dnes je 24.7.2024

Input:

Přeměna znalostí

29.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.3 Přeměna znalostí

PhDr. Vladimír Hřebíček

Vztah mezi explicitními (formalizovanými) a skrytými znalostmi je dynamický a neustále se vyvíjí. V rámci učení, práce a učebních cyklů v podniku, které souvisejí s nově nabytými znalostmi při realizaci nových projektů a činností, se mění neustále jedna forma znalosti na druhou a tím vznikají nové znalosti.

Proces přeměny znalosti

Když se učíme něco nového, probíhá proces přeměny znalostí stejným způsobem. Mnohé technologie, software nebo postupy jsou natolik složité, že pracovníkům nestačí, když se s nimi mají seznámit pouze ve formě explicitních znalostí, ale musí projít výcvikem a následně s nimi po určitou dobu pracovat, než skutečně získají potřebné znalosti pro jejich zvládání. Dá se říci, že musí získat odpovídající skryté znalosti.

Přeměna probíhá také opačným směrem od skrytých znalostí k explicitním. Vedle toho si musíme uvědomit i přeměnu explicitních znalostí na jiné explicitní znalosti a přeměnu jedněch skrytých znalostí na jiné skryté.

SECI

V odborné literatuře se proces přeměny znalostí označuje anglickou zkratkou SECI:

Socializace = vznik nové skryté znalosti z již existujících skrytých znalostí.

Externalizace = vytváření explicitní znalosti ze skryté znalosti.

Kombinace (combination) = vznik nové explicitní znalosti z už existujících explicitních znalostí

Internalizace = přeměna explicitní znalosti na skrytou.

Autory tohoto modelu jsou japonští vědci Nonaka a Takeuchi.

Ne vždy je možné s určitostí stanovit, že nová znalost vznikla pouze jedním z uvedených způsobů,

Nahrávám...
Nahrávám...