dnes je 22.7.2024

Input:

Nejpoužívanější podnikatelské strategie na úrovni obchodu

20.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.7 Nejpoužívanější podnikatelské strategie na úrovni obchodu

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Současné obchodní firmy nejčastěji využívají tyto 3 strategie:

  1. Dělej to ve velkém (růst tržního podílu).

  2. Dělej to nově (inovační).

  3. Dělej to, co na trhu chybí (orientace na tržní segment).

ad 1) První strategie vychází z představy, že úspěšný je ten, kdo má největší podíl na trhu. Základem této strategie je tzv. „křivka zkušenostního efektu“ (viz graf). Rostou-li ve firmě prodeje a současně roste podíl na trhu, klesají jednicové náklady a roste rentabilita vloženého kapitálu (ROI). Velikost tržního podílu, respektive podílu v určitém tržním segmentu, má vliv na rentabilitu celkového vloženého kapitálu. ROI však neporoste donekonečna s rostoucím podílem na trhu, neboť snižování nákladů a růst rentability je výsledkem využití všech příležitostí kumulace oběhových procesů, využití pracovníků, vozového parku atd.

Křivka zkušenostního efektu - závislost mezi tržním podílem a návratností vloženého kapitálu (ROI):

Pramen: Smith, G. D. - Arnold, D. R. - Bizzel, B. G.: Strategy and Business Policy, Houghton Mifflin Company, Boston 1985, s. 131 ROI - Return on Investment (rentabilita vloženého kapitálu)

Praxe naplňování této strategie spočívá v tom, že kumulace a standardizace obchodních operací může přinést výhody nákladového vůdcovství. V oblasti obchodu je pravdivost zkušenostní křivky potvrzována hypermarkety, velkými nákupními středisky na okraji měst, velkosklady či skladovými areály s vysokou produktivitou práce, především však nákupními centrálami a řetězci. Křivka zkušenostního efektu má také řadu kritiků, neplatí absolutně, neboť někteří ekonomové odhadují její jiný průběh (např. Porter). Na trhu jsou ovšem i firmy, které mají malý podíl na trhu a přesto dosahují vysoké rentability, a to v důsledku významného podílu ne na celkovém trhu, ale v jeho určitém tržním segmentu.

ad 2) Podle této strategie ten, kdo zavádí progresivní techniku a technologii, může být úspěšný. Tato strategie vychází z tzv. S-křivek (viz graf), což jsou první poloviny křivky životního cyklu (fáze zavádění či zrodu, růst neboli exploze, zralost, pokles).

Strategie S-křivek:

Princip této strategie spočívá v tom, že každá technologie má své technické či fyzikální hranice výkonu, další investice do ní by již nepřinesly výnos, který by odpovídal vynaloženým nákladům, a proto je třeba přejít na novou technologii, která by umožnila vyšší produktivitu práce. V obchodě lze tuto strategii aplikovat na vznik samoobsluh (nové formy prodeje), přechod od hotovostního placení na bezhotovostní, využívání čárového kódu pro řízení pohybu zboží apod.

Obě dvě výše uvedené strategie mají charakter strategií agresivních a dnes jsou doménou spíše velkých integrovaných obchodních firem. Pro malé firmy je vhodnější následující strategie.

ad 3) Dělej to, co na trhu chybí, znamená pro malou obchodní firmu na trhu hledání mezery na trhu (tržní výklenek), kde je jen malá nebo vůbec žádná konkurence. Touto mezerou může být chybějící výrobek, služba nebo také obchodní síť v určité lokalitě. Výjimečnost výrobku či služby umožní realizovat vyšší ziskové rozpětí a zajistit si potřebnou rentabilitu pro svoji existenci.

Kromě těchto obecných strategií střídají a využívají obchodní firmy v praxi dvě strategie jako pružnou reakci na vývoj spotřebitelské poptávky. Jde o strategii TRADING UP a TRADING DOWN. TRADING UP je strategie, kterou firma uplatňuje při růstu spotřebitelské poptávky. Firma rozšiřuje či prohlubuje nabízený sortiment u výrobků, po kterých je momentálně zvýšená poptávka zákazníků, a poskytuje vysokou úroveň nákupních podmínek za dokonalé obsluhy

Nahrávám...
Nahrávám...