dnes je 24.7.2024

Input:

Životní cyklus maloobchodu

11.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.7.2 Životní cyklus maloobchodu

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Maloobchod má svůj životní cyklus (ŽC), který má podobně jako výrobek 4 vývojové fáze, a to fázi zavádění, růstu, zralosti a útlumu. Životní cyklus zachycuje vývoj druhu maloobchodní jednotky. Každá nově vzniklá prodejna začíná etapou zavádění a končí etapou poklesu. Starší druhy maloobchodu, jako jsou např. prodejny se smíšeným zbožím, existovaly mnohem déle, než dosáhly stádia zralosti. Novým druhům maloobchodu se to podařilo mnohem rychleji (např. skladištnímu prodeji), což je přisuzováno aktivnímu využívání marketingu i na úrovni maloobchodu.

Příklad vývoje vybraných druhů maloobchodních jednotek dle životního cyklu
Druh MOJ  Období prudkého růstu  Doba od počátku do období zralosti  Etapa ŽC 
Smíšené prodejny  1800 - 1840  100 let  pokles 
Obchodní domy  1860 - 1940  50 let  zralost (pokles) 
Zásilkové prodejny  1915 - 1950  50 let  zralost 
Supermarkety  1935 - 1965  35 let  zralost (pokles) 
Skladištní prodejny  1970 - 1980  10 let  zralost 

Příklad
Pramen: Zpracováno dle Kotler, P. Marketing management. Praha: Victoria Publishing, 1991, s. 578.

Teorie maloobchodního cyklu

Se životním cyklem maloobchodu je spojována teorie maloobchodního cyklu, která se opírá o tzv. hypotézu maloobchodního okruhu Malcolma Mc Naira z Harvardské univerzity. Nair popsal koncem 50. let chování nových druhů maloobchodních prodejen vstupujících na trh.

Když vstupuje na trh nový maloobchod, usiluje o získání pevného postavení na konkurenčním trhu. Tradiční druhy maloobchodníků obvykle nabízejí mnoho služeb a své ceny plánují tak, aby pokryly své náklady. Nový druh maloobchodu zavádí různé operace, při nichž se snaží, aby dosáhl nižších nákladů, nižší ceny, a tudíž nabízí méně služeb. Pokud roste počet těchto obchodů a úspěšnost prodeje, nutně se objeví konkurence.

Odlišné strategie

Ve snaze vyrovnat se konkurenci hledá nový maloobchod tzv. odlišnou strategii - rozšiřuje nabídku sortimentu, investuje vyšší finanční prostředky do vybavenosti a zařízení prodejen, utrácí více za reklamu, jeho provozní náklady i ceny rostou - začíná se podobat tradičním druhům maloobchodu. Na trhu znovu vzniká místo pro nového maloobchodníka a začíná nový životní cyklus. Průběh tohoto cyklického vývoje může částečně vysvětlovat počáteční úspěch obchodních domů na spotřebitelském trhu i jejich pozdější problémy s konkurenceschopností nových přicházejících druhů maloobchodních jednotek,

Nahrávám...
Nahrávám...