dnes je 12.6.2024

Input:

Zvládněte bezchybně dospělou firemní komunikaci

15.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1001
Zvládněte bezchybně dospělou firemní komunikaci

Jiří Pokorný

Nejen slova jsou důležitá, neméně toho řeknete svým postojem a gesty. Důležitá je také práce s emocemi druhé strany. Neříkejte svým tělem něco jiného než slovy!

Dospělý komunikační vzorec

Nadpis tohoto tématu zní tak nějak samozřejmě a lehce a vyvolává otázky typu: „Proč trénovat něco tak jednoduchého, jako je dospělá komunikace? Dospělí jsme přece v pracovním procesu všichni, mluvit umíme také – není tohle téma nějaké přehnané hraní se slovíčky? Není to spíše oblast, které by se měli věnovat lidé pracující v oblasti studia teorie komunikace někde na akademické půdě? Co z toho, že bude této lekci věnovat několik desítek minut, mít manažer – praktik? Člověk, který je denně pod velkým tlakem, aby prodal produkty firmy, zorganizoval výrobu s novou technologií nebo koordinoval součinnost několika týmů pracujících na jednom projektu?” Jenže právě schopnost dospěle komunikovat v dnešním přehnaně korektním a přetechnizovaném světě tolik chybí. Mnoho lidí se v současných firmách chová silně rodičovsky (to se týká především některých manažerů a specializovaných odborníků) nebo naopak lze v dnešních korporátních organizacích nalézt hodně pracovníků s dětským chováním, kteří tak rádi hrají dlouhodobě různé typy komunikačních a emočních her (lidí se silně nezralou částí osobnosti pořád přibývá).

Dobré zvládnutí dospělé komunikace manažerovi přinese hned několik důležitých benefitů:

 • značná část konfliktů, které jsou kolem Vás, nyní už do budoucna vůbec nebudou vznikat,

 • konflikty, které teď řešíte, budou ztrácet svoji sílu a vyhnete se (u některých) jejich další eskalaci a dlouhodobému trvání,

 • posílíte profesionální firemní kulturu, dospěle komunikující organizace je moderní a z dlouhodobého hlediska i více efektivní jednotka ve světě byznysu,

 • pracovní, ale i osobní vztahy kolem Vás se dostanou v některých ohledech na vyšší kvalitativní úroveň, bude v nich méně závislosti a více skutečných emocí a pocitů svobody,

 • budete schopni konečně také adekvátně prožívat příjemné okamžiky (neustálá „blbá nálada” je pryč).

Dospělá komunikace = méně konfliktů = více energie a času na příjemnější věci + kladnější pocity provázející pracovní den + lepší výsledky + otevřenější a pevnější vztahy.

Z výčtu uvedených užitků pro manažerskou práci je jasné, že toto téma má hodně co říci každému vedoucímu pracovníkovi. Ani dle data narození nejsou všichni, kdo pracují, už dospělí, z hlediska komunikačního stylu jsou mnozí z nás spíše rodiče či děti. Je to dané strukturou osobnosti, naší výchovou a dalšími podvědomě řízenými návyky. Pokud ale komunikujeme silně rodičovským či výrazně dětským stylem, tak zjistíme brzy, že je kolem nás hodně zbytečných konfliktů.

Teorie, která popisuje dospělý komunikační vzorec, se nazývá transakční analýza, a ta (ve zjednodušené podobě) říká, že každý z nás neustále v komunikaci střídá 3 různé styly. Každý z nich má v určité životní situaci své místo, my tuto teorii budeme aplikovat na její využití při řízení obchodních a výrobních týmů. Nejdříve si vysvětlíme tyto 3 komunikační styly s příklady jejich projevů v reálném prostředí moderní organizace.

1. Rodičovský komunikační styl

Vedoucí týmu se ke svým lidem chová spíše jako jeho otec či matka, neustále dává nevyžádané rady, opírá se výhradně o své zkušenosti z minula. Řešení je skoro vždy jeho názor, který se odvolává na to, jak to dělali už předtím. Nové postupy, změny a k nim náležející riziko rodiče děsí, snaží se jim maximálně vyhnout. Názory jiných osob rodiče zajímají málo a nepřikládají jim stejnou váhu jako názoru vlastnímu. Rádi lidi kolem sebe hodnotí, rozdělují černobílé posudky, které pak v budoucnu už neradi mění. Pro rodiče je příjemné přebírat odpovědnost za jiné v rozsahu, který jim už nepřísluší. Tyto rodičovské projevy v komunikaci samozřejmě tlačí jejich partnery v procesu výměny informací do dětských rolí, a to dále vyvolává konflikty a neumožňuje to týmu v podstatě dospět a osamostatnit se. Dnes někteří pracovníci vzhledem ke své odbornosti a k nedostatku pracovního trhu mají pocit nepostradatelnosti, a to vede k rodičovským komunikačním projevům.

RODIČ
Slova Gesta Hlas
 • já jsem to přece říkal předem,

 • černá, bílá, říkám to jasně,

 • vždycky, nikdy, pokaždé,

 • za mého mládí to bylo...,

 • musíš, musíš,

 • fakta nelžou,

 • nesmíš brečet,

 • je třeba, měl bys,

 • buď skromný, tichý, nenápadný.

 • kárající ukazováček,

 • přísný pohled,

 • objetí nebo i facka,

 • dívání se přes posunuté brýle.

 • ochranitelský tón,

 • kritizující nádech, časté používání ironie,

 • vzbuzující autoritu.

2. Dětský komunikační styl

Lidí chovajících se jako děti je všude kolem nás hodně, tento životní a pracovní postoj je lákavý hlavně v tom, že dotyčný zcela odevzdává odpovědnost za své chování na někoho jiného. Tedy typicky dětské je hledat kolem sebe někoho „kdo to za mě

Nahrávám...
Nahrávám...