dnes je 12.6.2024

Input:

SWOT analýza - jak zhodnotit své silné a slabé stránky

30.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22
SWOT analýza – jak zhodnotit své silné a slabé stránky

Ing. Veronika Lencová, MBA

Svoji osobní SWOT analýzu si určitě zamilujete!

Touto kapitolou bych trochu zabrousila do kreativního managementu, ale možná také trochu do psychologie osobnosti. Pokud chcete dělat koučink nebo chcete být dobrý kouč, rozhodně bych jako první krok volila SWOT analýzu.

Osobní SWOT analýza je přehledná a rychlá metoda, která se věnuje čtyřem aspektům – jednak silným a slabým stránkám uživatele, jednak příležitostem a ohrožením na trhu práce. Použití metody vede k reálnějšímu pohledu na vaši aktuální situaci na trhu práce, ujasnění si vašich možností a k výběru vhodné strategie do budoucna.

Pomocí SWOT analýzy lze nalézt konkrétní problémy a rizika zkoumaného subjektu a také konkrétní postupy pro vylepšení aktuální situace. Z výše uvedeného plyne, že právě SWOT analýza je ideálním nástrojem pro důkladnou sebereflexi.

Základem SWOT analýzy je identifikace jednotlivých vnitřních a vnějších faktorů osobnosti a jejich rozdělení do následujících čtyř kategorií:

 • silné stránky (anglicky: Strengths) – interní vlastnosti pozitivně ovlivňující dosažení cíle,

 • slabé stránky (anglicky: Weaknesses) – interní vlastnosti negativně ovlivňující dosažení cíle,

 • příležitosti (anglicky: Opportunities) – externí podmínky pomáhající dosáhnout cíle,

 • hrozby (anglicky: Threats) – externí podmínky ztěžující dosažení cíle.

Základem SWOT analýzy je tabulka pro vepsání těchto čtyř kategorií. To vám umožní vyzdvihnout vaše silné stránky, vypořádat se s nedostatky a využít všech vhodných příležitostí.

Silné stránky:
 • schopnost komunikace s lidmi

 • velká schopnost učit se nové věci

 • dobrý první dojem

 • obchodní schopnosti

 • manažerské zkušenosti a dovednosti

 • vizionářský styl práce

 • kreativita a umění motivace

 • velký rozhled a multikomunikace

Slabé stránky:
 • dotahování věcí do konce

 • přílišná rychlost práce

 • někdy zkratkovité posuzování lidí

 • netrpělivost

 • vysoké nároky na lidi kolem

 • neochota činit kompromisy

 • hodně cílů a aktivit

 • zobecňování

Příležitosti:
 • delegování – volné ruce

 • svět se mění – příležitost

 • většina lidí i firem hledá LEADRA

 • schopní partneři – prostor k dalšímu růstu

 • vzdělávání a osobní rozvoj

Hrozby:
 • rutina, nuda, stereotyp

 • náročné životní tempo

 • okolí nestíhá a chce to mít jinak

 • syndrom vyhoření

 • příliš mnoho zajíců – myslivcova smrt

Další varianta dle trhu práce

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses)
 • Jmenujte vlastní schopnosti, zkušenosti, dovednosti, klady i přednosti.

 • Co můžete budoucímu zaměstnavateli říci o svých dovednostech, certifikacích, vzdělání a konexích v oboru?

 • V čem vynikáte a jste lepší než vaši kolegové?

 • Umíte navazovat kontakty? Znáte se
  s vlivnými lidmi?

 • Jaké máte vlastnosti? Jste vůdčí typ nebo týmový hráč?

 • Co lidé považují za vaši silnou stránku?

 • Na který ze svých osobních a profesních úspěchů jste nejvíce pyšný?

Příklady: znalost PC, cílevědomost, absolvované kurzy, touha se vzdělávat, efektivní řešení problémů, zdravé sebevědomí
 • Jmenujte své nedostatky.

 • Vyjmenujte úkoly, kterým se vyhýbáte, protože se obáváte, že je dobře nezvládnete.

 • Co lidé považují za vaši nejslabší stránku?

 • Dosáhl jste vzdělání a máte dovednosti, které vám zajistí zaměstnání, o něž usilujete? Pokud ne, kde je vaše největší slabina?

 • Vyjmenujte své zlozvyky. Jste dochvilný? Dokážete se i ve stresu ovládat? Brání vám přílišné zaměření na detaily dokončit práci včas? Buďte zcela upřímní!

 • Mají lidé v oboru lepší osobní vlastnosti, které jim umožňují uspět v dané profesi? Například řízení projektů? Veřejné vystupování?

 • Které osobní nedostatky omezují váš úspěch?

Příklady: neefektivita, nedokončené vzdělání, zbrklost, neschopnost diplomacie
Příležitosti (Opportunities) Ohrožení (Threats )
 • Dostupné možnosti.

 • Hledáte zaměstnání v rozvíjející se oblasti? Jak můžete využít současného tržního růstu?

 • Jste součástí aktivní profesní sítě, která vás informuje o pracovních příležitostech?

 • Jaké trendy sledujete na místním trhu? Přicházejí nové společnosti nebo se stávající rozrůstají?

Příklady: rekvalifikace, práce v zahraničí, stáž, změna zaměstnání, zvýšení vzdělání, známosti
 • Vnější bariéry bránící vám v získání zaměstnání.

 • Může některá z vašich slabých stránek být hrozbou? Například nedůvěra ve vlastní prezentační dovednosti znemožňující zaměstnání v prodeji.

 • Jakým překážkám nyní čelíte v práci či při hledání zaměstnání?

 • Mění se váš obor nebo požadavky na zaměstnance v oboru?

 • Představují změny v technologiích riziko ztráty zaměstnání, protože váš obor bude zastaralý?

Příklady: Nemoc, pracovní selhání, ztráta zaměstnání, zkušenější a vzdělanější osoby na trhu práce

Toto cvičení vám umožní provést realistický rozbor aktuální situace na trhu práce a ujasnit si možnosti a strategie, které se nabízejí jako perspektivní. Tato metoda ukazuje, jakým způsobem se díváte na své silné a slabé stránky a také jakým způsobem vnímáte okolní prostředí trhu práce, jaké na něm vidíte příležitosti a ohrožení.

Cílem je ujasnění si svých silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení na trhu práce v regionu nebo v odborné oblasti, o kterou máte zájem. Na tomto základě můžete vytvořit základní strategii budoucího postupu na trhu práce s cílem využít svých silných stránek a příležitostí na trhu práce na jedné straně a eliminovat vliv slabých stránek a vyhnout se ohrožením na trhu práce na straně druhé.

Silné stránky

Uvědomte si, že silnými stránkami jsou jednak vlastnosti a činnosti, kterými se zabýváme každý den a nad kterými často příliš nepřemýšlíme. Děláme je tudíž podvědomě a vycházejí z vnitřních přesvědčení a životní filozofie. Také se dá říci, že se ve většině případů potvrzuje pravidlo, že to, co děláme rádi, děláme většinou dobře.

„Neexistují zkratky. K velkému úspěchu začněte o trochu dříve, pracujte trochu intenzivněji a běžte spát o trochu později.“ -- Brian Tracy

Při hledání svých silných stránek si položte tři otázky:

1. Mohl/a bych být v tom či onom nejlepší na světě? (Pokud nemáte rád/a velká slova stačí, když si budete říkat „nejlepší”.)

2. Mám pro tuto věc zaujetí?

3. A protože pořád ještě jsem ekonom, asi bych nezapomínala na ekonomické ukazatele.

Jednejte s každým, s kým se setkáte, jako s nejdůležitějším člověkem na světě. Dělejte to ze tří dobrých důvodů:

1) každý člověk je nejdůležitějším člověkem na světě,

2) je to způsob, jakým by se lidé k sobě měli chovat,

3) tím, že se takto budeme chovat ke všem lidem, si vytvoříme důležitý návyk. -- Earl Nightingale

Další silné stránky vycházejí z činností, kterým se věnujeme každý den a které jsou podstatou naší práce. Je to zejména schopnost komunikace, obchodní zdatnost a manažerské zkušenosti a samozřejmě některé další. K těmto silným stránkám jsme dospěli či dospějeme postupně svojí pracovní praxí.

„Laskavost je jazyk, kterému rozumí všichni. Dokonce i slepí to vidí a hluší slyší.“ -- Matka Tereza

A konečně bych ráda zmínila vlastnosti, které považuji JÁ v životě za nejdůležitější. A věřím, že je můžete zařadit ke svým silným stránkám také VY! Je to například:

 • Stálé hledání nových cílů a snů.

 • Schopnost kdykoliv posunout hranice svých možností o krůček dál. Jen tak se z nás stává spokojený člověk. Zároveň to dodává sílu do další práce.

 • Když má člověk jasnou VIZI, má větší šanci, že se naplní. Často se ke svým cílům a snům vrací i ve chvíli, kdy se něco nedaří podle očekávání. Dodává mu to totiž další potřebnou energii a chuť pokračovat.

 • Nedílnou součástí VIZE je také cesta k jejímu dosažení. Hledání nových cest a způsobů jejího naplnění dává práci i životu každý den nový rozměr.

„Máš-li velký sen, nic tě nezastaví, ale s malým snem tě zastaví cokoliv.“ -- Vic Johnson

Slabé stránky

O svých slabých stránkách většinou neradi mluvíme a máme spíše tendenci je přehlížet. Je ale nezbytné si jich být vědomi. Vůbec je zajímavé se zamyslet nad tím, jak ke svým slabinám přistupujeme. Někteří říkají, že pracují na jejich odstranění – zdá se to být logické. Však se také říká, že „řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek”. Jiní říkají, že neztrácejí čas bojem se svými slabými stránkami, ale naopak stavějí na svých silných zbraních. I tohle zní přinejmenším rozumně a musím přiznat, že i mně je to bližší. Jsme si svých slabin vědomi, snažíme se, aby jich nebylo moc a neomezovali náš rozvoj, ale boj s nimi považujeme za neefektivní.

První část slabých stránek souvisí s množstvím aktivit, kterými se zabýváme a nekonečným seznamem cílů, úkolů a projektů.

Považujete se spíše za „rozjížděče”, než „dotahovače”?

Na toto rozdělení jsem narazila v jedné knize a musím říci, že je považuji za velmi trefné. Nedělá mi problém vymyslet jak dospět k cíli, přesvědčit lidi kolem o správnosti takového řešení, udělat první nezbytné kroky a směřovat k úspěšné realizaci. Zádrhel nastává v okamžiku, kdy všechno víceméně funguje a stačí už jen dohlédnout na doladění nedostatků nebo další rozvoj. V té chvíli často opadá můj zájem a hledám další výzvu nebo další příležitost. Proč dělat drobné krůčky, když v jiném projektu se dají dělat výrazné pokroky? Tento nedostatek určitě souvisí i s množstvím a šíří aktivit, kterým se věnuji. Vždy je ještě spousta velkých cílů.

„V životě můžete dosáhnout čehokoliv, máte-li odvahu o tom snít, inteligenci vytvořit realistický plán a vůli dotáhnout ten plán do konce.“ -- Sidney A. Friedman

Určitě se u vás alespoň někdy projevuje netrpělivost a chcete se dostávat k cíli co nejdříve. Zvláště když víte, že taková cesta existuje. Je to často na škodu, protože potom neposkytujete svým spolupracovníkům čas, aby si našli vlastní cestu, ale postrkujete je na tu svoji cestu, nebo na tu, která se VÁM zdá být nejlepší. To ale nemusí být nejlepší možnost pro ostatní. Ještě možná horší je, že nemáte někdy dost trpělivosti, abyste pozorně vyslechli to, co vám někdo říká, až do konce a začnete v průběhu jeho povídání myslet na něco jiného. Trpělivost růže přináší …

Poslední skupina slabých stránek souvisí s tím, že možná očekáváte od ostatních stejný výkon, nasazení a zaujetí jako máte vy sami. Ne všichni a ne vždy ale mají stejný zájem a stejné očekávání jako vy. V té chvíli máte někdy tendenci ostatní nechat stranou a udělat si vše podle sebe. Že je to špatné jak z vašeho, tak z jejich pohledu, je zbytečné zdůrazňovat. Vím to sama moc dobře!

Polehčující okolností snad může být to, že o svých slabých stránkách víte. I když se jim někdy neubráníte, jste si jich většinou vědomi. Když se rozhodnete je potlačit a překonat alespoň pro daný okamžik, je to vždy velký boj a bolí to.

Příležitosti

První část příležitostí, které kolem sebe vnímáme, vychází z vývoje, kterým lidská společnost prochází a bude procházet v nejbližší budoucnosti. Celý svět přichází o jistoty a čekají ho velké změny. Ale lidé ze své podstaty změny nechtějí a raději by žili ve světě plném jistot a neměnných skutečností. Hledají lidi, které už znají, místa, kde už byli, a služby, které už vyzkoušeli. A když už musí do nějaké nejistoty, pak chtějí někoho, kdo jim pomůže a provede je úskalími a nástrahami, které tam mohou číhat. Z toho vyplývá zvýšená poptávka po lidech s vizí a schopností ji realizovat. Čím více možností nám všem svět nabízí, tím větší problém máme si z nich vybrat. Čekáme tedy, že nám někdo poradí, pomůže, doporučí nebo za nás rozhodne. A obdobně je to s podnikateli, vlastníky firem a jejich zaměstnanci. Vyhlížejí leadra s vizí, který se postará o jejich firmu nebo o ně samotné. To s sebou nese celou řadu příležitostí.

Pro vás osobně je velkou příležitostí možnost uvolňovat si postupně ruce od činností, které vám nepřinášejí vysokou přidanou hodnotu nebo vás nebaví tolik jako jiné činnosti. Jde především o to využívat efektivně ten omezený čas, jenž je nám k dispozici. Ke zlepšení situace v této oblasti můžete využít jednak delegování určitých činností a aktivit a jednak partnerství s podobně laděnými osobami. Při předání částí své agendy můžete využít svých stávajících spolupracovníků, ale také nabírat nové. Naštěstí existuje dostatek lidí, kteří naopak chtějí dělat práci, kterou znají a umí, nevadí jim rutina a jsou připraveni ji vykonávat do konce svých dní. Tito lidé mohou být pro vás vhodnými protějšky pro úspěšnou spolupráci. Zároveň se nabízí možnost vytvářet partnerství pro konkrétní aktivitu, projekt nebo činnost. Tento model jednorázových a částečně nahodilých partnerství postupně nahrazuje dříve zažité obvyklé postupy jednoho zaměstnání na celý život. Už dnes je běžné, že se spojíte s někým, kdo vám může pomoci v projektu, který právě realizujeme. Po jeho ukončení se zase vydáme každý svou cestou, abychom se znovu sešli, až to bude pro nás oba výhodné. Je zřejmé, že v budoucnosti bude tento trend ještě významně posilovat.

Zároveň vnímejte jako obrovskou příležitost všechny možnosti osobního rozvoje, které vám dnešní doba nabízí. Žádná generace našich předků neměla tolik příležitostí k získávání nových informací a znalostí. Nikdy v minulosti nebylo tak snadné poučit se ze zkušeností a chyb druhých. Zároveň se ale dostáváme do situace, kdy je těžké odlišit podstatné od nedůležitého a užitečné od zbytečného. Všechny technické vymoženosti, kterými disponujeme, jednak zvyšují nároky, které na nás doba klade, a zároveň nám nabízejí neomezené možnosti – internet, mobilní komunikace, cestování na druhý konec světa, videokonference a kdo ví co ještě dalšího. Během minuty na internetu se dnes můžeme podívat do míst, které slavní cestovatelé nenavštívili za celý život. Za pár minut dojedeme autem tam, kde naše babičky byly jednou v životě a druhý den si to klidně zopakujeme. A stejně blízko máme i ke zkušenostem druhých lidí a ke všem znalostem a vědomostem na světě. V podstatě všechny znalosti světa budeme mít brzy na dosah několika kliknutí myši. Jen musíme vědět kde hledat a především se naučit s nabytými znalostmi pracovat a využívat je. A to považuji za nejdůležitější výsledek vzdělávání a osobního rozvoje. Ne znát data významných událostí, ale umět je zasadit do kontextu, vědět

Nahrávám...
Nahrávám...