dnes je 14.7.2024

Input:

Třetí pravidlo bezchybné češtiny

12.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

301
Třetí pravidlo bezchybné češtiny

Mgr. Jan Táborský

Studijní cíle

Seznámíte se s dalším důležitým online zdrojem pro samostatnou práci.

V pravopisu se dozvíte něco o dvou méně známých aspektech shody přísudku s podmětem. Ve stylistické části se pustíme do vybraných jednotlivých slov, která mohou v očích adresáta významně ovlivnit dojem z celého vašeho textu, nebo dokonce zastřít jeho smysl. Ztratíme slovo o hledání takzvaného optického středu stránky a jejích okrajích. Co se týče strategií psaní, čeká nás rozvaha, kolik hlavních témat dokáže pojmout jeden text.

Doporučené zdroje (část třetí, poslední): Slovník současné češtiny, portál Nechybujte.cz

V první lekci jsem se zmínil o proklicích z  Internetové jazykové příručky , které zpřístupňují dva naše starší výkladové slovníky (pro případy, kdy neřešíme pravopis, ale významy slov). Konstatoval jsem také, že oba dva jsou již beznadějně zastaralé.

Kdo se chce dnes poučit o aktuálních významech slov, sahá proto raději po Slovníku současné češtiny, vydaném knižně v roce 2011 a plně zpřístupněném v rozšířené verzi na portálu Nechybujte.cz .

Vaší pozornosti přitom doporučuji i další aplikace na témže webu, zvláště Slovník českých synonym.

Obr. 7: Slovník současné češtiny a homepage portálu Nechybujte.cz

Postupně jsme si vyjmenovali hlavní knižní a internetové zdroje nezbytné pro jakoukoliv soustavnější práci s texty. Bohužel nelze říci, že čím déle člověk píše, tím méně pomůcek k tomu potřebuje. Je to spíše naopak: čím více myšlenek věnujete svým textům, tím více vás bude napadat otázek o češtině a psaní, a to i otázek takových, na něž nelze najít odpověď v uvedených zdrojích.

Kromě nich ale existují pro češtinu samozřejmě i stovky dalších kvalitních příruček, slovníků, monografií, vědeckých i popularizačních článků atd. Věřte, že budete-li trpěliví, svou odpověď nakonec jistě naleznete, i kdyby to někdy mohlo znamenat návštěvu knihovny nebo knihkupectví. V tomto oboru nejsme ještě zdaleka v situaci, kdy by bylo online vše, nač jen pomyslíme.

A. Pravopis: Shoda přísudku s podmětem

Dnes se budeme věnovat shodě přísudku s podmětem. Nemyslím, že v této kapitole byste byli něčím nepříjemně zaskočeni, naopak vás snad čekají některá osvobozující zjištění (z kategorie těch, na které ve škole často nezbývá čas).

Začněme řešením cvičení zadaného na konci minulé lekce:

Řešení cvičení č. 3

Chyby jsou v bodech c) a d). Správně má být:

c) Na kulturní části programu se podílela jen naše děvčata. Neuvěřitelně se pro to zapálila (nebo zapálily).

d) Desítky lidí se ozvaly, aby včas dostaly (nebo dostali) volné vstupenky.

Pokud vás v řešení zaskočily ony varianty navíc, věnujte prosím pozornost následujícím odstavcům.

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem při pořadí podmět–přísudek a přísudek–podmět

Začněme ovšem bodem a), který neobsahoval žádnou chybu – i v jeho textu jsou totiž možná i další řešení.

Ve větě (zkráceně) Maloodběratelé i … firmy se … registrovali můžeme ve slově registrovali psát pouze měkké i, protože v několikanásobném podmětu je obsaženo životné podstatné jméno mužského rodu (maloodběratelé).

K větě …se přihlásili … podniky i … začátečníci můžeme přistupovat stejně, nabízí se ale i možnost aplikovat pravidlo, že když je příslušné sloveso před podmětem, můžeme se při psaní i/y v jeho koncovce řídit pouze nejbližší částí podmětu – a tou je zde podniky.

Závěrem tedy je, že správná je i varianta …se přihlásilypodniky i … začátečníci. Podstatné je, že pravidlo o bližším podmětu lze využít opravdu výhradně při pořadí přísudek (tedy sloveso) – podmět (podstatné jméno v prvním pádu).

Bod b) je v první větě jednoznačný: V několikanásobném podmětu jsou životní dodavatelé, kteří jsou zároveň na první pozici, tedy blíže přísudku. Správné je tedy pouze měkké i. Ve větě což určili … právnička a konzultant může být buď uvedené měkké i, nebo koncovka -a: což určila naše právnička a konzultant.

Pravidlo o shodě přísudku s bližším podmětem, podmíněné pořadím přísudek–podmět, má velmi dobrý důvod. Představme si, že píšeme podle diktátu a nejprve přijde sloveso (např. přišli), které je následováno rozsáhlým několikanásobným podmětem, vlastně výčtem třeba o deseti položkách (Přišli Jana, Katka, nějaké osoby z práce, …, hvězdy posledního večírku a Petr). Při psaní bychom museli vynechat místo na i/y a čekat třeba až na samotný konec výčtu, abychom se dozvěděli, zda přijde jméno v mužském rodu a životné. Nutná není koneckonců ani představa diktátu: i když formulujeme sami, na začátku delší věty nemusíme vědět, zda skončíme slovem dodavatelé, nebo dodavatelské firmy, což je stejné fakticky, obsahově, ale nikoliv gramaticky (v rodu a životnosti).

Shoda přísudku s podmětem podle

Nahrávám...
Nahrávám...