dnes je 22.7.2024

Input:

Otázky a procvičení k 12. lekci

2.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

1202
Otázky a procvičení k 12. lekci

1) Vzpomeňte si na 3 konkrétní výroky, které mají původ ve vašem pracovním prostředí a způsobily konflikt. Odpovězte na něj podle nově naučeného postupu.

Výrok, který způsobil konflikt                                                                                           
Emotivní fáze                                                                                           
Logická fáze                                                                                           
Ověřovací fáze                                                                                           
Výrok, který způsobil konflikt                                                                                           
Emotivní fáze                                                                                           
Logická fáze                                                                                           
Ověřovací fáze                                                                                           
Výrok, který způsobil konflikt                                                                                           
Emotivní fáze                                                                                           
Logická fáze                                                                                           
Ověřovací fáze                                                                                           

2) Dotazník

V tomto dotazníku je uvedeno dvanáct situací, s nimiž se pravděpodobně setkáte v osobním životě nebo v zaměstnání. Prostudujte každou situaci a pět možných reakcí nebo postojů a pak mezi ně rozdělte 10 bodů. Nejvyšší počet bodů přidělte těm odpovědím, které preferujete. Jakékoliv odpovědi můžete přiřadit 0 - 10 bodů, celkový součet bodů pro daný problém musí být 10 jako v následujícím příkladu:

 
PŘÍKLAD: Pokud vás někdo požádá o pomoc s řešením problému, vaše reakce bude:
0 A Dám mu jasný návod, jak postupovat
2 B Potěší mě hledání strategií
7 C Pomohu mu, aby se s problémem vypořádal sám
1 D Znervózní mě to, ale souhlasím s tím, že pomohu
0 E Za každou cenu se tomu vyhnu
10 CELKEM

Vyberte si pro všechny situace stejný referenční rámec (pracovní konflikty, rodinné konflikty, společenské konflikty). Uvědomte si, že nejde o test. Neexistují správné nebo nesprávné odpovědi. Dotazník vám pomůže jen tehdy, budou-li odpovědi správně odrážet vaše chování a postoje.

SITUACE 1: Pokud prožíváte silné emoce v konfliktní situaci:
       A Emocionálně se uvolníte a budete mít pocit dobré nálady a úspěchu.
       B Těší vás taktizování a výzva, kterou konflikt představuje.
       C Máte starost o to, jak se cítí a co si myslí ostatní.
       D Polekáte se, neboť jste přesvědčen, že o rozdílech nelze diskutovat, aniž by se někdo cítil poškozen.
       E Jste přesvědčen o tom, že pro řešení problému nemůžete nic udělat.
SITUACE 2: Uvažujte o následujících výrocích a ohodnoťte je podle toho, jak jsou pro vás osobně charakteristické:
       A V životě vyhrávají ti, kteří věří ve výhru.
       B V konfliktu může sotva být někdo vítězem.
       C Na nic neexistuje definitivní odpověď, ale každý může něčím přispět.
       D Konec konců je rozumné nastavit i druhou tvář.
       E Nemá smysl pokoušet se změnit někoho, kdo je přesvědčen o opaku.
SITUACE 3: Jaký nejlepší výsledek konfliktu můžete očekávat?
       A Konflikt lidem napomáhá vyrovnat se se skutečností, že je jedna odpověď lepší než ostatní.
       B Konflikt slouží k odstranění extrémů, takže lze dosáhnout rozumné střední cesty.
       C Konflikt vyčistí atmosféru a podporuje motivaci a snahu o výsledek.
       D Konflikt ukazuje absurdnost egoismu a vytváří lepší vztahy mezi lidmi.
       E Konflikt zmenšuje sebeuspokojení a dává vinu tomu, komu patří.
SITUACE 4: Pokud jste v konfliktu s osobou ve vyšším postavení, pak:
       A Vyjádříte se jasně, nechť všichni vědí, co si myslíte.
       B Pokusíte se vyjednat výsledek, který je pro vás co nejlepší.
       C Požádáte o vyjádření druhou stranu a navrhnete hledání řešení, které bude přijatelné pro obě strany.
       D Budete souhlasit s protivníkem a podpoříte ho tam, kde je to možné.
       E Budete se snažit udržet neosobní situaci a odvolávat se na pravidla, která v této situaci platí.
SITUACE 5: Pokud se někdo, na kom vám záleží, chová nerozumně, pak:
       A Zřetelně mu řeknete, že se vám to nelíbí.
       B Neformálně a opatrně mu řeknete, že se vám to nelíbí, pokud možno s humorem odvedete pozornost a vyhnete se přímé konfrontaci.
       C Upozorníte na konflikt a hledáte vzájemně přijatelné řešení.
       D Pokusíte se nechat si své pochybnosti pro sebe.
       E Naznačíte rozladění nebo nezájem.
SITUACE 6: Pokud se rozzlobíte na přítele nebo kolegu, pak:
       A Vybuchnete bez velkého přemýšlení.
       B Pokusíte se situaci urovnat příhodnou historkou.
       C Vyjádříte svůj hněv a vyzvete ho k odpovědi.
       D Pokusíte se kompenzovat svůj hněv tím, že se budete chovat naopak, než cítíte.
       E Opustíte situaci.
SITUACE 7: Pokud zjistíte, že v důležitém bodě nesouhlasíte s ostatními členy skupiny, pak:
       A Stojíte za svým názorem a bráníte ho.
       B Apelujete na logiku v naději, že alespoň většinu skupiny přesvědčíte o tom, že máte pravdu.
       C Prozkoumáte body souhlasu a nesouhlasu a pocity členů skupiny a pak hledáte alternativy, které berou ohled na názory všech.
       D Souhlasíte se zbytkem skupiny.
       E Nezúčastníte se diskuse a necítíte se vázán dosaženým rozhodnutím.
SITUACE 8: Pokud se jediný člen skupiny postaví do opozice proti zbytku skupiny, pak:
       A Veřejně zdůrazníte, že odporující člen blokuje činnost skupiny, a navrhnete, aby v případě potřeby skupina jednala bez něj.
       B Přesvědčíte se, že nesouhlasící člen má možnost sdělit své námitky, aby bylo možné dosáhnout kompromisu.
       C Pokusíte se zjistit, proč tento člen vidí věci odlišně, aby mohli členové skupiny přehodnotit svůj názor.
Nahrávám...
Nahrávám...