dnes je 22.7.2024

Input:

Příklady organizačních kroků pro zajištění managementu znalostí

29.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.5 Příklady organizačních kroků pro zajištění managementu znalostí

PhDr. Vladimír Hřebíček

Především je nutné si uvědomit, že skutečný management znalostí nemůže být jednorázovou kampaní.

Pro zavádění managementu znalostí v jakékoliv organizaci je důležitá kvalita projektu. Bez projektového řízení není implementace managementu znalostí v praxi myslitelná. Prioritní pro projekt zavádění managementu znalostí jsou otázky kvality, adekvátnosti cíle, kompetence šéfa projektu a zdrojů, které vedení vyčlení.

Vedení podniků, jež se touto otázkou chtějí opravdu vážně zabývat, by měla ze svého středu pověřit někoho přípravou a organizací managementu znalostí, podobně jako existují pověřenci vedení pro jakost.

Centrum znalostí v organizaci

Dále by mělo vzniknout centrální pracoviště - znalostní centrum, v němž bude zaměstnána skupina znalostních pracovníků, podobně jako existují výpočetní centra a v nich informatici. Pověřenec pro management znalostí takovéto pracoviště povede.

Posláním tohoto znalostního centra je znalosti a obohacené informace zkoumat, mapovat jejich souvislosti, vyhodnocovat, zpracovávat do pracovních postupů a organizačních norem, zasazovat je do kontextu jiných znalostí a předkládat centrálně k využití ostatním oddělením a zaměstnancům. Pracovníci organizace pak přicházejí do znalostního centra s požadavky na znalosti, tato centra je vyhledají nebo zpracují a zájemci je dostávají ve stylu „jednorázového nákupu“.

Funkce a úkoly pracovníků

Pracovníci centra mají různé funkce a úkoly:

  • analytické, aby zmapovali zdroje znalostí,

  • business, aby znalosti dokázali smysluplně interpretovat a kodifikovat,

  • technické, aby znalosti dokázali uchovávat ve znalostních databázích,

  • knihovní, aby dokázali vést uživatele databází a vyhledávat,

  • řídící, aby dokázali realizovat znalostní iniciativy,

  • vzdělávací, aby dokázali přenášet znalosti na zaměstnance, kteří je potřebují pro svou práci.

Znalostní pracovníci také evidují požadavky na znalosti, které nejsou centrem odpovězeny, a na základě těchto požadavků provádí další rozvoj znalostního centra.

V iniciativách zaměřených na získávání znalostí a jejich aplikaci hrají znalostní pracovníci manažerskou a metodickou roli. Iniciativy se obvykle řídí běžnými postupy projektového managementu doplněnými a upravenými o prvky řešení slabě strukturovaných problémů.

Znalosti jsou dodávány do znalostního centra zevnitř a ve velké míře též zvenčí organizace, což s sebou nese potřebu vhodné evidence „kdo zná co“. Znalostní centra nastavují disciplínu sdílení znalostí a proaktivní přísun znalostí. Odpovídají na otázky:

  • Kde jsou zdroje znalostí v organizaci?

  • Kdo znalosti využívá, jak často a proč?

  • Kolik mě stojí získávání a správa znalostí?

Komunity společného zájmu

Kromě centrálního pracoviště pro řízení znalostí je užitečné organizovat znalostní komunity pracovníků, které vznikají v důsledku propojení znalostí s jejich zdroji.

Nahrávám...
Nahrávám...