dnes je 22.7.2024

Input:

Strategický marketing

11.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.4 Strategický marketing

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Od obecného strategického plánování nyní přejdeme ke strategickému marketingu. Firma, která je marketingově orientovaná, vychází z obecných zásad strategického plánování a soustřeďuje se zejména na předvídání vývojových trendů na trhu a trvalé zabezpečování vývoje vhodných výrobků a služeb. Souběžně s tím sleduje, vyhodnocuje a pomáhá k udržování výkonnosti firmy. Provádí se například shromažďování a analýza informací z minulých období a vytvářejí se časové řady potřebných ukazatelů typu prodej, zisk, náklady atd. Plánují se marketingové aktivity na určité období. Předvídají se změny na trhu i v chování zákazníků.

Strategický marketing zahrnuje 4 složky, na nichž stojí. Patří mezi ně koncepce marketingového managementu, marketingový mix, marketingový plánovací proces a marketingové nástroje.

Koncepce strategického marketingového řízení (marketingového managementu)

Tato složka marketingu představuje koncepci, resp. filozofii marketingu.Vyjadřuje úroveň tržní orientace firmy. Koncepce musí odpovědět na řadu otázek, které se týkají zákazníků firmy. Zákazník je v centru pozornosti (viz dříve zmiňovaný CRM). Pokud firma neporozumí trhu a svým zákazníkům, pak nezná své zákazníky, nezná jejich potřeby ani je nemůže uspokojit.

Marketingový mix

Marketingová koncepce může být naplňována prostřednictvím prvků marketingového mixu. Marketingový mix je kombinací marketingových prvků, které podmiňují efektivní podnikání. Obecný marketingový mix má 4 P (Product, Price, Promotion, Place). Product jako výrobek, price jako cena, place jako místo či distribuce, promotion jako podpora prodeje. Tento marketingový mix se přímo vztahuje ke konkrétnímu výrobku. Jednotlivé prvky se navzájem ovlivňují a doplňují. Změna jednoho prvku musí být okamžitě posuzována s ohledem na další prvky. Zejména určující je změna produktu.

Marketingový mix výrobku:

V odborné literatuře však najdeme další modifikace marketingového mixu, které se mohou týkat služeb, marketingu měst a obcí, obchodu či maloobchodu. V praxi se již

Nahrávám...
Nahrávám...