dnes je 24.7.2024

Input:

Otázky a procvičení k 1. lekci

1.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

102
Otázky a procvičení k 1. lekci

Uveďte

1. Proč je nutné zprávu správně zakódovat?

………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………..................

2. K čemu vedou agresivní, mentorující, sugestivní otázky?

………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………..................

3. Jaký je význam zpětné vazby?

………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………..................

4. Čím je významná nonverbální komunikace?

………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………..................

5. Který druh pohledu na druhou osobu použijete, pokud chcete vyjádřit upřímný zájem o komunikované a respekt ke komunikujícímu; kam směřuje?

………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………..................

6. Jaký typ komunikátora charakterizuje např.: vyjadřování požadavků jako pokyn nebo hrozba, skákání do řeči, nedání příležitosti k vyjádření, projevování ostentativního nezájmu?

………………………………………………………………………………………..................

7. Jak byste charakterizovali:

  • útočný poslech

  • opovržlivý poslech

  • hodnotící poslech

………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………..................

8. Uveďte příklad:

  • agresivní otázky

  • mentorující otázky

  • sugestivní otázky

………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………..................

9. Který typ zóny využíváme vůči cizím osobám a neznámým lidem; o jak velkou vzdálenost se jedná?

………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………..................

10. Jaké jsou důsledky bariér v komunikaci?

………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………..................

11. Uveďte nejčastější problémy komunikace ve vaší organizaci; které se (systematicky) řeší, které jsou opomíjeny, přestože způsobují poruchy, problémy; které by vyžadovaly podle Vašeho názoru odbornou pomoc.

………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………..................

V následujících tvrzeních označte ta správná – svou volbu zdůvodněte (naznačte výsledek či dopad v praxi)

1. Na metodě použité pro přenos zprávy (volbě kanálu) příliš nezáleží.

………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………..................

2. Manažer se nemusí zabývat precizností komunikace, není nutné srozumitelně mluvit, naslouchat a snažit se porozumět druhému, reagovat na sdělení, může postupovat podle vlastních zájmů, skákat do řeči, soustředit se na komunikaci.

………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………..................

3. Efekt zakotvení znamená, že lidi posuzujeme a komunikujeme s nimi podle „zakotveného názoru” nereflektujícího na jejich změnu.

………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………..................

4. Manipulátor se často omlouvá, ospravedlňuje sám sebe, žádá o dovolení, schválení toho, co dělá nebo říká, nevyjadřuje se přímo, ustupuje při náznacích odporu.

………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………..................

5. Naslouchající dává pohledem na hovořícího najevo svůj souhlas, zájem, pokud odvrací pohled, dá tím najevo nezájem, výhrady, neschopnost se soustředit.

………………………………………………………………………………………..................

Nahrávám...
Nahrávám...