dnes je 28.11.2023

Input:

Neurobní cvičení nebo raději mozkový jogging

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1301
Neurobní cvičení nebo raději mozkový jogging

Jana Vejsadová

Mens sana in corpore sano – zdravá mysl sídlí ve zdravém těle - říkali už staří Římané. Dnes víme, že toto pravidlo platí především obráceně. Jen když je pořádek v hlavě, cítí se dobře i tělo. Nesouhlasíte? Věřte mi, že nic není platné zdravé srdce a zdravé nohy, když člověk nepoznává své vlastní děti a netrefí domů!

Přestože názorů, v nichž panuje mezi odborníky naprostá shoda není zas tak moc, o potřebě duševní aktivity jako cesty k prevenci před ochabováním kognitivních funkcí v průběhu našeho života však nepochybuje snad žádný z nich. Možností a forem tréninku je hned několik. Čím dřív s ním začneme, tím lépe.

Mozek, když ho začneme namáhat, nebolí, ale myslí.

Neurobní cvičení

Velmi často se setkáváme s pojmem neurobní cvičení. Základní pravidlo spočívá v zapojení smyslů v neobvyklém kontextu a v odstranění každodenní rutiny. Poskytneme tím mozku netradiční prožitky. Děláme běžné věci jinak, než jsme zvyklí – druhou rukou, potmě, atd. Vzpomínáte si, jak moc se při běžných úkonech většina z nás spoléhá především na zrak? Při neurobním cvičení je náš mozek nucen zapojit do činnosti více svých center.

Další variantou neurobiku je propojení zvukového prožitku s čichovým vjemem. K poslechu své oblíbené hudby si zapalte vonnou svíčku nebo čichejte např. ke skořici. Uvidíte sami, jak rychle se Vám oba tyto vjemy propojí v asociaci. Dopřejte si netradiční chutě, měňte zažitou trasu nebo jen jednoduše dejte odpadkový koš jinam, než jste zvyklí. Však on Vám mozek předvede, kolik rutinních úkonů každý den vykonáváte!

Mozkový jogging

Téměř stejně známým receptem na duševní aktivitu je mozkový jogging a mnoho lidí se jím už také řídí. Toto nové “sportovní“ odvětví založené na vědeckém podkladě proniká v současné době do celého světa. Vychází z poznatku, že cvičením nemusíme posilovat jen tělesnou kondici, ale také svůj mozek můžeme pravidelným tréninkem přimět k výkonům, které si dnes možná ani neumíme představit.

Jde o systematický kognitivní (poznávací) trénink, který může být prospěšnou aktivitou v době studia, na vrcholu životní kariéry či v průběhu stárnutí. Zatímco tělesná zdatnost už je i u nás zcela zdomácnělý pojem, kognitivní zdatnost teprve míří k tomu, aby se stala trendem dnešních dnů.

Řada lidí slyší stále spíš na slovo paměť. Zdá se, že je ze všech poznávacích schopností znepokojuje nejčastěji. Jiní se naopak domnívají, že otázka dobře či špatně fungující paměti se týká až lidí v seniorském věku. Úplnou pravdu nemají ani jedni, ani druzí. Na jedné straně se daleko častěji problémem dnešních dnů stává porucha jiné z kognitivních funkcí - koncentrace, která druhotně paměť ovlivňuje. Na druhé straně ti, kteří si paměť spojují se stářím a zapomínáním, si zřejmě neuvědomují, že se bez dobře fungující paměti a efektivního myšlení neobejdeme v kterémkoliv věku. Tvoří základ pro komunikaci, argumentaci, úzce souvisí s kreativním procesem i s kreativními technikami a s rozvojem osobnosti.

Na všech těchto pilířích mozkový jogging staví. Musí být rozmanitý, měl by pokrývat širokou paletu poznávacích schopností a neměl by se omezovat jen na paměť. Měl by být kognitivní analogií tělocvičny.

Zdá se, že se začíná blýskat na lepší časy. Zájem veřejnosti o tuto prospěšnou aktivitu narůstá a také stále častěji se kognitivní tréninky stávají součástí motivačních či vitalizačních programů v rámci různých vzdělávacích projektů. Zde se mohou lidé v dobrém slova smyslu infikovat a nalézt zálibu ve zvyšování výkonnosti svého vlastního mozku. Obsah musí být zaměřen vždy na požadavky a možnosti konkrétní skupiny nebo jednotlivce tak, aby naplňoval nejméně jednu ze tří složek – aktivizace, prevence nebo rehabilitace.

Aktivizační role tohoto tréninku je vynikající pobídkou pro studenty, maminky na mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnané, pro lidi kolem padesátky. Preventivní i aktivizační charakter má pro seniory nebo dlouhodobě ležící pacienty, součástí rehabilitace je u pacientů po cévní mozkové příhodě nebo úrazu hlavy.

Sporty pro mozek

Nejlepší paměťoví šampióni umí žonglovat! V průběhu našeho on-line kurzu jsme několikrát hovořili o úloze mozkových hemisfér. Abychom dosáhli dobrých paměťových výkonů, musíme obě poloviny mozku využívat optimálně. Právě žonglování je vynikajícím prostředkem ke komunikaci a aktivování informačních transferů mezi oběma hemisférami. Tyto motorické úkoly bychom bez aktivity obou polovin mozku nezvládli. Zvládnutí začátků v žonglování třemi míčky mnoho času nezabere. Hodinu či dvě, ale zase platí to samé. Přinutit se a vytrvat!

Žonglování není jediná možnost, jak mozek povzbudit. Hrajete-li stolní tenis, víte jistě dobře, jak je to skvělé aerobní cvičení. Zaměstnáváte při něm horní i dolní část těla, musíte koordinovat pohyby rukou i zrak. Hrou aktivujete současně celou řadu různých oblastí v mozku při sledování míčku, plánování úderů a strategie hry.

Mozkovou posilovnu si však můžete udělat i doma v pokoji. Hry nejsou jen pro děti. I dospělí si opravdu mohou hrát a bystřit si tak mozek. V řadě časopisů dnes vycházejí náměty pro cvičení paměti i pozornosti, které se dají využít. V jedné z našich Mozkocvičen jste si vyzkoušeli korektorské čtení, určené k cvičení pozornosti. K tomu nepotřebujeme víc, než kousek článku z přečteného časopisu nebo z novin. Hodí se i hledání rozdílů mezi obrázky s podobnostmi, bludiště, 3D obrázky, atd.

Mezi oblíbené kategorie kognitivního tréninku patří také hrátky s jazykem a verbální logika. Rozvíjejí schopnost pracovat se slovy – s jejich formou i obsahem, ať už jde o slovotvorbu, dovednost asociovat od jednoho slova k druhému, o hledání synonym, paronym či homofonů nebo o tvorbu slovních řetězců. Verbální testy s oblibou vyhledávají lidé, kteří mají díky četbě bohatou slovní zásobu. Cvičení verbální paměti je však velmi prospěšné i pro osaměle žijící, kteří nemají mnoho příležitostí ke komunikaci, a jejich slovní zásoba se naopak postupně zplošťuje. A nejen pro ně! Slovní hříčky jsou často nedocenitelnými pomocníky paměti a mohou být prvním krokem v procesu efektivního učení.

Sáhnete-li pro osvědčených pomůckách na našem trhu, najdete jich nepřeberné množství. Od her pro celou rodinu, vhodných k cvičení pozornosti, logického uvažování, až po hry určené ke cvičení prostorové orientace. Z pochopitelných důvodů se mohu v obecné rovině zmínit o jen některých z nich. Není třeba zvlášť zdůrazňovat, že skvělou rodinnou hrou je pexeso, ať v papírovém, dřevěném nebo elektronickém provedení. Existuje také řada dalších vynikajících stolních her, jimž pochopitelně kralují šachy.

Prastarou důmyslnou skládačkou je tangram. Je to nejstarší známý mechanický hlavolam, pocházející ze staré Číny. Jedná se vlastně o čtverec, promyšleně rozdělený na sedm částí, z nichž lze sestavovat různé geometrické tvary, obecně známé předměty, zvířata i lidské postavy. Sestavováním různých obrazců podle předlohy si procvičíte představivost i prostorovou orientaci a cit po zákonitosti geometrických obrazců.

Ve výčtu možností her pro dospělé bych mohla pokračovat velmi

Nahrávám...
Nahrávám...