dnes je 19.6.2024

Input:

Orlí principy jako specifický rozhovor

27.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28
Orlí principy jako specifický rozhovor

Ing. Veronika Lencová, MBA

Jako inspiraci jsme použili článek Dr. Myles Munroa o sedmi orlích principech, které jsme doplnili o naše zkušenosti a tipy.

Orel – obávaný dravec, symbol neohroženosti, cílevědomosti, odvahy, urputné síly, obrovské mrštnosti a nespoutaného odhodlání. Již jeho pohled mluví za vše. Je to dravec, který má vypěstovány instinkty a striktní zásady, jimiž se do puntíku řídí.

A právě tyto zásady dělají orla orlem, králem celé oblohy. Zaměří-li jeho oko kořist, šance uniknout orlím spárům je téměř mizivá. Ačkoliv je „pouhým zvířetem“, jeho principy a zásady jsou takřka do puntíku stejné i pro člověka a jejich dodržováním se může i on stát stejným symbolem. Nevěříte? Pokusíme se vás přesvědčit!

První princip – orli létají s orly

Orli se vznáší ve výšinách osamoceně – nikdy nelétají společně s vrabci nebo jinými malými ptáky. Žádný jiný pták nevzlétne do takových výšin jako právě orel.

Distancujte se od vrabců a havranů, protože orli létají s orly.

Zkuste si jen tak pro sebe položit pár otázek: „Jakými typy přátel (kolegů) se obklopujete? Plní roli orlů nebo vrabců? Kolik procent z vašich přátel (kolegů) jsou orli a kolik vrabci? Pokud si chcete splnit své sny a přání, s kým se chcete (potřebujete) stýkat? Kdo jsou orli ve vašem okolí?”

Stejné je to i v organizaci, v níž působíte. Jste schopni splnit cíle a strategie své společnosti? Jste skutečně schopni povznést se nad osobní zájem a zeptat se: „Co já mohu udělat pro svou organizaci?“

Klíčovým bodem tedy je získat správné lidí do týmu. Důležité je to, že otázky „kdo” předcházejí rozhodnutí „co”.

Druhý princip – orli mají přesnou vizi

Orli mají schopnost soustředit svůj zrak na vzdálenost větší než pět kilometrů. Jakmile se orel zaměří na svou kořist, soustředí na ni svou pozornost a vydá se za ní. Nezáleží na překážkách, nespustí svou pozornost z kořisti, dokud ji nechytí.

Mějte vizi a zůstaňte soustředění, ať jsou překážky jakékoliv – a uspějete.

Víte, čeho přesně chcete ve svém životě dosáhnout? Jakou práci chcete? Víte, jak konkrétně vypadá postoj orla v dané oblasti? Představte si, jak to vypadá, když tento postoj zaujímáte. Jak se chováte, jak se k vám chovají druzí? Co cítíte vůči sobě, co vůči druhým? Kde nastala změna, nebo kde naopak nenastala atd. Pokud vás napadají určité myšlenky, poznamenejte si je, abyste si je mohli později připomenout.

Třetí princip – orli se nekrmí mršinami

Supi požírají mrtvá zvířata, orli však nikdy. Ti se živí pouze čerstvou kořistí.

Dávejte pozor na to, čím „živíte“ sami sebe. Vyhýbejte se zastaralým a neaktuálním informacím a každou novou důkladně zkoumejte.

Jakým informacím dáváte přednost? Čím krmíte svůj mozek? Podporují vás informace na cestě orla, nebo vás z ní odvádějí? Jakými informacemi – o sobě, o svém životě, práci atd. – chcete být krmeni a jak si je zajistíte? To vše se naučíte díky tomuto principu.

Čtvrtý princip – bouřky

Orli zbožňují bouřku. Stahují-li se mračna, jsou nadšení. Orel využívá bouřkového větru k vzlétnutí do ještě větší výšky. Jakmile zbystří vítr doprovázející bouřku, využije její síly k povznesení se až nad mračna. To mu dává šanci plachtit ve výškách a dát tak odpočinout svým křídlům. Mezitím jsou všichni ostatní ptáci schováni mezi listy a větvemi stromů.

Využijte bouřky k povznesení se ještě výš. Úspěšní lidé si libují ve výzvách a poté z nich profitují.

Vidíte v krizích možnost změny? Jak přistupujete ke krizím – máte snahu držet se starého, osvědčeného, „zalezete do úkrytu”, anebo při této příležitosti začnete přemýšlet co nového, jiného, pročištěného by vám bouřka/krize mohla přinést?

Vzpomenete si na nějakou „bouřku”, kterou jste v poslední době prožili, a jak jste ji prožili? Pokud jako orel, co nového vám přinesla, co jste se naučili? Šlo by se z toho poučit a prožívat takto i ostatní „bouřky”?

Pátý princip – prověřuj a důvěřuj

Orli nejprve prověřují, až poté důvěřují. Když samice orla narazí na samce, který se chce pářit, sletí dolů k zemi a sebere větev, sledována samcem. Vyletí zpět nahoru, a jakmile dosáhne dostatečné výšky, pustí větev a sleduje, jak padá k zemi. Samec větev pronásleduje. Čím rychleji větev padá, tím rychleji samec letí. Jeho úkolem je zachytit ji dříve, než dopadne na zem. Poté větev navrátí zpět samici.

Samice větev vezme a vyletí s ní ještě výš a poté ji znovu pustí, aby ji samec stíhal. A tak to pokračuje i několik hodin, stále z větších výšek, dokud si samice není jistá, že samec zvládá chytání větve, což značí závazek. Pouze a jenom pod touto podmínkou svolí samice k páření.

Zvažte, komu dáváte svoji důvěru, ať už jde o soukromý nebo pracovní život.

Máte kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout? Nebo máte kolem sebe takové, kteří vás pravidelně zklamávají? Jaká na ně máte očekávání? Jak se k nim chováte? Stále věnujete energii a pozornost někomu, kdo „selhává”, nebo investujete energii a čas a budujete či podporujete vztahy s těmi, kteří vás nezklamou?

Šestý princip – trny

Jakmile přijde chvíle pro kladení vajec, samice a samec najdou místo co nejvýše na skále, kam žádní dravci nemohou. Samec sletí k zemi, sebere zde trní a položí jej do skuliny v útesu. Následně letí na zem sbírat větve, které položí na místo zamýšlené pro hnízdo. Poté sletí opět na zem, najde další trní a umístí je na větve v hnízdě. Pak letí opět na zem pro čerstvou trávu k zakrytí ostnů. Jakmile je toto první vrstvení hotové, celý postup zopakuje. Poté oškube své peří potřebné k dokončení hnízda. Trny na vnější straně chrání hnízdo před případnými vetřelci. Na výchově orlí rodiny se podílí jak samec, tak i samice. Ona snese vejce a chrání je, on staví hnízdo a loví.

Aby se mláďata naučila létat, vyhazuje matka malé orlíky ven z hnízda. Ti, jelikož mají strach, skáčou nazpět. Samice poté vyhodí mláďata ven, odstraní z hnízda měkké části a zanechá zde pouze holé trní. Jakmile vystrašená mláďata skočí zpět do hnízda, o trny se pobodají. S pískotem, krvácející vyskakují ven z hnízda a nechápou, proč je milující otec s matkou nyní mučí. Následně je matka strčí dolů z útesu. Jak piští strachem, otec vyletí, zachytí je na svůj hřbet, ještě než spadnou na zem, a vynese je zpět na útes. Takto to pokračuje až do té doby, dokud mláďata nezačnou mávat sama svými křídly. Nakonec se nadchnou novou dovedností – nyní jsou schopni létat.

Příprava hnízda nás učí připravit se na změny. Příprava na rodinu nás učí, že aktivní účast obou partnerů vede k úspěchu. Býti pobodán trny nám říká, že se občas stáváme pohodlnými a neprožíváme život naplno, nerosteme a nic se neučíme. Životní ostny přicházejí kvůli tomu, aby nám ukázaly potřebu vyrůst, vydat se ven z hnízda a žít. Možná si toho nejsme vědomi, ale i zdánlivě pohodlné a bezpečné útočiště může obsahovat ostny.

Neustrňte v pohodlí. Lidé, kteří vás milují, vás nenechají ustrnout, ale naopak vás nutí k mnohdy náročným úkolům, a tím rostete. A ačkoliv se vám může zdát, že vám ubližují, myslí to s vámi dobře.

Zažili jste někdy situaci, kdy jste se příliš spolehli na „měkké peří“, a najednou se tam po nějaké době objevily trny? Situaci, kdy jste (v dobré víře) ustrnuli na jednom místě?

Zjistíte, jak se můžete připravit na situace s vědomím toho, že nic není jen černobílé a že všude se po nějaké době objeví trny, které není třeba vnímat jako katastrofu, ale jako pobídku k neustrnutí na jednom místě (v postojích, životě, myšlení, dovednostech apod.).

Sedmý princip – fénix

Jakmile je orel starý, jeho opeření se stane slabým a nedovolí mu létat tak rychle, jak by chtěl. Pokud se cítí slabý, uchýlí se na místo daleko do skal. Vytrhá si všechno opeření na svém těle, dokud není úplně holý. Na tomto skrytém místě zůstává tak dlouho, dokud mu nenaroste opeření nové, a poté se vydá opět ven.

Setřeste ze sebe staré návyky a vše, co vás zatěžuje a nepřináší vám nic nového v životě.

Které staré návyky, způsoby myšlení a chování potřebujete setřást? Jak je setřesete a jaké nové návyky, postoje, myšlení atd. místo nich začnete budovat? A jak?

Je vlastně jedno, jestli některé z výše uvedených orlích principů už znáte a umíte dokonale, nebo si je chcete pouze zopakovat, či si je přečtete jen tak ze zájmu. Důležité je, že vás posunou dopředu, a až se vás podzim zeptá, co jste dělali v létě, můžete říci, že jste čas nepromarnili.

A teď se podíváme na jednotlivé „orlí principy” z hlediska toho, co nám může pomoci…

ad 1. orlí princip: Orli létají s orly

Je možné, že vám okolí, nebo dokonce i vy sami, namlouvá, že nemůžete být orlem. Chcete-li žít úspěšný život, inspirujte se úspěšnými. Chcete-li být vítězem, inspirujte se vítězi. Stanovte si správný benchmarking a KPI. Poražení vám cestu neukáží ani nedopřejí. Směřujte sami nahoru!

Nyní si zodpovězte tyto otázky:

 • Znáte svá KPI´s?

 • Co pro vás znamená výkonnost?

 • Víte, jaké máte možnosti a jak si vhodné ukazatele vybrat?

 • Co pro vás znamená slovo produktivita?

Co jsou KPI´s

 • Ukazatele výkonnosti nebo také klíčové metriky (Key Performance Indicators – KPI´s) jsou pomůckou pro měření výkonnosti a běžně se používají k měření úspěšnosti aktivit organizace. Klíčové ukazatele by měly přímo ovlivňovat úspěšnost vize organizace, a proto se pro jejich tvorbu využívají takové rámce jako například balanced scorecard, které vizi převedou na několik oblastí, v nichž potom definují ukazatele výkonnosti. Následně probíhá proces plánování budoucích hodnot těchto metrik a měření dosažených hodnot, což vede ke splnění cílů organizace a vylepšení hospodářských výsledků.

 • KPI´s vám napoví, jak efektivně si při svých činnostech vedete. Pod tímto pojmem se totiž skrývají metriky, indikátory a ukazatele vyjadřující kvalitu i efektivnost jednotlivých procesů. KPI´s jsou nejdůležitějším indikátorem, který potřebujete znát, a my vám je pomůžeme stanovit a vyhodnotit.

 • Správně si definovat svá KPI´s je proces, který ze začátku zabere nějaký čas. Vracet se vám však začne prakticky okamžitě, kdy v měřených údajích dojde k nějaké změně. Velmi rychle získáte přehled o tom, která z metrik nesplňuje vytyčené cíle, a máte čas přemýšlet, proč tomu tak je.

 • Pravidelným sledováním KPI´s si snadno ověříte, že vše funguje tak, jak má.

Položte si tyto otázky:

 • Máte u jednotlivých procesů zvolené ukazatele účinnosti?

 • Víte, jak efektivní jsou jednotlivá střediska vaší firmy?

 • Volíte správné nastavení variabilní složky mzdy zaměstnanců k jejich faktické produktivitě či k výsledkům týmu?

 • Máte pravidelný přehled o finančních tocích za vámi zvolené období?

 • Používáte informační systém? Získáváte z něj jednoduše informace, které potřebujete?

 • Znáte poměr produktivního času a neproduktivních operací ve firmě?

 • Jaký podíl nákladů jde na neproduktivní část?

Řada firem je ochotna investovat nemalé částky do univerzálních informačních systémů. Vyhodnotí však tyto systémy sledované cíle? Stává se, že pokud ne, cíl přestane být sledován a vyhodnocován, a pak ztrácí význam. Data lze zpracovat i ve velmi efektivních tabulkových procesorech jako je Excel. Jedná se často o nesrovnatelně levnější a efektivnější variantu.

Jak to bude celé vypadat v praxi?

 • Projděte si všechna oddělení vaší firmy.

 • Stanovte si možnosti, které můžete sledovat.

 • Rozhodněte se, jaká KPI´s jsou pro vás vhodná.

 • Nastavte si metriky, popř. vytvořte vhodný reporting na konkrétní KPI´s, ideálně například Power BI nebo Good data.

 • V každém okamžiku budete vědět, jak na tom jste.

 • Nezapomeňte, že KPI´s musí jít napříč celou firmou.

ad 2. orlí princip: Orli mají přesnou vizi

Každý člověk jde v životě za nějakým snem, buď za svým, anebo za snem někoho jiného. V organizaci se tento efekt násobí počtem lidí. Pokud máte cíl a chcete někam dojít, musíte vědět, kam jdete.

Vize a mise organizace a jak na ně

Chcete být vizionáři, nebo chcete jen opakovat nějaká klišé?

Mnohé firmy mívají na čestném místě písemně uvedenou svou vizi, tj. budoucnost, ke které směřují. Rovněž zveřejňují svou misi, ta definuje, o co dané firmě jde a jak usiluje o zákazníka. Je ovšem otázka, zda těmto vizím a misím zaměstnanci skutečně věří a řídí se jimi, nebo zda se z řady firemních deklarací staly jen nic neříkající fráze a budovatelská hesla.

Základním předpokladem úspěšného nasměrování a rozvoje firmy je jasná formulace dlouhodobých cílů, tj. tvorba vize a mise (poslání).

Co vlastně říkají vize a mise?

 • Proč organizace existuje a co dělá.

 • Nastiňuje zásadní, jedinečný účel organizace, a to stručným popsáním toho, co organizace dělá a pro koho.

 • Někdy také zahrnuje popis, jak bude organizace dosahovat svého účelu existence, aby její poslání bylo unikátní a odlišovalo ji od konkurence.

Zde jsou dva příklady z praxe:

1. LIGS University

Mise:

Misí LIGS University je poskytovat kvalitní a progresivní interactive online vzdělávání pro studenty z celého světa za příznivou cenu.

Vize:

Vizí LIGS University je být vysoce kvalitním a inovativním vzdělávacím institutem, jehož služby, chování a poskytovaný servis přesahují očekávání studentů, tutorů a zaměstnanců.

Vize LIGS University je zaměřena na naplnění následujících cílů:

 • Leadership – jsme leaderem na trhu.

 • Innovation – máme inovativní přístup.

 • Growth – podporujeme osobní růst.

 • Success – pomáháme k úspěchu.

2. Kofola

Druhým příkladem je společnost Kofola, která ví, kam jde, nejsou to pro ni jen hesla a nebojí se to říci nahlas. Jistě si vzpomínáte na jejich úžasný slogan: „Jestli ji miluješ, není co řešit!“

Mise:

My jsme Kofola. S nadšením usilujeme o to, co je v životě opravdu důležité: milovat, žít zdravě a stále hledat nové cesty. 

Vize:

Do roku 2017 chceme být českou a slovenskou jedničkou v gastronomii a impulsu, udržet postavení v retailu a nabídneme své nápoje ve zdravější podobě. Stejně jako dosud budeme své produkty vyrábět s co největší péčí a láskou.

Vize shrnuje to, čím chce společnost být, popisuje budoucnost jako výrazně odlišnou od současnosti tím, že identifikuje hlavní dlouhodobé změny v organizaci. Je zdrojem inspirace. Poskytuje jasná rozhodovací kritéria pro následnou tvorbu základních strategických směrů a cílů.

Vize, stejně jako mise, mohou identifikovat důležité klíčové hodnoty a to, v co organizace při svém rozvoji věří. Tím, že určuje zásadně odlišný směr rozvoje od současného „status quo”, je cílem vize inspirovat zainteresované skupiny k tomu, aby se podílely na vytváření této nové budoucnosti. Vize se stává jakýmsi „heslem” pro zaměstnance v organizaci a zainteresované strany, aby podpořili rozvíjející se organizaci.

Základní body, které nemůžete opominout:

 • základní úkoly managementu,

 • trendy na pozítří,

 • proces tvorby poslání, vize a strategie,

 • vytvoření poslání,

 • vytvoření vize,

 • základní cíle vize,

 • pravidla procesu tvorby vize,

 • vytvoření strategie,

 • nástin základních kritérií hodnocení strategie,

 • kritérium souladu,

 • kritérium proveditelnosti,

 • kritérium přijatelnosti,

 • nutnost změny strategie.

Zastavte se a zamyslete se právě teď nad svou vizí a misí ve vaší organizaci.

ad 3. orlí princip: Orli se neživí mršinami

Dávejte pozor, na co zaměřujete svou pozornost a jaké typy informací si do hlavy pouštíte a jaké ne. Pokud si vybíráte jen negativní informace, posilujete svůj negativní postoj. Kam směřuje vaše pozornost, tam se odehrává i váš život.

 • Zamysleli jste se někdy nad chodem celé firmy; které informace jsou pro vás relevantní a které ne?

 • Prošli jste si někdy celý systém firmy a víte, že nikde nemáte úzké hrdlo?

 • Snažili jste se eliminovat kritické faktory?

Abyste mohli rizika eliminovat, musíte je nejdříve najít.

V souvislosti s tímto orlím principem si představíme dvě metody, které je nejen dobré znát, ale rozhodně pomáhají v celkovém pohledu na firmu.

Metoda McKinsey 7S

McKinsey 7S je analytická technika používaná pro hodnocení kritických faktorů firmy. Společnost McKinsey & Company navrhla koncem 70. let sedmiprvkový způsob dekompozice organizace na tyto komponenty:

 • skupina – cíleně orientované společenství lidí,

 • strategie – definice cílů skupiny a způsobu jejich dosažení,

 • sdílené hodnoty – vize, poslání, firemní kultura,

 • schopnosti – dovednosti, znalosti, zkušenosti,

 • styl – charakteristický způsob konání, jednání, chování,

 • struktura –

Nahrávám...
Nahrávám...