívají koučování a nevyužívají schopnosti svých zaměstnanců…

Nezávislý kouč, který sleduje dynamiku týmu a dává pozor na to, aby proces jednání byl efektivní, pomáhá týmu soustředit se na úkol a uvolňuje jeho členům ruce k řešení problémů… Vede manažery k uvažování o svých lidech nikoli na základě výkonu, ale z hlediska jejich potenciálu… Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou.”

Whitmore, John. Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Management Press, Praha 2007

 • Ptejte se: těším se na svého kouče?

 • Vnímejte: co vás posouvá a co naopak brzdí?

 • Mluvte s koučem o svých pocitech, poskytujte mu zpětnou vazbu.

Nejdůležitější je osobnost kouče a jeho zkušenost.

Jaký je dobrý kouč:

 • ovládá styl vedení, který je protipólem přikazování a kontroly;

 • vede nás k pozitivnímu myšlení, k formulaci pozitivních cílů;

 • je kreativní, klade otázky k věci, které nás nutí k zamyšlení;

 • dovede nás k tomu, abychom se mohli na věc podívat jinak, z jiných úhlů pohledu. Málokdy navrhuje řešení;

 • vede nás k vlastním objevům nových příležitostí;

 • pomáhá nám učit se vidět problémy jako

Nahrávám...
Nahrávám...