dnes je 22.7.2024

Input:

Význam služeb při rozvoji národního hospodářství

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.8.1 Význam služeb při rozvoji národního hospodářství

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Historie

Maloobchod a velkoobchod jsou součástí terciárního sektoru, který zajišťuje služby obyvatelstvu. Mezníkem ve vývoji služeb byl konec 2. světové války. Ve standardních západoevropských ekonomikách znamenal počátek velkých sociálních a ekonomických změn. Válkou zničené ekonomiky potřebovaly velké investice. Výroba rostla a současně se specializovala, což znamenalo závislost průmyslové výroby na externích službách. Československo nebylo válkou tolik materiálně „poškozeno“. Ekonomický model národního hospodářství u nás nevytvářel zdravé konkurenční prostředí. Vývoj služeb, přestože v celém období centrálně plánované ekonomiky (CPE) probíhal, nedosáhl v některých oborech srovnatelnosti se západními ekonomikami. CPE v podstatě převzaly pojetí služeb takové, jak se k nim stavěl Karel Marx, který rozděloval ekonomické sektory na produktivní a neproduktivní. Nakonec již A. Smith charakterizoval služby jako statky, které „neprodukují žádnou hodnotu“. 1

Současnost

V posledních letech se odvětví služeb rozvíjí stále intenzivněji. Počátkem 80. let se objevila ve světě hypotéza o poklesu „významu“ průmyslových činností v národním hospodářství - deindustrializace ekonomiky. „Deindustrializace“ ekonomiky je doprovázena rychlejším tempem růstu sféry služeb před tempem růstu zpracovatelské sféry, současně roste podíl služeb na HDP a zaměstnanosti. Čím vyspělejší je společnost, tím je vyšší zaměstnanost ve službách (v terciárním sektoru). Pokles zaměstnanosti v průmyslové výrobě a její růst ve službách je důsledkem toho, že dnes průmyslové podniky uzavírají smlouvy na služby, které si dříve uvnitř podniku dělaly samy (outsoursing). Svou roli zde hraje i efektivnost.

Podíl na sektorové zaměstnanosti ve vybraných zemích v %

Země, oblast  Primární sektor  Sekundární sektor  Terciární sektor 
EU 15  4,2  28,7  67,1 
NČS 10  13,3  33,1  53,6 
Nahrávám...
Nahrávám...