dnes je 22.7.2024

Input:

Velkoobchod a jeho význam

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.7.5 Velkoobchod a jeho význam

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Velkoobchod se liší od maloobchodu svými funkcemi, které zajišťuje v oběhu zboží. Liší se též od maloobchodu charakterem zákazníků a jejich kupní motivací a rozsahem operací. Velkoobchodní transakce jsou obvykle větší než maloobchodní a pokrývají větší územní oblast. Velkoobchod je vlastně zprostředkovatelem obchodních činností. „Velkoobchod zahrnuje veškeré činnosti, které jsou spojené s prodejem zboží nebo služeb těm, kdo je prodávají dále, nebo těm, kteří je potřebují pro obchodní účely.“ (Kotler)

Velkoobchodníci přinášejí se zajištěním zprostředkovatelské činnosti pro své partnery mnohé výhody. Jejich partnery mohou být malí výrobci s omezenými finančními zdroji, kteří si nemohou vybudovat vlastní organizaci pro přímý prodej, velcí výrobci, kteří dávají přednost použití volných finančních prostředků na rozvoj výroby než na zajišťování obchodních činností. Specializace jejich činností může vést k efektivnosti. Velkoobchod vytváří široký sortiment s velkým množstvím obchodních kontaktů s maloobchodníky provozujícími velkokapacitní provozní jednotky typu supermarketů či hypermarketů apod.

Transakcionální teorie

Efektivností obchodního zprostředkování se zabýval K. Brandt (Preistheorie. Ludwigshafen l960) ve své transakcionální teorii. Tato teorie kvantifikuje transakce potřebné k zajištění obchodování mezi výrobci a maloobchodníky. Platí, že čím je větší nutnost velkého počtu partnerů při tvorbě sortimentu, tím vyšší je efekt obchodního zprostředkování, neboť zařazení jednoho mezičlánku mezi výrobce a maloobchod snižuje počet cest k nákupu zboží a snižují se transakční náklady.

Transakcionální teorii si můžeme přiblížit na následujícím schématu. První obrázek znázorňuje modelovou situaci bez zprostředkovatele (bez velkoobchodu), týká se 3 výrobců a 3 maloobchodníků, kteří fungují v zásobovacím systému. Každý maloobchodník, aby zajistil své zboží, musí navštívit minimálně každého výrobce 1x, a proto je součet všech cest v systému 3 x 3, to je 9.

Jestliže však zapojíme velkoobchod, počet těchto cest se sníží na 6, tj. o 1/3. Při zapojení většího počtu partnerů se úspora nákladů zvyšuje. Ověření této teorie v praxi je spojeno s rostoucí šířkou a hloubkou sortimentu a náročností jejího zajišťování např. právě pro již zmiňované velkokapacitní prodejny, které nabízejí svým zákazníkům řádově několik tisíc druhů zboží.

Transakcionální teorie dle K. Brandta

Bez prostředníka:

S prostředníkem:

Pramen: Zpracováno dle VIESTOVÁ, K.: Teória obchodu. Bratislava: Sprint, 2001, s. 76.

Matematické vyjádření

Matematické vyjádření (m - počet výrobců, n - počet maloobchodníků, TN - transakční náklady, vyjádřené počtem uspořených cest).

Bez prostředníka:

TN = m x n

S prostředníkem:

TN = m + n

TNu - úspora transakčních nákladů

TNu = (m x n) – (m + n)

Úspora cest, kterou vypočteme, naznačuje možnost úspor, které ovšem nemusejí být ve skutečnosti tak

Nahrávám...
Nahrávám...