dnes je 22.7.2024

Input:

Specifika personálního řízení v obchodním podniku

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1 Specifika personálního řízení v obchodním podniku

Obchod a zejména maloobchod je významným zaměstnavatelem. V České republice v současnosti pracuje cca 700 000 pracovníků (FO). Podíl zaměstnanců obchodu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství činil v roce 2008 16,4 %. Oproti období před rokem 1989 (CPE - centrálně plánovaná ekonomika) to je téměř dvojnásobný nárůst. V obchodě pracují zaměstnanci i majitelé. Proto je třeba problematice lidských zdrojů věnovat mimořádnou pozornost. I přes rostoucí velikost provozních jednotek počty pracovníků absolutně rostou, i když již mírnějším tempem, než tomu bylo v počátcích transformace ekonomiky, kdy docházelo k výrazným přesunům pracovníků mezi národohospodářskými sektory ve prospěch terciární sféry. Přes trendy mechanizace obchodního provozu je člověk nezbytný a nezastupitelný při prodeji zboží. Ve světě (např. v Japonsku) existují i zcela automatizované prodejny, ale i ty se bez lidského prvku neobejdou. Dobrý tým je zárukou úspěchu.

Personální řízení musí probíhat v souladu s cíli a filosofií podniku. Firmy si vytvářejí modely řízení lidských zdrojů, jež však nejsou zcela přenosné v rámci mezinárodního prostředí a intenzivní internacionalizace, která je pro současný obchod typická.

Modely řízení musí zohledňovat tři bariéry, a to kapitálovou sílu firmy, kvalifikaci lidí, úroveň vzdělanosti a kultura prostředí.

  • Kapitálová síla firmy ovlivňuje rozsah investic do techniky a technologií, což souvisí s potřebným objemem zdrojů na konkrétní pracovní operace, na bezpečnost a ochranu práce i sociální vybavenost včetně služeb poskytovaných zaměstnancům.

  • Kvalifikace lidí v regionech je rozdílná. Lidé se liší svými dovednostmi a znalostmi, úrovní schopností ovládat určité metody a techniky, jazykovou vybaveností. Tyto rozdíly kladou jiné odlišné nároky na výchovu a výcvik zaměstnanců a celkový proces jejich rozvoje.

  • Úroveň vzdělanosti a kultura prostředí ovlivňují strategii v oblasti řízení lidských zdrojů. Lidé mají odlišné tradice, způsob života, etiku chování. V zemi se projevují různou intenzitou odborové aktivity. S tím souvisí sociální politika firmy a služby zaměstnancům, benefity apod.

Tyto odlišnosti mají vliv na organizační strukturu firem i úroveň a rozsah personálních

Nahrávám...
Nahrávám...