dnes je 22.7.2024

Input:

Velkoobchodní vývojové trendy

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.7.7 Velkoobchodní vývojové trendy

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Řada trendů ve velkoobchodě je totožná s maloobchodem, neboť v logistickém řetězci musí velkoobchod rovněž pružně reagovat na preference konečných spotřebitelů a požadavky maloobchodu. Proto i velkoobchody usilují o zdokonalení svých služeb a optimalizují své náklady. Uvedené trendy spolu velmi úzce souvisejí a mnohé probíhají současně.

Splynutí a nabytí

Splynutí a nabytí, ke kterým často dochází v zájmu posilování pozic na trhu, uskutečnila řada předních firem. Akvizice a fúze přispívají ke koncentraci velkoobchodu a korespondují s prostorovou i provozní koncentrací maloobchodu. Tento trend je ovlivněn tou skutečností, že jsou jádrem maloobchodní sítě velkokapacitní jednotky, které nabízejí řádově několik tisíc druhů zboží, takže velkoobchod musí být na tuto poptávku i četnost vyskladňování připraven.

Přesun aktiv

Projevuje se prodejem nebo likvidací firemních poboček, které se nacházejí v okrajových oblastech trhu. Tyto přesuny posilují základní podnik, jenž se přibližuje k zákazníkovi.

Diverzifikace firmy - viz maloobchod.

Integrace směrem vpřed a zpětná integrace

Vede k propojování organizačních struktur velkoobchodních firem s maloobchodem i výrobou, která směřuje ke koncentraci, a tím k pozitivnímu ovlivňování ziskového rozpětí. V podstatě se jedná o již zmiňované vertikální marketingové systémy.

Vlastnické značky - viz maloobchodní značky.

Pronikání velkoobchodu na mezinárodní trhy

Je projevem jeho internacionalizace, která probíhá souběžně s internacionalizací maloobchodu, a podporuje

Nahrávám...
Nahrávám...